Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Vjetroelektrane u Sloveniji E-mail
Autor Edo Jerki?   
Nedjelja, 04 OĹľujak 2012 23:52

Slovenija je jedina država nastala raspadom Jugoslavije koja je trenutno u EU. I uz Maltu, to je jedina država EU bez ijednog jedinog instaliranog megavata vjetroelektrana. Me?utim, dok se kod ostalih zemalja bivše Jugoslavije jasno vidi da je neizgra?enost vjetroelektrana posljedica cjelokupnog tržišta elektri?nom energijom koje je u smislu obnovljivih izvora energije u povojima, u Sloveniji je nedostatak vjetroelektrana druge prirode.

Slovenija je prije svega površinom mala država, a osim toga se okrenula razvoju hidroelektrana za koje ima prili?no veliki potencijal, kao i razvoju fotonaponskih elektrana kojih ve? sada ima zna?ajan broj (gotovo 40MW raspodijeljenih u preko 700 fotonaponskih elektrana). Isto tako Slovenija se ekonomski prili?no oslanja na turizam, kako ljetni, tako i zimski, te su mogu?e lokacije s dobrim vjetrovima upravo u blizini turisti?kih sadržaja. Uz sve to, Slovenija jednostavno nema puno lokacija s dobrim potencijalom vjetra, a da su zadovoljeni i svi ostali uvjeti izgradnje vjetroelektrana (kao što su blizina priklju?ka, prometna povezanosti, i sl.).

Unato? tome EWEA je prošle godine objavila procjenu da ?e se u Sloveniji do 2020. godine izgraditi 500 MW vjetroelektrana – što se iz ove perspektive ipak ?ini malo preoptimisti?no.


Nedovršena vjetroelektrana Dolenja vas - izvor Wikipedia

No odre?ene aktivnosti u izgradnji vjetroelektrana su u Sloveniji ipak poduzete, ali zasada su investitori jedino uspjeli stvoriti si mnoštvo problema, a nijedan projekt još nije izgra?en. Acciona SA je tako još 2006. dobila suglasnost slovenskog Ministarstva za okoliš i prostor za razvoj vjetroelektrane VE Volovja Reber ukupne planirane snage 28,05MW, me?utim ista nikad nije do kraja konzumirana zbog prigovora zelenih aktivista koji su smatrali da je vjetroelektrana na toj lokaciji neprihvatljiva.

Trenutno bi se prva vjetroelektrana mogla izgraditi na Griškem polju kod Dolenje Vasi u op?ini Diva?a. Vjetroelektrana Dolenja vas je prikupila sve dozvole i po?ela sa gradnjom još 2010. godine, a ukupna snaga joj je trebala biti do 80MW. Me?utim po anonimnoj dojavi je Ministarstvo okoliša i prostora poništilo dozvolu za izgradnju vjetroelektrane, jer investitor navodno nije imao suglasnost svih vlasnika zemljišta na kojima se vjetroelektrana gradi. Pri tome je nastala ogromna financijska šteta za investitora, koji sada planira nastaviti gradnju, ali i tužiti odgovorne zbog kojih je šteta i nastala.

Osim ovih lokacija, u Sloveniji postoji interes i za razvoj još nekih lokacija, ali je uslijed doga?anja s ove dvije navedene lokacije teško o?ekivati da ?e itko uložiti vrijeme i trud i riskirati da mu se dese isti problemi kao u slu?aju vjetroelektrana Volovja Reber i Dolenja vas. Tek ?e se eventualnim pozitivnim rješavanjem izgradnje spomenute dvije lokacije ukazati mala šansa da se razvoj vjetroelektrana u Sloveniji pokrene na onaj na?in kako to predvi?a EWEA.

Tags:     vjetroelektrane      Slovenija      Volovja Reber      Dolenja vas      Diva?a      Acciona
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?