Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor   
Nedjelja, 30 Studeni 2014 11:35

EWEM – European Wind Energy Master

?etiri vode?a svjetska sveu?ilišta u polju energije vjetra udružila su  snage 2012. godine i osnovala  jedinstveni program diplomskog studija European Wind Energy Master (EWEM), me?unarodni master progam za motivirane studente koji se žele posvetiti  studiju vjetroenergije.

Što je EWEM?

EWEM je dvogodišnji  Erasmus Mundus program vrijedan 120 ECTS-a. Program je  osnovan na temeljima rastu?e potražnje za visokoobrazovanim kadrom koji bi pridonio sve snažnijem zamahu istraživanja u podru?ju vjetroenergije, istraživanja koje ima potencijal oblikovati budu?nost vjetroenergije. Program se provodi sa svrhom obrazovanja 120-150 inžinjera godišnje kako bi popunio sami vrh svjetske potražnje (1-2%) za  stru?njacima sa diplomskim obrazovanjem.

EWEM konzorcij se sastoji od ?etiri vrhunska sveu?ilišta u polju vjetroenergije: Danskog Tehni?kog Sveu?ilišta (DTU), Norveškog sveu?ilišta znanosti i tehnologije (NTNU), Sveu?ilišta Carla von Ossietzkyskog u Oldenburgu (UniOl) i Tehni?kog sveu?ilišta Delft (TUDelft).  Svako od sveu?ilišta sastavnica programu pridonosi svojim ekspertizama .

Studenti imaju na raspolaganju ?etiri razli?ita usmjerenja na svome diplomskom studiju. Svaki od ponu?enih smjerova sadrži razli?ite kolegije te o tome ovisi i na kojem sveu?ilištu student provodi odre?en semestar. S obzirom da studenti prolaze kroz više sveu?ilišta u tom periodu, imaju mogu?nost prikupljati znanje od najboljih stru?njaka sa svakog sveu?ilišta na kojem ?e se na?i :

  • Fizika vjetra  (DTU, UniOl)
  • Dizajn i konstrukcija rotora (DTU, TUDelft)
  • Elektroenergetski sustavi (DTU, TUDelft, NTNU)
  • Offshore vjetroelektrane (DTU, NTNU)

Nakon uspješnog završetka studija dodjeljuje se dvostruka MSc diploma od dva sveu?ilišta koja su nadzirala izradu diplomskog rada.

Hrvatska se trenutno može pohvaliti sa dva studenta na EWEM-u. Od 2013. Godine EWEM poha?a Stjepan Mahulja koji je preddiplomski studij završio na Tehni?kom fakultetu Sveu?ilišta u Rijeci dok od 2014. godine kao drugi hrvatski predstavnik nalazi se Mihael Plut, sa završenim preddiplomskim studijem na Fakultetu strojarstva i brodogradnje na Sveu?ilištu u Zagrebu.

Stjepan je studij  zapo?eo 2013. godine i bliži se pisanju diplomskog rada u ljetnom semestru 2015. u sklopu smjera dizajn i konstrukcija rotora, a njegovo vi?enje je sljede?e:

„DTU je jedno od svjetski najbolje rangiranih sveu?ilišta, pogotovo kad se u obzir uzme suradnja sa industrijom.  Danska je izvrsna zemlja za inženjere, ima snažnu industriju sa mnogo snažnih kompanija, posebice se isti?u kompanije koje se bave vjetroenergijom.  Danci su sretni sa na?inom na koji zamlja funkcionira, a nakon 2 semestra provedena  u Kopenhagenu mogu razumjeti i zašto.  Cjelokupno iskustvo je nemogu?e sažeti u jednu re?enicu.  Tijekom studija se upozna veliki broj novih ljudi, kultura, a iskustvo studiranja na internacionalnoj razini  pruža jedinstvenu priliku za izgradnju svjetskog karaktera pojedinca.  Toplo preporu?am EWEM program svima koji su spremi kro?iti u veliku avanturu studiranja u inozemstvu.“

Dok se Stjepan nalazi na studiju dizajn rotora, ja sam se odlu?io za smjer fizike vjetra.  Glavni razlozi donošenja te odluke su ve? prethodno ste?eno iskustvo u struci te veliki potencijal i mogu?nost istraživanja što u?inkovitijeg korištenja vjetroresursa. Za sada mogu potvrditi da su uvjeti i radna atmosfera na DTU-u na iznimno visokoj razini. Iako sam i do sada imao prilike raditi i studirati kroz programe iznimno kvalitetnih institucija smatram da kroz ovaj program, koji zahtjeva veliki trud, mogu napredovati još više u svome akademskom obrazovanju. Osim iznimne kvalitete same institucije na kojojh poha?am studij i gdje mogu u?iti od vode?ih svjetskih stru?njaka u svojim podru?jima, sama ?injenica da se studij održava u Danskoj ,koja je jedna od država koje vode svijet prema iskorištavanju energije iz vjetroresursa, omogu?ava mi da budem na samom vrhu znanstvenog napretka u istraživanju vjetroenergije. Ovo je svakako iskustvo koje ?e me unaprijediti kao stru?njaka,ali  i koje ?e snažno utjecati i na mene kao osobu.

Stjepan ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ) i ja stojimo na raspolaganju i rado ?emo Vam odgovoriti na sva pitanja u vezi programa te ostala popratna pitanja.

ROK ZA PRIJAVU

Kona?ni rok za prijavu je 1. travnja 2015. Ukoliko se želi prijaviti za ERASMUS Mundus stipendiju Europske komisije rok je 1. prosinac 2014. godine.

Za više informacija posjetite web stranicu EWEM programa :http://www.windenergymaster.eu/,

Sa pitanjima se obratite na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili posjetite EWEM FB: European Wind Energy Master.

 

?lanak je za Vjetroelektrane.com napisao Mihael Plut, student programa EWEM

Tags:     ewem      vjetroenergija      studij      sveu?ilište      diplomski rad      konzorcij
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?