Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Utorak, 14 Rujan 2010 17:14

 

Što kad nema vjetra?

Vjetroelektrane ne proizvode elektri?nu energiju kada je brzina vjetra ispod neke razine, uobi?ajeno 2-3 m/s ili u slu?aju ekstremnih vjetrova s brzinama iznad 25-28m/s kada se isklju?uju da se ne bi oštetila oprema. To zna?i da umjesto njih treba raditi neka druga elektrana, koja treba biti u stanju pripravnosti za slu?aj kada vjetroelektrane ne rade. Istraživanja (4) pokazuju da su kratkoro?ne promjene unutar sekundnih i minutnih intervala tijekom normalnog rada vjetroelektrane vrlo male. Konkretno, unutar sekundnog intervala one iznose 0,1% instalirane snage elektrane (za 100MW zna?i 0,1MW), unutar jedne minute manje od 1% (za 100MW zna?i 1 MW) , te 3-7% instalirane snage unutar perioda od jednog sata. To zna?i da promjene proizvodnje iz vjetroelektrane ne?e biti brze i iznenadne, nego relativno spore i ?ak unutar margine pogreške predvi?anja promjene potrošnje. To tako?er zna?i da za vjetroelektrane nije presudna sekundarna regulacija, odnosno elektrane koje ?e raditi u neoptimalnom na?inu rada, ve? tercijarna regulacija (5). U slu?aju rasta ili pada proizvodnje iz vjetroelektrane, ta ?e se promjena doga?ati dovoljno sporo da dozvoli postupno uklju?ivanje nove elektrane koja ?e zadovoljiti potrošnju.

Mogu?a je dakako pojava ekstremnih doga?aja, poput iznimno jakog nevremena ili oluje koja ?e utjecati na rad vjetroelektrana. Me?utim, iz danskog primjera (2) vidljivo je da je u dosad najekstremnijem doga?aju nevremena bilo potrebno punih šest sati da se zaustavi oko 90% instalirane snage vjetroelektrana (2.000 MW). Taj primjer pokazuje da zaustavljanje vjetroelektrana, ?ak i u slu?aju najekstremnijih meteoroloških uvjeta, nije toliko dramati?an doga?aj kao primjerice „ispadanje“ neke ve?e elektrane (npr. termoelektrane 200-300 MW) iz EES-a u mnogo kra?em vremenu.Index ÄŤlanka
Zašto graditi vjetroelektrane u Hrvatskoj?
Vjetroelektrana kao varijabilni izvor energije
Što kad nema vjetra?
Vjetroelektrane i emisije
Vjetroelektrane i spremnici energije
Vjetroelektrane i promjena na?ina planiranja EES-a
Vjetroelektrane i prijenosna mreža
Ekonomija vjetroelektrana
Vjetroelektrane u službi razvoja
Zaklju?ak
Reference
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?