Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Ponedjeljak, 13 Prosinac 2010 14:30

Jedna stvar koja posebno bode u o?i prilikom prolaska kroz administrativnu šumu dozvola, studija i odobrenja potrebnih za izgradnju vjetroelektrane u Hrvatskoj je da su iste u zadnje vrijeme tretirane kao najve?i neprijatelj okoliša i ljudi.

A to je stvarno interesantan paradoks, jer su trenutno vjetroelektrane diljem svijeta dokazano (uzevši u obzir sve kriterije) naj?iš?i, naju?inkovitiji i najisplativiji oblik proizvodnje elektri?ne energije. Uostalom, pogledajte što na temu utjecaja na okoliš kažu kolumne nekih Ameri?kih znanstvenika.

Pri izradi prvih studija utjecaja na okoliš za vjetroelektrane u Hrvatskoj tražilo se vrlo malo toga. Kao i uvijek kad je nešto prvo, nije se još znalo (drugim rije?ima administracija nije bila pripremljena, kao što nije ni danas kada je pri?a otišla u drugu krajnost) koji su to sve utjecaji koje vjetroelektrana stvara u okolišu, nije se znalo da postoje profesionalni alati za procjenu kumulativnog utjecaja vjetroelektrana na okoliš (kao što su WindPRO i WindFarmer, koje i dan danas u Hrvatskoj i regiji koristi svega nekolicina tvrtki i stru?nih osoba - ali vrlo rijetko izra?iva?i studija), te su stoga studije bile relativno jednostavne, ?ak iz ove pozicije i nedostatne za pravu procjenu utjecaja.

No onda se razvojem znanja otišlo u sasvim drugu krajnost. Po?ela se stvarati percepcija da vjetroelektrane utje?u negativno i na stvari na koje dokazano ne utje?u. Svjetska iskustva u takvim procjenama utjecaja na okoliš su se koristila samo u slu?aju kada su bila negativna, a ona pozitivna se nisu koristila, te su odre?ena istraživanja nametnuta kao svojevrsni reket prilikom kojega se na ra?un investitora želi istražiti odre?ena nepoznata podru?ja, što je ina?e posao odre?enih državnih institucija.

Pri tome se investitori nisu bunili na takav pristup, žele?i svima i kroz te studije dokazati da su vjetroelektrane sigurni i ekološki iznimno prihvatljivi objekti. Problem nastaje kada se odre?ene studije povezane sa biljnim i životinjskim svijetom koje obuhva?aju šire podru?je zahvata i nisu povezane s brojem instaliranih vjetroelektrana u tom podru?ju po?nu višestruko napla?ivati – a sve za posao koji je ve? obavljen. Još ve?i problem je kada se za istu vjetroelektranu nakon odobrene studije u daljnjem razvoju projekta traže naknadna mišljenja i analize koje pri tome ko?e projekt i stvaraju velike gubitke. A najve?i problem su nerealne mjere i analize koje se predlažu za probleme koji zapravo i ne postoje – samo da bi se producirao još jedan papir i još nešto malo naplatilo. Prijedlozi nekih od tih mjera u prošlosti su uklju?ivali i takve ideje kao što su - odmicanje vjetroagregata sa sljemena brda, da se smanji vizualni utjecaj, pri ?emu se naravno strašno gubi na proizvodnji iz vjetroelektrane - ili gašenje vjetroelektrane na brzinama manjim od 5,5 m/s radi zaštite šišmiša, što je još jedna opasna mjera kada znamo da dobar dio proizvodnje i isplativosti projekta ovisi upravo i o vjetru brzine 4 do 5,5 m/s.

vjetroagregat

Jedan od zadnjih u nizu takvih problema, gdje se vidi potpuno nerazumijevanje problema je i Ekološka mreža koja stvara obrise podru?ja za budu?u Naturu 2000 (ekološka mreža EU koja bi stupila na snagu ulaskom Hrvatske u EU).

Ton?i Panza, predsjednik Zajednice obnovljivih izvora energije pri HGK kaže – „U toj Naturi 2000 je ?ak 38 posto teritorija Hrvatske u zoni neke posebne ekološke zaštite koju nam je nametnula Europa. A nama to onemogu?ava razvoj.“

I istovremeno dok se u Hrvatskoj brani gradnja vjetroelektrana u Ekološkoj mreži, Europska komisija izdaje dokument koji je naputak vladama kako da se odnose prema izgradnji vjetroelektrana u podru?jima Natura 2000, naglašavaju?i da vjetroelektrane imaju izuzetno nizak utjecaj na okoliš, a ?ak i mogu doprinijeti o?uvanju biološke raznolikosti. O tome smo pisali u ?lanku "Wind energy developments and Natura 2000".

Bojan Reš?ec, dopredsjednik Zajednice obnovljivih izvora energije pri HGK pri?a o tome kako se i drugi investitori žale na nelogi?nosti prilikom izrade studija utjecaja na okoliš koje mogu dovesti do opasnih presedana koji bi potpuno zaustavili razvoj vjetroelektrana u Hrvatskoj. Tako za jednu studiju utjecaja na okoliš kaže – „U kratkom spisku literature mjesto je našla nekakva analiza utjecaja pove?anja tzv. cut-in brzine na smanjenje smrtnosti šišmiša iz Texasa!? Rado bih vidio analizu usporedbi raznih mjera, a ne samo posljedice jedne jedine. Tako?er bi me prvenstveno zanimao podatak o smrtnosti šišmiša na 4 vjetroelektrane u Hrvatskoj, gdje i živimo i kanimo graditi vjetroelektrane, a ne u Sjedinjenim državama!“

Kaže i da je stvar tim nelogi?nija, jer se u istoj studiji gdje se pokušava progurati takav zaklju?ak koji bi ozbiljno ugrozio mogu?nost izgradnje vjetroelektrane, navodi da se na podru?ju vjetroelektrane ne o?ekuje prelet šišmiša, jer su njihove špilje prili?no udaljene.

U Šibeniku je pak gradona?elnik, nakon nedavne neutemeljene pobune lokalnog stanovništva protiv gradnje vjetroelektrane Crno brdo izjavio da se razmatra propisana udaljenost vjetroelektrana barem 1000 m od naseljenih mjesta. Svjetska praksa je propisati udaljenost od 500 m, a s udaljenoš?u od 1 km mnoge lokacije koje su trenutno u visokom stupnju razvoja bi bile u opasnosti.

Tako bi se u Hrvatskoj zbog nestru?nosti i paušalnih procjena lako mogli utopiti svi projekti vjetroelektrana – ukliješteni izme?u nelogi?nih udaljenosti od naseljenih mjesta, Nature 2000, šišmiša i kojekakvih drugih izmišljenih problema. A Hrvatska bi si time uskratila održivu opskrbu ?istom elektri?nom energijom, kao i veliku koli?inu nov?anih sredstava koja bi se slila u državnu blagajnu kroz realizaciju i pogon takvog projekta, a da ne govorimo uop?e o novim radnim mjestima koja stvaraju za gra?ane.

Postavlja se pitanje – da li su šišmiši važniji od ljudi? I da li nam je stvarno draže uvoziti skupu elektri?nu energiju i proizvoditi veliko zaga?enje okoliša upotrebom zastarjelih tehnologija s fosilnim gorivima samo zato što pojedincima smeta vizualni utjecaj vjetroelektrana ili imaju neki neutemeljeni strah od njihovog utjecaja na okoliš?

Tags:     vjetroelektrane i okoliš      okoliš      utjecaj vjetroelektrana      ptice      šišmiši i vjetroelektrane      šišmiši
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?