Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Kako se proizvodi kabina vjetroagregata? E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 27 SijeÄŤanj 2015 15:09

Današnja proizvodnja vjetroagregata uklju?uje multimilijunske troškove i stotine ljudi. Kako bi bolje razumjeli što nastane iz godina istraživanja i razvoja do zadnjih dana proizvodnje u ovom ?lanku ?e se napraviti kratak pregled kako se u današnjoj modernoj tvornici proizvode vjetroagregati.

Kabina vjetroagregata je dio vjetroagregata u kojem se nalaze komponente koje transformiraju kineti?ku energiju vjetra u mehani?ku energiju koja pokre?e generator koji proizvodi elektri?nu energiju. Kabine izgledaju impresivno iz daljine kada ih se ugleda na vrhu duga?kog stupa, ali pogled izbliza pokazuje da su stvarno ogromne. Njihova masa može biti do ?ak 300 tona, a dužina im može biti do 20 metara ovisno o proizvo?a?u i nominalnoj snazi.

Ve?ina kabina ima uobi?ajene komponente kao što su glav?ina, lopatice, generator, inverteri, hidrauliku i ležajeve. U samoj kabini se nalazi više od 1.500 malih i velikih komponenti i podsustava. Prije nego kabina krene u serijsku proizvodnju ona mora pro?i kroz strogi krug razvoja projekta što zna?i da se mora projektirati cijeli sustav da bude u skladu sa zahtjevima tokom razvoja projekta. Dijelovi i komponenti su projektirani, testirani, provjereni i certificirani na odgovaraju?i na?in. Rezultat je jedinstveni model vjetroagregata koji je druga?iji na tržištu.

Kada se specificira dio, proizvo?a? se obra?a svom lancu dobave kako bi se identificirao isporu?itelj. Oni nakon toga pregovaraju o proizvodnji tog dijela u skladu sa specifikacijama. Što se ti?e sklapanja kabine radi se o uobi?ajenim proizvodnim procesima.

Pri zavšrnoj montaži glav?ina se spaja na prednji dio kabine, a u njemu se nalazi sustav za upravljanje nagiba lopatica koji se sastoji od cilindara, ležajeva i aktuatora. Taj sustav maksimizira iskorištavanje vjetra putem aerodinamike lopatica tako da iste stavlja u vjetar ili pak izvan vjetra kada treba zaustaviti rad vjetroagregata.

Najvažniji unutrašnji dio vjetroagregata se nalazi iza glav?ine, a uklju?uje sustav kuta zakretanja, glavne ležajeve, generator, reduktor i elektroni?ke kontrole. Ove komponente se postavljaju na strukturalni okvir kabine koji se sastoji od dva dijela. Prednji ili glavni dio okvira kabine se naj?eš?e radi od lijevanog ?elika, te se u njemu nalazi sustav zakretanja lopatica, mjenja?ki sustav i glavni ležaj. Generator, transformator i kabinet sa svim elektri?nim kontrolama se nalazi na zadnjem dijelu okvira koji je napravljen od zavarenog ?elika. Nakon što sustav zakretanja pro?e kroz sve funkcijske testove, dvije polovice okvira se spajaju uz pomo? teških vijaka i opruga.

Nakon toga se mjenja?ka jedinica i glavni ležaj zajedno sa generatorom podižu u kabinu korištenjem portalne dizalice te se u?vrš?uju na gondolu. Nekoliko proizvo?a?a onda postavlja transformatore unutar kabine, ali ve?ina ih postavlja na dnu stupa ili ?ak izvan vjetroagregata.

Nakon postavljanja svih dijelova cijela kabina prolazi kroz završnu provjeru komponenti. Nakon što se testiranja dovrše, tehni?ari postavljaju završno ku?iste od staklenih vlakana koje štiti sve komponente unutar kabine. Kvaliteta kontrole onda radi završnu provjeru. Dovršene kabine se nakon toga isporu?uju pomo?u vlakova ili kamiona ili brodova do vjetroelektrane gdje se postavljaju na vrh stupa vjetroagregata.

Izvor: www.windpowerengineering.com

Tags:     vjetroagregat      proizvodnja      kabina      ležajevi      komponente      hidraulika      generator      transformatori      lopatice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?