Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Ušteda vode uz pomoć vjetroelektrana (dio 2.) E-mail
Autor Leo Jerkić   
Nedjelja, 08 Lipanj 2014 21:38

EWEA je ove godine izdala izvještaj o uštedi potrošnje vode korištenjem vjetroelektrana, čije ćemo najzanimljivije dijelove predstaviti u nekoliko članaka na našim stranicama. U drugom dijelu daje se pregled potrošnje vode po tehnologijama.

Potrošnja vode po energetskoj tehnologiji

Elektrane troše vodu na dva glavna načina:
1. "Upotreba" vode pri čemu se voda zauvijek uzima iz okoliša pri čemu ista isparava ili se transportira na drugu lokaciju.
2. "Potrošnja" vode pri čemu se voda na određeno vrijeme uzima iz okoliša ili izvora kao što su rijeka ili jezero, te se nakon toga vraća na isto mjesto. Ovo je glavni način korištenja vode u hidroelektranama.

Proizvodnja električne energije je aktivnost koja troši najviše vode u EU (44%) i to ponajviše za hlađenje, dok je na drugom mjestu poljoprivreda sa 24%. Pri proizvodnji električne energije se skoro sva voda vraća u izvor sa višom temperaturom, dok se u poljoprivredi to događa samo sa trećinom vode.

Površinska voda je glavni izvor čiste vode u Europi, jer je jeftina i lako dostupna, te se može koristiti u velikoj količini. Od sve vode koja se troši u Europi čak 81% dolazi iz površinskih voda. Sva voda za proizvodnju električne energije, kao i više od 75% vode za industriju i poljoprivredu dolazi iz površinskih voda, dok javni vodovod vodu uzima iz podzemnih izvora koji imaju više standarde kvalitete.

Proizvodnja električne energije bi u budućnosti mogla imati problema zbog sve manje kiša i viših temperatura, s time da je problema već bilo tokom vrlo vrućih ljeta na jugu Europe.

Potrošnja vode za hlađenje u proizvodnji električne energije varira o vrsti sustava i tehnologiji koja se koristi. Izbor sustava za hlađenje ovisi o samoj lokaciji i dostupnosti vode, lokalnim regulacijama zbog utjecaja na okoliš i drugim faktorima. Elektrane koje nisu termo ili nuklearne (vjetroelektrane ili solarne elektrane) troše najmanje vode tokom rada po kWh proizvedene električne energije. Vjetroagregati vodu koriste samo za hlađenje (generator, inverter, transformatorska stanica), te za povremeno pranje lopatica (iako se to gotovo nikada ne radi, tj. samo u posebnim slučajevima).


Slika 1. Udio korištenja vode po sektoru

S druge strane plinske elektrane troše otprilike 0,7 metara kubičnih po MWh, termoelektrane na ugljen 1,7 do 2 metara kubična po MWh, a nuklearne 2,7. Kao što je vidljivo na slici ispod, od obnovljivih izvora energije puno vode troše samo CSP elektrane (koncentrirane solarne elektrane koje rade slično kao termoelektrane) i biomasa, uz naravno hidroelektrane čija je cijela poanta koristiti vodu kao izvor energije.


Slika 2: Potrošnja vode po proizvodnoj tehnologiji

Na osnovu podataka Eurostata i Europske agencije za okoliš procjenjuje se da je 2011. godine iz termoelektrana na ugljen proizvedeno 830 TWh električne energije, iz plinskih elektrana 758 TWh i 902 TWh iz nuklearnih elektrana. Ako se u obzir uzme prosječna potrošnja vode za proizvodnju električne energije, za plinske je elektrane iskorišteno 531 milijuna metara kubičnih vode, za termoelektrane na ugljen 1,5 milijardi, a za nuklearne elektrane 2,4 milijardi kubičnih metara vode. To je ukupno 4,5 milijardi kubičnih metara vode, što je ekvivalentno prosječnoj potrošnji vode za 82 milijuna kućanstava.

Tags:     vjetroelektrane      potrošnja voda      sektor      solar      termoelektrane
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za početnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Zadnje vijesti

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?