Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Projektanti lasera imaju korist od proizvo?a?a lopatica vjetroagergata E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 20 VeljaÄŤa 2011 19:28

Koriste?i iskustvo iz zrakoplovne industrije, LAP GmbH Laser Applikationen sada pomaže proizvo?a?ima lopatica da pove?aju to?nost izrade, a smanje troškove. Axel Rieckmann, prodava? iz LAP-a je objasnio korištenje laserske opreme kompanije, koju je Njema?ki Lloyd certificirao za korištenje u proizvodnji lopatica vjetroagregata.

Sustavi lasera prikazuju to?ke, linije, križeve ili bilo koji drugi oblik na prakti?ki svakoj površini koja se skalira na CAD podacima, te time zamjenjuje fizi?ke uzorke i opremu za mjerenje. LAP daje softver i projektore za 2D i 3D aplikacije.


Slika 1: Vjetroagregat, izvor: www.renewableenergyfocus.com

Korištenjem laserske opreme jednostavnije je ru?no podešavanje, a smanjuju se i pogreške. Dodatno, promjene u dizajnu se mogu jednostavno ukomponirati, i nije potrebno raditi nove fizi?ke uzorke; samo se promjene podaci projekcije.

Prednosti laserskih sustava je ve?a kvaliteta, kra?e vrijeme postavljanja, i manji troškovi razvoja.

Sama oprema se može koristiti u nekoliko procesa koji uklju?uju: spajanje dijelova, stavljanje slojeva na materijal, pozicioniranje i poravnanje dijelova, prikaz koraka rada ili pomaganje drugim radovima davanjem vizualne pomo?i.

Najvažnije mjesto korištenja lasera su visoko performansna uglji?na vlakna za auto i avionsku industriju, ali se koriste i u procesiranju drva, tekstilno industriji i industriji guma, kao i u proizvodnji lopatica za vjetroagregate.

Na?in rada:

Korištenjem laserske opreme, laserska zraka se skre?e u x i y smjeru pomo?u dva osciliraju?a zrcala, koja prate potrebni oblik. Zrcalni motori (galvanometri) su optimizirani za najve?e brzine i to?nosti, a gibanje im kontrolira digitalni procesor. Sa udaljenosti od ?etiri metra površina ima to?nost od +/- 0,5 mm.


Slika 2: Prikaz LAP-a, izvor: www.renewableenergyfocus.com

Oblik se šalje do sustava kao CAD podatak, odakle digitalni procesor stvara kontrolne signale koji koriste galvanometri.  LAP je jedini proizvo?a? koji koristi digitalne algoritme za kontrolu galvanometra, te nema nikakvih otklona, ?ime se postiže pove?ana stabilnost. Sustav ima automatizirane procese sigurnosti, kao što je „TargetCheck“ koja provjerava poziciju referentnih to?aka kako bi osigurao to?nu kalibraciju sustava.

LAP ima PRO-SOFT 3D softver koji kontrolira cijeli proces rada, te korisnike vodi korak po korak kroz sve procese. Laseri se naj?eš?e postavljaju na stropu ili na nosa?u. Jednostavan i kompaktan dizajn omogu?ava laganu integraciju u postoje?e sustave, s time da su sutavi hermeti?ki zatvoreni da sprije?e one?iš?enje lasera i galavanometra.Index ÄŤlanka
Projektanti lasera imaju korist od proizvo?a?a lopatica vjetroagergata
#2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?