Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Utorak, 14 Rujan 2010 17:14

Ekonomija vjetroelektrana

Pojam ekonomije vjetroelektrana ve? je nekoliko puta spomenut u prethodnim to?kama, posebice vezano za nizak faktor optere?enja i troškove priklju?enja. Ukupno gledano, vjetroelektrane su kapitalno intenzivni projekti i upravo je investicija ta koja predstavlja klju?nu komponentu ekonomije vjetroelektrana.

Najve?i udio investicije pritom zauzima vjetroagregat i to uobi?ajeno oko 75-80% za kopnene (eng. onshore) vjetroelektrane. Visoki troškovi vjetroagregata prije ekonomske krize bili su uzrokovani najviše tzv. tržištem proizvo?a?a, gdje su proizvo?a?i bili ti koji su birali projekte i držali razinu cijene. Ekonomska kriza i smanjenje cijena klju?nih sirovina dovela je i do laganog preokreta na tržištu za neke od proizvo?a?a, te su sada kupci u puno boljoj poziciji za osiguravanje povoljnijih cijena (8).

Investicija u vjetroelektrane tipi?no iznosi od 1.200 do 1.500 €/kW, ovisno o karakteristikama lokacije i korištenom vjetroagregatu.  Tipi?na struktura investicije u vjetroelektranu u Europi prikazana je na slici 2.

Slika 2 – Stuktura investicije u vjetroelektranu (9)

Kada se investiciji dodaju troškovi rada, održavanja, administracije, osiguranja itd. potrebni za rad vjetroelektrane dobivaju se ukupni troškovi proizvodnje elektri?ne energije iz vjetroelektrane. Slika 3 prikazuje cijenu proizvodnje elektri?ne energije iz vjetroelektrane kao funkciju investicije i kvalitete vjetropotencijala. Vidljivo je da je za lokacije s prosje?nih 2.200h sati rada na punoj snazi i uz investiciju od 1.400 €/kW ta cijena 6-7 c€/kWh, odnosno 0,43-0,51 kn/kWh.

 

Slika 3 – Cijena proizvodnje elektri?ne energije iz vjetroelektrane ovisno o investiciji i vjetropotencijalu (9)

U Hrvatskoj je poticajna tarifa za vjetroelektrane za 2010. iznosila 0,7210 kn/kWh (10)], što i objašnjava velik interes investitora za izgradnju vjetroelektrana u Hrvatskoj.

Usporedba proizvodne cijene iz vjetroelektrana i termoelektrana dana je na slici 4, gdje je vidljivo da s uklju?ivanjem troškova emisije stakleni?kih plinova, vjetroelektrane dolaze vrlo blizu proizvodne cijene takvih elektrana.

Slika 4 – Usporedba proizvodne cijele elektri?ne energije (9)

Vidljivo je da su vjetroelektrane profitabilna tehnologija, koja bi uskoro mogla postati konkurentna ostalim tehnologijama proizvodnje elektri?ne energije.Index ÄŤlanka
Zašto graditi vjetroelektrane u Hrvatskoj?
Vjetroelektrana kao varijabilni izvor energije
Što kad nema vjetra?
Vjetroelektrane i emisije
Vjetroelektrane i spremnici energije
Vjetroelektrane i promjena na?ina planiranja EES-a
Vjetroelektrane i prijenosna mreža
Ekonomija vjetroelektrana
Vjetroelektrane u službi razvoja
Zaklju?ak
Reference
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?