Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Obnovljivi izvori energije - MINGORP E-mail
Autor Edo Jerki?   
Utorak, 22 VeljaÄŤa 2011 14:45

MINGORP je darovnicom svjetske banke pokrenuo portal o obnovljivim izvorima energije na adresi oie.mingorp.hr. Tu vijest smo ve? objavili uo?i prošlotjednog seminara o fotonaponskim sustavima gdje je cijeli portal od strane MINGORP-a i predstavljen stru?noj zajednici.

OIE MINGORPTakav portal bi mogao postati zna?ajan korak naprijed u razvoju obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj iz razloga što na jednom mjestu daje pregled cjelokupnog zakonskog okvira koji se odnosi na razne veli?ine i tehnologije obnovljivih izvora energije. Isto tako daje relativno detaljan uvid u stanje postoje?ih i projekata u razvoju kao i savjetni?ki centar za OIE.

Ipak, teško je prije?i preko ?injenice da se takav jedan informativni centar o primjeni OIE u Hrvatskoj trebao pojaviti još u vrijeme kada su se donosili i prvotni (tako?er i još uvijek važe?i) podzakonski akti koji reguliraju upotrebu obnovljivih izvora energije. Na taj na?in bi se sprije?ilo puno nesporazuma i netransparentnosti u proteklim godinama, te bi Hrvatska možda bila bliže svom za 2010. zadanom cilju od 5,8% obnovljivih izvora energije.

MINGORPTako?er, ?itaju?i prezentacije s osnovnim informacijama o obnovljivim izvorima energije na ovoj web stranici (a posebno se to odnosi na 'OIE - op?enito') teško se oteti dojmu da bi na jednoj službenoj stranici ministarstva trebao stajati jedan informativniji, a posebno recentniji sadržaj koji bi ujedno bio kvalitetniji i sa manje pogrešnih navoda i informacija u samom tekstu. Sli?no se odnosi i na interaktivnu kartu registra OIEKPP koja je umjesto korištenja Silverlight tehnologije i preklapanja rasterskih podloga mogla biti potpun i pravi GIS sustav podataka.

No, to ve? pomalo spada u zonu cjepidla?enja. Ako pretpostavimo da se kvalitetniji i sveobuhvatniji sadržaji koji daju informacije o radu i upotrebi OIE mogu na?i na puno drugih mjesta u web prostoru, i da je interaktivna karta izuzetno interesantno pomagalo (probajte se ne igrati jednom kad je otvorite - http://oie-aplikacije.mingorp.hr/InteraktivnaKarta/) u identifikaciji budu?ih projekata, onda pravih zamjerki nema. Posebno treba pohvaliti pregledne statistike projekata OIE, kao i e-obrasce putem kojih ?e od sada biti mogu?a registracija projekata (naravno uz svu i dosada potrebnu dokumentaciju) za PEO. Tako?er treba pohvaliti sveobuhvatno i prili?no jasno prezentiranje zakonskog okvira za razvoj projekata OIE. Ostaje nam samo poželjeti da se isti provodi na adekvatan na?in kako bi se što više predvi?enih projekata i ostvarilo.

I na kraju jedna osobna zamjerka osniva?a ovog portala MINGORP-u - u sekciji s linkovima na ostale novosti o OIE ovaj portal zasada nije naveden, što mi naravno smatramo propustom.

OIEKPP karta

Tags:     obnovljivi izvori energije      mingorp      registar projekata      PEO      zakonski okvir      zakonodavstvo      administracija      interaktivna karta      OIE
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?