Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Utorak, 14 Rujan 2010 17:14

Vjetroelektrane i prijenosna mreža

Vjetroelektrane su ?esto smještene u podru?jima udaljenima od potroša?a i prijenosne mreže. Jasno je i logi?no da se prijenosni vodovi nisu smještali i gradili na podru?jima gdje je jako vjetrovito i gdje bi moglo do?i do rušenja vodova i stupova dalekovoda. Zato priklju?ak vjetroelektrana ponekad uzrokuje i pove?ane troškove priklju?ka na elektroenergetski sustav. To je tako?er pitanje ekonomije, jer je teoretski i tehni?ki mogu?e priklju?iti vjetroelektranu na bilo kojoj lokaciji, me?utim onda je potrebno ispitati isplativost takve investicije.

Dosadašnji na?in planiranja i gradnje prijenosne mreže nije vodio ra?una o takvim izvorima energije, koji nisu koncentrirani na pojedinim lokacijama, ve? su relativno raspršeni tijekom teritorija. Operator sustava trebao bi u donošenju budu?ih planova gradnje svakako voditi ra?una o sve ve?em interesu za izgradnju vjetroelektrana i u dogovoru sa stru?nim predstavnicima investitora u vjetroelektrane razmotriti opcije razvoja mreže kako bi se i vjetroelektrane mogle ravnopravno i nediskriminacijski priklju?ivati na EES.Index ÄŤlanka
Zašto graditi vjetroelektrane u Hrvatskoj?
Vjetroelektrana kao varijabilni izvor energije
Što kad nema vjetra?
Vjetroelektrane i emisije
Vjetroelektrane i spremnici energije
Vjetroelektrane i promjena na?ina planiranja EES-a
Vjetroelektrane i prijenosna mreža
Ekonomija vjetroelektrana
Vjetroelektrane u službi razvoja
Zaklju?ak
Reference
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?