Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Ponedjeljak, 15 Studeni 2010 14:22

Kraj je 2010. godine. Prije to?no tri i pol godine donesen je prvi paket podzakonskih akata koji je trebao poslužiti ure?enju tržišta obnovljivih izvora energije i kogeneracije, te stvoriti poticajno okruženje za razvoj takvih projekata.

Još tada je stru?na zajednica upozoravala na probleme koje ?emo imati i imamo s doti?nim pravilnikom. Izme?u ostaloga u jednom ?lanku je postavljen cilj o sudjelovanju obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji elektri?ne energije u Hrvatskoj sa 5,8%. Tako?er je navedeno da nijedna tehnologija u tom energetskom miksu ne smije zauzeti preko 80% tržišta. Time se prvenstveno pokušalo sprije?iti da vjetroelektrane, zbog svoje veli?ine, atraktivnosti i u?inkovitosti zauzmu cijelo tržište. I tako, uz malo igranja s brojkama došlo se do brojke od 360 MW vjetroelektrana koje bi trebalo izgraditi i poticati do kraja 2010. godine da bi se ostvario zadani cilj. Istovremeno je EIHP pri izradi stru?ne studije mogu?nosti prihvata vjetroelektrana u Hrvatski elektroenergetski sustav kao brojku koja se trenutno može prihvatiti dobio istih 360 MW.

Rok za ostvarenje tog cilja, u trenutku kada su na mrežu bile priklju?ene tek pionirska vjetroelektrana Ravne 1 u Pagu i vjetroelektrana Trtar-Krtolin kod Šibenika je bio tri i pol godine. Što je ina?e normalno vrijeme razvoja i izgradnje vjetroelektrane u razvijenim zemljama s dobrom legislativom i pravom politi?kom voljom za implementaciju vjetroelektrana. Ukupna instalirana snaga te dvije vjetroelektrane bila je tek neznatno manja od 17 MW. Vrijedi napomenuti da je u tom trenutku u visokom stupnju pripremljenosti bilo još nekoliko velikih projekata, koji bi, da su bili realizirani sukladno predvi?enim rokovima danas bacili sasvim drugo svijetlo na ukupnu instaliranu snagu vjetroelektrana u Hrvatskoj. Vrlo vjerojatno bi se danas i o nama pri?alo kao o jednoj naprednoj zemlji u tom smislu, koja slijedi Europske i svjetske trendove i koja svoje ciljeve u ostvarenju izgradnje vjetroelektrana ne samo dostiže, nego i prebacuje – jer to je Europska i svjetska realnost u ovom sektoru. Rekordi se ruše gotovo svaki mjesec, ciljevi se ostvaruju i nekoliko godina unaprijed i konstantno se revidiraju na više.

VE Ravne 1

Ovako, umjesto 360 MW ?iste, predvi?ene energije koja bi zna?ajno smanjila potrebu za uvozom daleko skuplje energije, koja bi otvorila nova radna mjesta, pokrenula jednu dosada nepostoje?u granu gospodarstva kod nas, i energiju  koju su Hrvatski gra?ani ve? platili kroz naknadu za poticanje obnovljivih izvora koju pla?aju na svakom ra?unu HEP-u zadnjih tri i pol godine – a cifra koja se skupila je pozamašna i „skuplja prašinu“ – umjesto toga imamo nešto manje od 70 MW raspodjeljenih u ?etiri vjetroelektrane (VE Ravne 1, VE Trtar-Krtolin, VE Orlice, VE Vrataruša) i jedno testno postrojenje (Kon?ar – Pometeno brdo), još 9,2 MW (VE ZD6) izgra?eno i u testnom pogonu, ali koji ne?e biti spojeni na mrežu prije kraja godine i hrpu velikih nerealiziranih projekata koji svoj red ?ekaju ve? nekoliko godina. Pri tome treba napomenuti i da ?e VE Vrataruša, kao zadnja izgra?ena vjetroelektrana tek krajem ove ili po?etkom sljede?e godine ostvariti pravo na poticajnu cijenu proizvedene elektri?ne energije, što zna?i da ?e i ona jedva, ako uop?e u?i u kvotu od 70 MW do kraja 2010. Bez nje, ukupna instalirana snaga je nekih 27 MW.Index ÄŤlanka
Zašto u Hrvatskoj nema vjetroelektrana?
Uzroci
Uzroci #2
Kako dalje
Sve stranice
 
Komentari (1)
Upit
1Petak, 19 Studeni 2010 23:31
Vladimir Sever
Na odre?enoj lokaciji bi postavili vjetroturbine cirka 50 megavata , pa me interesira koja institucija daje odobrenje da se tih 50 megavata tamo može instalirati... HEP ili netko drugi

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?