Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Utorak, 14 Rujan 2010 17:14

Zaklju?ak

Namjera ovog izlaganja bila je na jednom mjestu sažeti klju?ne prednosti i probleme vezane za vjetroelektrane, te pokušati dati afirmativan pogled na tu tehnologiju. Razumljivo je da se ne o?ekuje da ?e vjetroelektrane riješiti sve energetske probleme u Hrvatskoj. Me?utim, vjetroelektrane svakako predstavljaju zanimljiv energetski izvor, kojeg treba iskoristiti na naju?inkovitiji mogu?i na?in. Kao i svaka tehnologija, i vjetroelektrane imaju svoje specifi?nosti. Ipak, to nije razlog da ih se zanemaruje, podcjenjuje i diskriminira, jer je kWh elektri?ne energije proizveden u vjetroelektrani jednak kWh proizvedenom u bilo kojoj drugoj elektrani. Uvo?enje vjetroelektrana u hrvatski EES neminovno ?e dovesti do promjena u dosadašnjem na?inu razmišljanja i procedurama rada. Dovest ?e i do razvoja nove regulative koja ?e pratiti uvo?enje vjetroelektrana, ali i drugih obnovljivih izvora u ve?oj mjeri. Tako?er, uredit ?e praksu priklju?ivanja i rada elektrana izgra?enih pomo?u privatnog kapitala, koji ?e ulaskom Hrvatske u EU i pove?anjem cijene elektri?ne energije zasigurno zakucati na vrata. Zato su hrvatskoj potrebni stru?njaci – motivirani visokoobrazovani kadrovi koji ?e razumjeti sadašnje prakse, ali i uvesti novi na?in razmišljanja u svijetu koji ?e se neminovno promijeniti. Sve ve?i zahtjevi za zaštitom okoliša, rastu?e cijene goriva i konkurencija dovest ?e do posve razli?itih zahtjeva i problema od onih s kojim se susre?emo danas. Zato je potrebno stvoriti naviku redovite komunikacije me?u stru?njacima razli?itih podru?ja – od inženjera raznih struka, do ekonomista, ekologa, stru?njaka iz društvenih znanosti, pa i politi?ara unutar zemlje, ali i u inozemstvu. Komunikacija i usvajanje novih znanja i novih praksi smanjit ?e pogreške i dati odgovore na pitanja za koja je negdje ve? sigurno prona?eno rješenje (ne trebamo izmišljati „toplu vodu“, ve? primijeniti postoje?a rješenja). Tako?er, potrebno je stvoriti klimu poticanja inovacija i slušanja drugih ljudi i druga?ijih rješenja, jer je samo na taj na?in mogu?e kvalitetno i u?inkovito potaknuti energetiku, ali i gospodarstvo povezano uz nju.Index ÄŤlanka
Zašto graditi vjetroelektrane u Hrvatskoj?
Vjetroelektrana kao varijabilni izvor energije
Što kad nema vjetra?
Vjetroelektrane i emisije
Vjetroelektrane i spremnici energije
Vjetroelektrane i promjena na?ina planiranja EES-a
Vjetroelektrane i prijenosna mreža
Ekonomija vjetroelektrana
Vjetroelektrane u službi razvoja
Zaklju?ak
Reference
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?