Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Moderni dizajn lopatica vjetroagregata - Blade Dynamics E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 11 OĹľujak 2012 12:58

Blade Dynamics Ltd je mlada tvrtka koja se nalazi u Isle of Wightu i New Orleansu, a koja želi promijeniti obrazac u performansama i pouzdanosti postoje?e tehnologije lopatica vjetroagregata.

Njihova ideja je da umjesto proizvodnje sve ve?ih monolitskih lopatica, treba prije?i na manje lopatice. Oni vjeruju da ?e ve?e lopatice pove?ati troškove održavanja kvalitete toliko da ?e iste postati neisplative i da je lakše po?eti proizvoditi manje lopatice koriste?i poznate tehnologije sa poznatom kvalitetom u normalnim tvornicama, te time olakšati i transport lopatica. Tada bi se lopatice u blizini  mjesta postavljanja vjetroagregata spajale u kompletan proizvod. To je kontra intuitivno za ve?inu stru?njaka, jer svi smatraju da se bolji integritet lopatica postiže u slu?aju da je struktura monolitna. Predsjednik Blade Dynamicsa Paul Rudling tvrdi pak da je tehnologija spajanja dijelova dovoljno poznata i da uz dovoljnu kontrolu kvalitete mogu imati puno ve?u pouzdanost sa lopaticama napravljenim iz više dijelova, nego što ?e imati velike monolitne strukture.

Naravno, cijela pri?a o Blade Dynamicsu se ne svodi samo na njihov druga?iji pristup cijeloj ideji velikih lopatica nego i na cijelom novom principu projektiranja i proizvodnim procesima za proizvodnju dužih lopatica. Ideja im je pove?ati lopaticu, a uz zadržavanje mase, te bi se tako moglo proizvesti više energije. Tako?er kane promijeniti tehnologiju proizvodnje kompozitnih materijala od kojih se rade lopatice, pošto je današnja tehnologija nastavak stare tehnologije koja se koristila još za gradnju brodova, te u Blade Dynamcsu smatraju da nije primjerena za ultra moderne lopatice vjetroagregata.

Blade Dynamics želi po?eti ispo?etka, te zato cijeli proces proizvodnje lopatica provjerava od osnovne konfiguracije do specifi?nih dijelova. Želja im je napraviti takvu tehnološki naprednu lopaticu koja bi pove?ala godišnju proizvodnju elektri?ne energije za 10%.  Blade Dynamics je preko partnerstva sa Ameri?kim tvrtkama dobio pristup proizvodnoj lokaciji pokraj New Orleansa koja je dobro povezana rijekom i morem. Njihova tvornica u Isle of Wightu pak ponajviše služi za istraživanje i razvoj.

Tvrtka trenutno ostvaruje solidan prihod nude?i konzultantske usluge, a njihov prvi pravi proizvod je lopatica Dynamic 49 ?ija bi proizvodnja trebala po?eti uskoro. Ta lopatica bi trebala redefinirati dizajn i rad lopatica te poboljšati performanse u odnosu na trošak, a koristi nekoliko novih patentiranih tehnologija. Lopatica se sastoji od nekoliko ve?ih podkomponenti koje se naknadno spajaju, a svi dijelovi se mogu prevoziti u kontejnerima kra?im od 15 metara. Blade Dynamics je objavio da se ne?e opredijeliti za neku posebnu kombinaciju materijala nego ?e to ovisiti o zahtjevima što se ti?e kvalitete, proizvodnje i dostupnosti. Naravno, uvijek ?e se tražiti kombinacija materijala koja daje snagu, malu masu i ?vrsto?u zajedno sa dugotrajnoš?u i izdržljivoš?u. Za odabir materijala i procesa za Dynamic 49 lopaticu je isprobano više stotina kombinacija, a odabrana kombinacija za 49 metarsku lopaticu (koja bi se trebala koristiti za 2 MW vjetroagregate) ima masu od 5.900 kg što je dosta manje od sli?nih lopatica za 2 MW vjetroagregate koje naj?eš?e imaju oko 8.000 kg. Zbog toga se može koristiti ve?i rotor za postoje?e 2 MW vjetroagregate bez da se ijedna komponenta preoptereti.


Slika 1: Dynamic 49 lopatica, izvor: www.bladedynamics.com

Od novih tehnologija izrade lopatica za sada je Blade Dynamics predstavio dvije. Prva od njih je korištenje nove tehnologije za kriti?no podru?je priklju?ivanja korijena lopatice na glav?inu vjetroagregata. Ve?ina proizvo?a?a koristi velike klinove za koje moraju bušiti kompozitne materijale. Inženjeri iz Blade Dynamicsa su krenuli drugim putem te su osmislili tzv. kompozitni korijenski umetak koji se u industriji naj?eš?e zove „mrkva“. Ova „mrkva“ ume?e konus iz vanjskog cilindri?nog dijela u tanki klinasti unutrašnji dio, a sam dizajn je smišljen kako bi optere?enje bilo progresivno duž rotora a ne da se koncentrira na pojedine dijelove. Sama „mrkva“ se sastoji od kompozitnog vanjskog omota?a koji obuhva?a navojnicu metalnog otvora koja ?e primiti vijak za spoj na lopaticu. Metalni otvor je obra?en da primi spomenuti vijak na adekvatan na?in. Cijela jedinica je pak proizvedena na takav na?in da su kompozitna vlakna omotana oko otvora, te svako vlakno olakšava prijenos optere?enja i time omogu?uje ja?inu i trajnost mjesta spoja. Zahvaljuju?i ve?oj efikasnosti i sigurnosti „mrkva“ omogu?uje proizvodnju struktura koje su tanje i lakše nego kod konvencionalnih rješenja. Prilikom testiranja Dynamic 49 korijenski umetak je izdržao optere?enja ve?a od 200 kN što je puno ve?e nego potrebno prilikom izloženosti ekstremnim vjetrovima, te ima puno manji zamor materijala nego konvencionalni dizajn.


Slika 2: Lopatica Dynamic 49, izvor: www.bladedynamics.com

Druga novo predstavljena tehnologija je patentirana pod nazivom BladeSkyn, a bavi se završnom obradom lopatica. Ovo uklju?uje korištenje tankog (130 mikrona) površinskog sloja ?ija je osnova termoplasti?na nanotehnologija. Ovaj materijal je potpuno proziran, i štiti protiv korozije i ogrebotina te sprje?ava progresivnu degradaciju aerodinami?kih performansi. Tako?er je prikladan za temperature od -40 do 80 stupnjeva celzijusa, ima slabu reflektivnost te odbija prljavštinu. Dodatni troškovi za korištenje BladeSkyna bi trebali biti umjereni u odnosu na uštedu tokom pogona i održavanja za vrijeme cijelog radnog vijeka.

U budu?nosti se mogu o?ekivati druge inovacije i novi proizvodi od BladeDynamicsa koji ?e promijeniti dizajn lopatica vjetroagregata i proizvodnju istih.

Izvor: : http://e-ditionsbyfry.com/

Tags:     blade dynamics      lopatica      vjetroagregat      bladeskyn      inovacije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?