Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Utorak, 14 Rujan 2010 17:14

Vjetroelektrane i emisije

Vjetroelektrane za svoj rad kao gorivo koriste energiju vjetra, pa se prema tome mogu smatrati izvorom energije koji ne emitira štetne stakleni?ke plinove tijekom svog rada. Ipak, kod ocjene razine emisija, struka preferira ra?unanje emisija tijekom cijelog životnog ciklusa elektrane, što uklju?uje i proizvodnju materijala za izradu vjetroagregata i ostale pripadaju?e opreme. Takvim ra?unanjem se pokazuje da su vjetroelektrane još uvijek povoljnije od tradicionalnih elektrana na fosilna goriva, ali i od solarnih fotonaponskih elektrana (Slika 1).

Slika 1 – Emisije CO2 tijekom životnog ciklusa elektrana (6)

Vjetroelektrane tako?er štede gorivo potrebno za proizvodnju elektri?ne energije iz elektrana na fosilna goriva. Ako se proizvede kWh iz vjetroelektrane, štedi se gorivo (plin, ugljen, nafta) za proizvodnju tog kWh u konvencionalnoj elektrani na fosilna goriva. Kao primjer, navodimo podatke za vjetroelektranu Trtar-Krtolin. VE Trtar Krtolin (11,2 MW) je do kraja 2009. proizvela 101.346 MWh elektri?ne energije, ekvivalent koji bi proizvelo: 121.615.200 kg mrkog ugljena ili 30.403.800 kg kamenog ugljena ili 22.296.120 kg zemnog plina ili 456 kg oboga?enog urana (7).

Ipak, neki izvori sugeriraju da vjetroelektrane ipak ne doprinose smanjenju emisija stakleni?kih plinova zato što uzrokuju neekonomi?no i neoptimalno trošenje goriva u elektranama koje se koriste kao rezervne za slu?aj da se vjetroelektrane zaustave. Istraživanja na tu temu napravljena u SAD-u i Velikoj Britaniji (2) pokazuju da zaista postoji taj efekt. Zbog rada elektrana u neoptimalnom režimu rada i u slu?aju udjela vjetroelektrana od 20% u EES-u, vjetroelektrane uštede 93-96% emisija stakleni?kih plinova iz konvencionalnih elektrana, a ne 100% kao što se obi?no pojednostavljeno ra?una. Ipak, smanjenje emisija je još uvijek jako veliko (93-96%!) (2), što umanjuje zna?aj argumenta neu?inkovitosti korištenja goriva i posljedi?nog pove?anja emisija zbog toga.Index ÄŤlanka
Zašto graditi vjetroelektrane u Hrvatskoj?
Vjetroelektrana kao varijabilni izvor energije
Što kad nema vjetra?
Vjetroelektrane i emisije
Vjetroelektrane i spremnici energije
Vjetroelektrane i promjena na?ina planiranja EES-a
Vjetroelektrane i prijenosna mreža
Ekonomija vjetroelektrana
Vjetroelektrane u službi razvoja
Zaklju?ak
Reference
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?