Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Pitanje 1.: Koji su, prema Vašem mišljenju, ključni problemi hrvatske energetike? Na koji način planirate riješiti te probleme? E-mail
Autor Uredništvo   
Četvrtak, 24 Studeni 2011 01:00

Možemo zaključiti da se na deklarativnoj razini programi HSS-a, HDSSB-a i SDP-a prilično slažu. Nakon dijagnosticiranja problema ovisnosti o uvozu energenata, izričito navode energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije kao područja u kojima Hrvatska ima značajan potencijal. HSLS većinu odgovora ipak posvećuje INA-i, odnosno nafti, a ne spominje niti problem ovisnosti o uvozu niti potencijal obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Koji su, prema Vašem mišljenju, ključni problemi hrvatske energetike? Na koji način planirate riješiti te probleme? Parlamentarni izbori 2011.

HSLS

Ključni problemi hrvatske energetike su prvenstveno integracija elektroenergetskog sustava RH u europski, radi čega će biti potrebno restrukturirati HEP sukladno trećem paketu energetskih zakona EU, što podrazumijeva razdvajanje djelatnosti transporta, proizvodnje i distribucije električne energije.

Potom, potrebno je pokrenuti ulaganja u nove elektrane koja će biti financirana isključivo privatnim kapitalom. Za privlačenje privatnog kapitala potrebno je riješiti problem tržišnih cijena električne energije što će neminovno dovesti do povećanja istih. Stoga treba iznaći način zaštitite ranjivih potrošača.

Problem hrvatske energetike je također osigurati adekvatan utjecaj države u upravljanju INA-om koja ima strateški značaj u energetici budući osigurava 60% energetskih potreba RH. Razvoj INA-e u svim segmentima njenog poslovanja, što znači proizvodnji nafte i plina, preradi nafte, proizvodnji naftnih derivata te distribuciji naftnih derivata, povećava energetsku sigurnost RH, što je temeljni interes svake zemlje pa tako i Republike Hrvatske. Problem upravljanja INA-om može se riješiti samo promjenom dioničarskog ugovora na način da dioničari imaju upravljačka prava adekvatna stečenim udjelima. Prava stečena na nelegalan način ne mogu biti konzumirana stoga podržavamo odluku Vlade da se zabrani stjecanje udjela većeg od 49% dok se ne utvrdi da li je bilo kriminalnih radnji u procesu privatizacije INA-e.

HDSSB

Ključni problem hrvatske energetike je nedostatnost proizvodnih kapaciteta i ovisnost o uvozu. Energija je jedan od ključnih elemenata opstojnosti svakog društva i ovisnost o uvozu dovodi do toga da osjetimo svaki poremećaj na tržištu kojih nažalost ima sve više. Osim toga, općenito je nedovoljno razvijena i sva energetska infrastruktura što često predstavlja faktor ograničenja u razvitku. Obzirom na dugogodišnje zanemarivanje tog problema rješenje nije jednostavno. U svakom slučaju potrebno je prvenstveno intenzivirati istraživanje svih energetskih kapaciteta RH i maksimalno ih koristiti za proizvodnju energije, puno više ulagati u proizvodne kapacitete, poticati ulaganja u obnovljive izvore energije i općenito razvitak infrastrukture. Pri tome koristiti sredstva EU fondova, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sredstva koja građani namjenski izdvajaju za razvoj OIE te sredstva privatnih investitora. S druge strane činiti maksimalne napore na racionalnoj i štedljivoj potrošnji energije uz porezne olakšice i potpore onima koji investiraju u tu svrhu. Svakako poticati domaću proizvodnju potrebne tehnologije čime bi se pridonijelo razvitku gospodarstva.

HSS

Ključni problem hrvatske energetike je veliki broj različitih parcijalnih pa često i osobnih interesa sa svih mogućih strana (domaćih i inozemnih) koji je povezan s relativno skromnom količinom sredstava koje RH može izdvojiti iz svog proračuna za postavljanje pravednog, sigurnog, neovisnog i učinkovitog sustava.

Ono što smo u HSS-u zacrtali i dijelom u Programu ravnomjernog razvoja Hrvatske, jest oslanjanje energetskog sustava na domaću komponentu – sirovinu, gorivo i tehnologiju uključujući pomno osmišljene mjere energetske učinkovitosti i veći udio obnovljivih izvora energije koji također mora biti baziran na domaćoj komponenti sve kako bi se ostvarili mnogostruki učinci predviđenih mjera.

Mirela Holy, saborska zastupnica SDP-a i predsjednica Savjeta za zaštitu okoliša SDPH

 

Ključni problem hrvatske energetike jest taj što energetika u Hrvatskoj već godinama stagnira. Nema novih investicija ni u smislu novih elektrana, ni u smislu distribucije i prijenosa električne energije, situacija glede obnovljivih izvora je tragična. Hrvatska nije energetski sigurna država jer imamo iznimno veliku ovisnost o uvozu energenata, posebice plina, čemu smo svi svjedočili u zimi 2009. godine, nemamo velik broj dobavljača, ne iskorištavamo domaće obnovljive izvore energije i općenito se kao država i društvo ponašamo iznimno energetski rastrošno. Sve te čimbenike treba potpuno promijeniti.

 

Komentar: Svaka od stranaka definira probleme na drugačiji način. Dok saborska zastupnica SDP-a Mirela Holy jasno i kritički uviđa probleme, pritom nudeći samo izjavu da „sve treba potpuno promijeniti“, HSLS ne navodi probleme kao takve nego unaprijed opisuje ono što treba napraviti. HSS vrlo direktno definira problem energetike kroz parcijalne i osobne interese, međutim, slično kao i SDP, ne definira točno kako to promijeniti. Umjesto toga, HSS navodi domaću komponentu kao ključnu mjeru razvoja, slično kao i HDSSB. HDSSB na vrlo precizan način definira problem energetike u Hrvatskoj, te kao moguće rješenje nudi oslanjanje na vlastite snage (FZOEU, sredstva građana), a također su jedini koji spominju korištenje fondova Europske unije. SDP dosta dobro poentira na činjenici da energetika godinama stagnira u svim aspektima, te slično kao i HDSSB i HSS spominje i obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost u smislu potencijala koji se može iskoristiti. HSLS jedini ne spominje obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost, nego se detaljno osvrće na problematiku INA-e, što možemo shvatiti i kao pomalo politikantski komentar. Dodatno, HSLS nudi vrlo zanimljivo razmišljanje o privatnim investicijama u energetiku, što bi moglo praktično značiti da HEP, kao državno poduzeće, više ne bi bilo nosilac investicija u energetici (ili bi bio privatiziran?). HSLS jedini spominje restrukturiranje sukladno Trećem energetskom paketu. Svi osim HSLS-a spominju ovisnost o uvozu energenata kao jedan od najvažnijih problema.

Možemo zaključiti da se na deklarativnoj razini programi HSS-a, HDSSB-a i SDP-a prilično slažu. Nakon dijagnosticiranja problema ovisnosti o uvozu energenata, izričito navode energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije kao područja u kojima Hrvatska ima značajan potencijal. HSLS većinu odgovora ipak posvećuje INA-i, odnosno nafti, a ne spominje niti problem ovisnosti o uvozu niti potencijal obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Kukuriku koalicija

U predizbornom programu Kukuriku koalicije uopće ne postoji poglavlje posvećeno energetici, što samo po sebi začuđuje, znamo li koliko energetika utječe na naše svakodnevne živote. U dijelu industrijskog gospodarstva kratko se spominje energetika sa planom izgradnje pet većih hidroelektrana (ali ne i Omble i Trebišnjice), te planom izgradnje čak pet(!) termoelektrana, među kojima i jedne u Pločama za koju nije jasno navedena da li je u pitanju plinska ili na ugljen. Od ostalih, jedna je na ugljen (Plomin3), a ostale su na plin u Zagrebu, Sisku i Slavoniji. Nigdje se ne spominje razvoj elektroenergetske mreže, a ulaganja u obnovljive se spominje samo načelno, bez konkretnih brojki. Ne spominje se ni situacija s Trećim energetskim paketom i restrukturiranjem HEP-a.

No u poglavlju o zaštiti prirode se spominje bitan element: "Radit ćemo na promjeni shvaćanja kojim se projekti zaštite okoliša i dalje tretiraju kao trošak, a ne kao prilika za drukčiji i bolji razvoj.". To je jedna poanta koju stalno naglašavamo na ovim stranicama - OIE nisu trošak ni obaveza, nego nužnost i prilika. U poglavlju i zaštiti prirode navodi se i sljedeće: "Vlastitim sredstvima i onima Europske unije poticat ćemo razvoj različitih obnovljivih izvora energije, čiji bi udio bio i veći od 20% ukupne potrošnje energije, što je zacrtani cilj Europske unije."

U odgovorima na pitanja vezana za energetiku na internet stranici Kukuriku koalicije se mogu naći i sljedeće reference na njihove planove: "Energetika je okosnica razvojnih programa koalicijske Vlade. Ponajviše  rast PDV-a biti će i suosnova ulaganja u energetiku, državne investicije (vladine). U Programu smo predvidjeli i to u dijelu koji se odnosi na proizvodnju električne energije (hidroelektrane i termoelektrane), modernizaciju kompletnog prijenosa električne energije te distribucije. Značajne privatne investicije očekuje se u ulaganjima u obnovljive izvore energije (sunce, zrak, biomasa). Planiramo posebna ulaganja u poslovanje naftom i plinom, u istraživačke eksplatacijske bušotine u Jadranu, izgradnji naftovoda, plinovoda i produktovoda.", te: "Okosnica  naše strategije je energija dobivena iz obnovljenih hidroelektrana i termoelektrana kao i gradnje novih, energija iz obnovljenih izvora kao i ulaganja u plinska polja u Hrvatskoj. Stoga, zaista slijedi promjena energetske strategije ali u prvoj godini mandata.".

Može se zaključiti da se nigdje u programu eksplicitno ne navode problemi, ali da se navode vrlo šture i deklarativne smjernice razvoja, osim za izgradnju postrojenja na fosilna goriva. I opet, čini se da se obnovljivi izvori energije spominju kao deklarativne ideja (sa dobrim postavkama doduše), ali bez trenutno jasnog cilja za provođenje politike koja bi išla u tome smjeru. U odgovorima na pitanja čitatelja se situacija donekle poboljšava, međutim ako je energetika okosnica njihovog razvojnog programa (što je pohvalno), također bi joj se u tom smislu trebalo posvetiti puno više prostora, i to ravnopravno svim izvorima energije sukladno stanju na tržištu i potražnjom za izgradnjom novih elektrana sukladno stanju u EU kojoj težimo.

HDZ

Iz predizbornog programa HDZ-a mogu se samo isčitati planovi u razvoju energetskog sustava na općenitoj bazi. Problemi i način rješavanja istih se ne mogu isčitati iz njihove strategije, a sukladno izjavama iz MINGORP-a u zadnjih godinu dana na stručnim skupovima vezanim za energetiku jasno je da se smatra da su napravili puno za razvoj OIE, te za razvoj i konsolidaciju energetike općenito. Međutim unatoč sad već dvogodišnjim najavama o restrukturiranju HEP-a, jačanju uloge HERA-e, i novom Zakonu o obnovljivim izvorima energije, dotični elementi se sad i opet guraju u predizborni plan. Tako u predizbornom planu piše: "HDZ najveću moguću važnost pridaje tzv. Zelenom razvoju Hrvatske. S tim u skladu donijet ćemo posebni Zakon o obnovljivim izvorima energije, te i financijski posebno poticati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora vjetra, vode energije, biogoriva i sunca.". Problem je što se ista priča provlači preko dvije godine.

Na temu energetike i razvoja iste se navodi sljedeće: "Cilj energetskog sektora u predstojećem razdoblju bit će ostvariti sigurnu i konkurentnu opskrbu energijom proizvedenom u Republici Hrvatskoj, racionalnu i štedljivu upotrebu, te povećanje energetske učinkovitosti i proizvodnje iz obnovljivih izvora energije.
Izgradnja energetske infrastrukture bit će pokretač gospodarskih aktivnosti i zamašnjak razvoja novog doba industrijske proizvodnje.
Koristeći sredstva europskih fondova poticat ćemo otvaranje i razvoj hrvatskog tržišta energije i njegovu integraciju u unutarnje energijsko tržište Europske unije.
"

Također se naglašava ukidanje Zakona u privatizaciji HEP-a, ali se ne spominje dogovoreno restrukturiranje sukladno Trećem energetskom modelu prema modelu ITO, za koji se zalažu. U predizbornom programu HDZ-a dakle, slično kao u odgovoru HSLS-a se ne navode problemi, nego se opisuje što treba napraviti. Poimence se navode neki veći proizvodni kapaciteti i projekti koje se planira graditi, kao i da se planira veliko investiranje u prijenosnu i distribucijsku mrežu (koje se nije dešavalo u zadnjih 10 godina). Više puta se u programu spominju obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, kao i planirano investiranje uz pomoć europskih fondova. Tko je pažljivo pratio izlaganja predstavnika Ministarstva gospodarstva u zadnjih dvije do tri godine mogao je čuti iste planove i iste najave. Činjenica ostaje da nije puno toga ostvareno, pa čak ni započeto.

Zeleni zajedno

Iako nam još nisu odgovorili na pitanja, Zeleni Zajedno u svom programu imaju načelno i kratko posvećivanje obnovljivim izvorima, i jako dobro uočavaju njihove prednosti: "Smanjivanje upotrebe fosilnih goriva zato nije samo ekološko pitanje već je to često i pitanje neovisnosti i zaštite identiteta nacionalnih država." i nudi vrlo jednostavno i kratko rješenje: "Do 2030 g. prestati upotrebljavati fosilna goriva i postići potpunu energetsku neovisnost", što je hvalevrijedno kao ideja, no bilo bi potrebno provjeriti mogućnosti i načine provedbe takvoga plana.

Tags:     izbori      energetika      obnovljivih izvori energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za početnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Zadnje vijesti

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?