Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 01 Srpanj 2014 16:41

GWEC je prije nekoliko mjeseci objavio svoj godišnji pregled tržišta vjetroelektrane sa fokusom na 2013. godinu o ?ijoj smo objavi pisali i za koji smo najavili detaljniji pregled u budu?nosti. U slijede?ih nekoliko mjeseci napravit ?emo pregled najzanimljivijih dijelova tog izvještaja sa naglaskom na pojedine zanimljive države i regije.

Svjetski status energije vjetra 2013. godine

Tokom prošle godine je instalirano više od 35 GW vjetroelektrana, što je veliki pad u odnosu na 2012. godinu kada je instalirano više od 45 GW. Globalne investicije su bile minimalno manje u odnosu na godinu prije, te su pale sa 59,2 milijardi eura u 2012. godini na 58,7 milijardi eura 2013. godine.

Ukupna instalirana snaga je krajem prošle godine iznosila 318.105 MW što zna?i da je godišnji kumulativni rast bio ve?i od 12,5%. To je odli?an rezultat za proizvodnu industriju kada se u obzir uzme ekonomska klima u svijetu. Ipak, prijašnjih godina je taj rast bio puno ve?i te je iznosio oko 20%. Glavni razlog lošijeg rezultata je veliki pad instalacija u SAD-u u odnosu na 2012. godinu.

Kina, koja je najve?e ukupno tržište od 2009. godine je ponovno imala dobru godinu, te je zauzela vode?u poziciju i ove godine. Azija je bila vode?i kontinent ispred Europe, te Sjeverne Amerike koja je bila daleka tre?a, kao što se vidi u tablici.


Slika 1: Instalirana snaga po regijama prošle godine uz ukupnu instaliranu snagu

Do kraja prošle godine je u 24 zemlje bilo instalirano više od 1.000 MW instalirane snage vjetroelektrana, uklju?uju?i njih 16 u Europi, 4 u Aziji (Kina, Indija, Japan i Australija) i 4 u Amerikama (Brazil, Kanada, Meksiko i SAD). Više od 10.000 MW je pak imalo samo šest zemalja, i to Kina sa 91.412 MW, SAD sa 61.091 MW, Njema?ka sa 34.250 MW, Španjolska sa 22.959 MW, Indija sa 20.150 MW i Velika Britanija sa 10.531 MW.

Kina ?e tokom ove godine nadmašiti 100.000 MW, dok ?e Azija ove godine najvjerojatnije nadmašiti Europu kao regija sa najve?om instaliranom snagom vjetroelektrana. Ova godina bi trebala biti bolja što se ti?e ukupnih instalacija, s time da ?e neke regije i dalje stagnirati, kao što je Europa. Azija je usporila rast tokom 2012. i 2013. godine, ali se o?ekuje da ?e ove godine nastaviti sa rastom predvo?ena Kinom i Indijom. Kanada, Brazil i Meksiko bi tako?er trebali nastaviti s rastom, a po prvi puta bi se trebalo instalirati više od 500 MW ukupno na jugu Afrike i to u Južnoafri?koj Republici, Etiopiji i možda Keniji. O?ekuje se i rast Japana, Australije, Pakistana, Vijetnama i Tajlanda. U SAD-u bi se tako?er trebao nastaviti rast.

Azija - Kina i Indija ostaju na vrhu

Šestu godinu za redom je Azija vode?a regija što se ti?e instalacija, te je tako prošle godine instalirano preko 18,2 GW novih vjetroelektrana.

Kina je zadržala vode?u poziciju sa 16,1 GW, što je veliki rast u odnosu na 2012. godinu kada je instalirano 12,96 GW. Tokom prošle godine je u Kini proizvedeno 134,9 milijardi kWh elektri?ne energije što je rast od 34% u odnosu na godinu ranije, te je time pokriveno 2,6% ukupne proizvodnje elektri?ne energije u Kini. Kina ukupno ima 1.145 GW elektrana, pri ?emu vjetroelektrane imaju udio od 6%. Glavni problem Kine je još uvijek spoj na elektroenergetsku mrežu zbog ?ega mnoge vjetroelektrane još uvijek nisu spojene na mrežu ili su spojene, ali rade ograni?eno.


Slika 2: Top 10 država po instaliranoj snazi prošle godine

Indija je drugo najve?e Azijsko tržište, te je prošle godine bila i ?etvrto svjetsko po novim instalacijama kao što se i vidi u tablici. Unato? tome tržište pomalo stagnira zadnjih par godina s obzirom da je 2011. godine bilo instalirano puno više od 3 GW novih vjetroelektrana. Ipak prošle godine je instalirano solidnih 1.729 MW, te sada Indija ima ukupno 20.150 MW vjetroelektrana. Obnovljiivih izvora energije u Indiji ima 30.178 MW, pri ?emu vjetroelektrane drže 66% OIE tržišta i 8,6% ukupne instalirane snage elektrana u Indiji.

Japan je prošle godine instalirao samo 50 MW, te sada ukupno ima 2.661 MW. Ipak, budu?nost vjetra u Japanu je obe?avaju?a, te se o?ekuje veliki rast u budu?nosti. U Južnoj Koreji je instalirano 79 MW, te sada ima 561 MW, ali cilj je ambiciozan za 2019. godinu kada bi trebalo biti instalirano 2,5 GW vjetroelektrana. Tajland je instalirao 111 MW, te sada ima 223 MW, a Pakistan je instalirao 50 MW te sada ima 106 MW. Tajvan je dodao 43 MW, te ukupno ima 614 MW. U ostatku Azije se o?ekuju novi projekti ove godine u Vijetnamu i na Filipinima.


Slika 3: Svjetska instalirana snaga vjetroelektrana, gornji prikaz prikazuje godišnju instalaciju, a donji kumulativnu

Sjeverna Amerika - rekordna instalacija u Kanadi

U Kanadi je tokom prošle godine instalirano rekordnih 1.599 MW vjetroelektrana. Prošle godine je instalirano 938,9 MW. Kanada je postala peto najve?e svjetsko tržište prošle godine, te sada vjetar isporu?uje 3% potreba za elektri?nom energijom Kanade. Ove godine se o?ekuje još bolji rezultat sa više od 2.000 MW novih instalacija, a što se ti?e regija u Kanadi su ukupni predvodnici Ontario sa 2.470 MW i Quebec sa 2.398,3 MW.

U SAD-u je nakon rekordnog rezultata prošle godine ove godine došlo do pada od 92%, na samo 1.084 MW novo instaliranih vjetroelektrana ove godine. SAD trenutno ima 61 GW vjetroelektrana, te su vjetroelektrane ?inile 5,23% ukupne instalirane snage elektrana u SAD-u. Ove godine se o?ekuje djelomi?ni oporavak tržišta.

Meksiko je prošle godine instalirao 380,4 MW vjetroelektrana, te sada ima 1.917 MW. U Meksiku je prošle godine došlo do reforme tržišta ?ime se o?ekuje dodatni rast tržišta pogotovo jer postoji i cilj od 35% elektri?ne energije iz OIE do 2024. godine. Ova godina bi trebala biti godina promjena u toj državi.

Europa - ja?a nego što se o?ekivalo

U Europi je prošle godine instalirano 12.031 MW vjetroeletrana, pri ?emu su ?lanice EU instalirale 11.159 MW. U EU sada ima 117 GW vjetroelektrana, a u cijeloj Europi 121,4 GW. Vjetar pokriva 8% proizvodnje elektri?ne energije u EU. Nažalost, zbog velike nestabilnosti pojedinih regija EU je ve?inu instalacija ostvarila u dvije države i to u Njema?koj i Velikoj Britaniji koje su odgovorne za 46% svih novih instalacija. Pri tome je Njema?ka imala udio od 29%, Velika Britanija 17%, a onda slijede Poljska sa 8%, Švedska, Rumunjska, Danska i Francuska sa 6%, Italija sa 4% i Austrija sa 3%. Ostatak zemalja je imao udio od 12%.

Detaljniji pregled tržišta Europe smo ve? predstavili prije par mjeseci kada je predstavljen EWEA-in godišnji pregled instalacija, te stoga ne?emo predstavljati pojedine države.

Latinska Amerika - sve ja?a, Brazil vodi

U Latinskoj Americi se o?ekuje daljnji razvoj vjetroelektrana na isti na?in kako se koriste hidroelektrane i biomasa. Drugu godinu za redom je u toj regiji instalirano više od 1 GW novih vjetroelektrana. Prije dvije godine je na šest tržišta instalirano 1.225 MW vjetroelektrana, dok je prošle godine na ?etiri tržišta instalirano 1.163 MW ?ime je ukupna instalirana snaga stigla na 4,8 GW.

Brazil je ponovno bio predvodnik sa 953 MW, s tim da je budu?nost još svjetlija jer se o?ekuje dovršetak 7 GW novih projekata do 2015. godine, te ukupno 17,5 GW do 2022. godine. ?ile je instalirao 130 MW, te sada ima 335 MW, a Argentina je instalirala 76 MW na ukupno 218 MW. Urugvaj je pak dodao 4 MW, te sada ima ukupno 59 MW. U Karibima je pak Dominikanska Republika instalirala 52 MW, te sada na cijelim Karibima ima 221 MW.

Pacific - vjetar raste u Australiji

Ukupna instalirana snaga u regiji Pacifik je 3,8 GW, pri ?emu je u Australiji instalirano 3.239 MW s time da je prošle godine instalirano 655 MW. Nažalost krajem prošle godine je na vlast došla nova koalicija koja je najavila reviziju Australskog plana od 20% elektri?ne energije iz OIE do 2020. godine. To bi moglo ugorziti 11,6 milijardi eura planiranih investicija i ugroziti 30.000 radnih mjesta. U ostatku Pacifika nitko nije instalirao nove vjetroagregate.

Afrika i Bliski Istok

Afrika i Bliski Istok su tokom prošle godine instalirali samo 90 MW novih vjetroagregata za ukupno 1.255 MW. Iako je to mala brojka, vidi se bu?enje tržišta pošto su mnoge zemlje najavile instalaciju novih vjetroelektrana uklju?ju?i Etiopiju, Maroko, Keniju, Jordan, Tanzaniju i Saudijsku Arabiju. Vjetroelektrane se ve? grade naveliko u JAR-u. Najbolji vjetar u Africi je na visoravnima na istoku i okolo obale, ali su se do sada najviše razvijale regije na sjeveru i istoku. Na kraju prošle godine je 99% svih instalacija vjetroelektrana bilo u devet država Egiptu (550 MW), Maroku (291 MW), Etiopiji (171 MW), Tunis (104 MW), Iran (91 MW), Cape Verde (24 MW), JAR (10 MW), Izrael (6,25 MW) i Kenija (5 MW).

U idu?em nastavku predstavit ?e se predvi?anja tržišta od 2014. do 2018. godine.

Tags:     gwec      tržište vjetroelektrana      svjetski pregled      europa      kina      azija      latinska amerika      sjeverna amerika      afrika      bliski istok
 
Komentari (1)
KAKO NAMJERAVATI KREDIT
1ÄŚetvrtak, 29 Kolovoz 2019 15:37
Maria Guadalupe
Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
Kontaktirajte putem aplikacije WhatsApp: +16014560144
za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?