Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 18 Svibanj 2015 22:35

Kao što smo najavili ovdje u idu?ih nekoliko tjedana prenijeti ?emo najvažnije zaklju?ke godišnjeg GWEC-ovog tržišta vjetroelektrana. U ovom tjednu prenosimo regionalna predvi?anja za tržišta do 2020. godine.

Predvi?anja za tržište od 2015-2019

Prošla godina je bila odli?na za industriju vjetroelektrana, sa rastom od 44% i rekordnom instalacijom ve?om od 51 GW. Najve?a pri?a je naravno bila Kina koja je instalirala rekordnih 23 GW u 2014. godini, ?ime je obuhvatila ?ak 45% svjetskog tržišta. Postoji veliki broj nadolaze?ih tržišta posebno u Africi i Latinskoj Americi, ali i nekih iznena?uju?ih tržišta u Aziji. OECD tržišta napreduju, ali ne u širini u kojoj se o?ekivalo. Tamo još uvijek traje borba prema budu?nosti elektroenergetskih tržišta, koja možda je prespora ali sada više nije pitanje "da li" ?e se to dogoditi nego "kada". OECD tržišta pomalo odmi?u od tradicionalnih feed-in-tarifa prema tržišnom pristupu što bi u po?etku moglo stvarati probleme u razvoju, ali ?e posti?i elektroenergetski sustav kojim ?e dominirati vjetar, solari i drugi obnovljivih izvori energije. Glavni problem je projektiranje efikasnog modernog elektroenergetskog tržišta. Na drugim tržištima razvoj vjetroelektrana poti?u ekonomija, energetska sigurnost, stabilnost cijena i (posebno u Kini) želja za smanjivanjem smoga u urbanim podru?jima. Potreba za ?istim, održivim, vlastitim izvorima energije zbog ekonomskog rasta poti?e razvoj ovog sektora u Africi, Aziji i Latinskoj Americi gdje se u budu?nosti o?ekuje daljnji rast.

Što sve ovo zna?i za budu?nost tržišta? O?ekuje se postojani rast, bez spektakularnih brojeva. Nakon što je zbog slabe 2013. godine razvoj pao na razinu umjerenog scenarija Global Wind Energy Outlooka, prošle godine se vratio na razinu naprednog scenarija, te bi u tom segmentu trebao ostati i ove i idu?e godine. Nakon toga je situacija neizvjesna.

Slika 1: Predvi?anja za svijet do 2019. godine

U odnosu na predvi?anja u ovo doba prošle godine, neke stvari su se prili?no promijenile:

- nitko nije predvidio da ?e Kina instalirati 23 GW vjetroelektrana prošle godine, optimisti su predvi?ali 18 GW. Ta razlika od 5 GW predstavlja otprilike razliku izme?u predvi?ene instalirane snage prošle godine i stvarne instalirane snage. Azija ?e i dalje ostati vode?e tržište, te ?e i pove?avati razliku izme?u drugoplasirane Europe zbog daljnjeg rasta Kine, nadolaska novih tržišta i povratka Indije.

- o?ekivao se bolji oporavak tržišta SAD-a, koje bi ipak trebalo nastaviti s rastom ove i idu?e godine. Kod Europe se o?ekivao minimalni pad, a ostvaren je minimalni rast.

- Afrika je bila malo ispod o?ekivanja, a Latinska Amerika iznad, ali ti brojevi bi se trebali poboljšati idu?ih godina, te se o?ekuje pravi boom krajem ovog ili po?etkom idu?eg desetlje?a. Brazil se prema predvi?anjima popeo na 10. mjesto u ukupnoj instaliranoj snazi vjetroelektrana, te ?etvrto u godišnjoj.

- postojala je mogu?nost bu?enja tržišta Rusije i Saudijske Arabije, no one su još uvijek ostale spavati, barem za sada

- u Australiji je još uvijek na vlasti vlada Tony Abbota koja je protiv OIE, te ?e to kratkoro?no utjecati na tržište ali bi u budu?nosti trebalo ponovno do?i do rasta tržišta posebno zbog dramati?nog razvoja solara i vjetra u toj državi zadnjih godina.

Regionalna distribucija

Azija ?e i dalje dominirati na tržištu, te ?e u budu?nosti držati 40-45% udjela. Europa ?e nastaviti prema svojim 2020. ciljevima, a Sjeverna Amerika je vrlo teška za procijeniti. SAD i Kanada su teško predvidljiva tržišta koja zadnjih godina rastu ali su upitna u budu?nosti zbog pojedinih poticaja.

Latinska Amerika ?e nastaviti sa rastom, pri ?emu ?e Brazil biti predvodnik uz ?ile, Urugvaj, Peru i druge zemlje. U Africi ?e dominirati Egipat i Južnoafri?ka Republika, uz po?etak razvoja mnogih drugih manjih tržišta.

Azija

U Kini se o?ekuju sli?ne brojke kao i prošle godine, a od idu?e godine postoji mogu?nost malog pada tržišta uz realno o?ekivanje da ?e do 2019. biti instalirano dodatnih 100 GW elektrana, ?ime bi se nadmašilo 200 GW instalirane snage barem godinu dana prije od planiranog.

S obzirom na inicijativu vlade, u Indiji postoji godišnji cilj od 5 GW godišnje do daljnjeg koji možda ne?e biti ispunjen ove godine, ali bi trebao biti dostignut idu?ih godina. U ostatku Azije o?ekuje se ja?i rast Pakistana i Filipina, te Tajvana i Tajlanda. Japan ?e po?eti rasti ponovno, ali ne pretjerano brzo. U Južnoj Koreji se ve?i rast o?ekuje tek krajem desetlje?a s obzirom da su oni fokusirani isklju?ivo na priobalni sektor. Ukupno gledano do kraja 2019. u Aziji bi se trebalo instalirati oko 140 GW vjetroelektrana, ?ime bi se udvostru?ila instalirana snaga u odnosu na danas.

Slika 2: Predvi?anja za godišnju instaliranu snagu po regijama do 2019.

Europa

Njema?ka bi i ove godine trebala imati odli?an rezultat, te bi u tom tempu trebala nastaviti do kraja desetlje?a. Tržište Velike Britanije bi moglo usporiti, ali se svi nadaju da ?e budu?nost biti stabilnija. Švedska i Francuska bi trebale nastaviti pozitivno kao i prošle godine. Turska i Poljska ?e i dalje napredovati, a od Turske se posebno o?ekuje da postane jako tržište.

Priobalni sektor izgleda puno zdravije nego prošle godine, sa realisti?nijim ciljevima i ja?om financijskom bazom kao i ve?im brojem proizvo?a?a vjetroagregata. Ukupno bi Europa trebala instalirati oko 70 GW vjetroelektrana tokom idu?ih pet godina.

Sjeverna Amerika

SAD je kao i uvijek tržište koje se najgore procjenjuje. Ova i idu?a godina ?e biti dobre, ali nitko nezna što ?e se dogoditi nakon toga. Jako je teško predvidjeti na koji na?in ?e politika reagirati u budu?nosti.

I u Kanadi je upitan razvoj tržišta nakon 2016., s obirom da i njima isti?u poticaji ali ipak postoje bolje šanse za regionalni razvoj nego u SAD-u. Meksiko je postavio cilj od 2 GW/godišnje, koji ovih godina ne?e biti ispunjen, ali bi od 2017. i 2018. tržište trebalo po?eti prili?no rasti. Ukupno se u regiji o?ekuje 44 GW instalirane snage tokom idu?ih pet godina.

Slika 2: Predvi?anja za ukupnu instaliranu snagu po regijama do 2019.

Latinska Amerika

Brazilski sektor vjetra trebao bi instalirati minimalno 12-13 GW tokom idu?ih godina, a s obzirom na planirane aukcije ta brojka bi mogla biti i puno ve?a. Što se ti?e instalirane snage do kraja 2017. godine, vjetar bi trebao nadmašiti plin te postati drugi izvor elektri?ne energije u toj državi. Ukupno gledano tržište vjetra u Brazilu bi trebalo ostati jako do daljnjeg.

U ostatku regije se tržište ?ilea pokrenulo prošle godine te se dalje o?ekuje stalan rast ali ne u klasi Brazila. Urugvaj raste iznad svih o?ekivanja, a dosta napreduju i Panama i Peru, uz potencijal isplivavanja Kolumbije. Argentina unato? ogromnom potencijalu još uvijek stoji zbog nevoljnosti vlade da poti?e razvoj.

Ukupno bi se u idu?ih pet godina trebalo instalirati oko 25 GW vjetroelektrana pri ?emu ?e glavni predvodnik biti Brazil.

Afrika i Bliski Istok

Afri?ko tržište je dostiglo 1 GW isntalirane snage godišnje, a u budu?nosti se o?ekuje daljnji rast. Razvoj ?e potaknuti Južnoafri?ka Republika i Egipat, uz poticanje rasta Maroka, Etiopije, Kenije, Tanzanije i Gane. Na Bliskom Istoku postoje novi projekti u Jordanu te potencijal da se i druga tržišta pokrenu - posebno Iran.

Južnoafri?ka Republika se kona?no pokrenula prošle godine nakon što je utvr?eno da su vjetroelektrane najjeftiniji izvor energije ondje, a uz postojanje manjka proizvodnje elektri?ne energije u toj državi. U razvoju je 3-4 GW, uz puno ve?i potencijal u budu?nosti.

U regiji bi se trebalo instalirati više od 13 GW vjetroelektrana do 2019.

Pacifik

Australija je glavno tržište u regiji, te su se samo ondje izgradile vjetroelektrane u 2014. godini. Iako trenuta?na vlada blokira obnovljive izvore energije, ne o?ekuje se totalna propast tržišta nego samo usporavanje na odre?eno vrijeme. U Novom Zelandu još uvijek nema novih projekata, a iako se razvijaju neki projekti na Pacifi?kim otocima za sada nema naznaka kada bi mogli biti gotovi. O?ekuje se da ?e se u regiji tokom idu?ih pet godina instalirati samo 4 GW projekata.

Ukupno gledano možemo re?i da ?e Azija nastaviti sa dominacijom, a pratiti ?e ju stabilna Europa i volatilna Sjeverna Amerika, uz daljnji rast Latinske Amerike i Afrike.

Tags:     gwec      vjetroelektrane      tržišta      kina      sad      europa      regije      brazil      latinska amerika      afrika      azija      predvi?anja
 
Komentari (2)
KAKO DOSTAVLJATI ZAJEDNI?KO LIJEPO ODOBRENO UREDBOM SITE:vladimirafinancialinvestment@gmail.com
2Nedjelja, 03 Studeni 2019 14:53
Marie Alice
Pozdrav svima vama pozdrav. Zovem se Marie Alice, želim iskoristiti ovu sjajnu zlatnu priliku da dam opipljivo svjedo?anstvo o tome kako sam nedavno primio zajam od 60000 eura. Prije sam nešto tražio zajam i oni su me kasnije prevarili. Pokušao sam ponovno i upoznao sam ženu poput mene koja mi je bila spremna i voljna pomo?i da dobijem kredit uz kamatnu stopu od 2%. Re?eno mi je da je zajmodavac i žena kojoj vjerujem, pa sam odlu?io kontaktirati s njom i dala mi je priliku da podnesem zahtjev za kredit od njene tvrtke koji sam lako dobio, ali objašnjenje je da sam svoj dobar kredit dobio dobro zdravlje i s manje stresa. Ako ste zainteresirani za zajam, možete joj se obratiti putem e-maila: (vladimirafinancialinvestment@gmail.com) (WhatsApp: +16014560144)
KAKO NAMJERAVATI KREDIT
1ÄŚetvrtak, 29 Kolovoz 2019 15:20
Maria Guadalupe
Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
Kontaktirajte putem aplikacije WhatsApp: +16014560144
za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju


Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
Kontaktirajte putem aplikacije WhatsApp: +16014560144
za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?