Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Enercon - Stranica 2 E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 09 OĹľujak 2012 13:46

Enercon tehnologija

Enercon posebnu pažnju posve?uje izradi lopatica za svoje vjetroagregate. Karakterizira ih iskorištavanje vanjskog i unutarnjeg radiusa cijele površine, što dodatno pove?ava izlaznu snagu. Uz to, novije lopatice su otpornije na turbulencije, te omogu?avaju ravnomjerniji tok cijelom dužinom. Poboljšani su i sami vrhovi lopatica ?ime je smanjena buka prilikom rada.

Dizajn lopatica

U Enerconu smatraju kako manji broj rotiraju?ih komponenti smanjuje mehani?ka ošte?enja istovremeno pove?avaju?i vijek trajanja svih dijelova. Glav?ina rotora i generator direktno su povezani, tvore?i jednu cijelinu bez upotrebe mijenja?ke kutije. Takva jedinica postavlja se na fiksnu os, koja se zove i klin. U usporedbi s klasi?nim sustavom sa mijenja?kom kutijom sa velikim brojem ležišta u pokretnom prijenosniku snage, Enerconov sustav prijenosa zahtijeva samo dva sporo okretaju?a valjkasta ležaja zbog sporo okretaju?eg direktnog pogona.

Rotiraju?e komponente

Svi Enerconovi vjetroagregati opremljeni su najnovijom mikroelektroni?kom tehnologijom nadzora koju je razvio sam Enercon. Središnji sustav konstantno prima informacije periferalnih kontrolnih elemenata, a njegova uloga je prilagoditi sve parametre kako bi se osigurala maksimalna izlazna snaga vjetroagregata u svim vremenskim uvjetima.

Uz nadzor rada samog vjetroagregata, Enercon je razvio i sustave nadzora povezanosti s elektroenergetskom mrežom, kao i sustav nadzora u slu?aju oluja (storm control). Sustav nadzora povezanosti s mrežom omogu?ava mjerenja napona, struje i frekvencije izme?u pretvara?a i transformatora sustava. Mjerene vrijednosti konstantno se šalju na središnji kontrolni sustav, što omogu?ava pravovremenu reakciju na promjene u naponu ili frekvenciji mreže. Sustav za kontrolu prilikom oluja omogu?ava kontrolirani rad prilikom velikih brzina vjetra, ?ime se izbjegava potpuni prestanak rada vjetroagregata koji smanjuje proizvodnju.

Sustav za kontrolu prilikom oluja

U Enerconu svakodnevno rade na razvoju materijala koji se koriste u izradi lopatica, ali i na razvoju drugih dijelova kao što su stup ili temelji vjetroagregata. Prilikom dizajniranja stupa želi se posti?i što jednostavnija konstrukcija koja ?e smanjiti vrijeme dopreme stupa do željene lokacije, kao i vrijeme postavljanja stupa, ali i njegove ukupne troškove. Enercon-ovi ?eli?ni stupovi proizvedeni su u nekoliko dijelova koji se spajaju posebnom L prirubnicom. Stup vjetroagregata postavlja se na kružne temelje ?ije su prednosti jednake sile u svim smjerovima vjetra, te smanjenje oja?anja i koli?ine betona koji se koristi prilikom izrade.Index ÄŤlanka
Enercon
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?