Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 25 Travanj 2014 12:06

Svjetsko vije?e za energiju vjetra (GWEC) je objavilo svoj pregled tržišta vjetroelektrana u svijetu prema kojem se o?ekuje daljnji trend diverzifikacije tržišta koji je zapo?et prije nekoliko godina i koji bi se trebao nastaviti tokom idu?ih nekoliko godina.

Nova tržišta izvan OECD-a ?e se nastaviti pojavljivati, pri ?emu ?e neka imati važan utjecaj na ukupne tržišne brojke. Unutar OECD tržišta se o?ekuje sve ve?a borba što se ti?e poticaja za vjetroelektrane, pošto one u udjelu na tržištu dolaze u dvoznamenkaste brojke, a potražnja za energijom stagnira ili pada. Zbog toga se ve?ina rasta o?ekuje izvan OECD tržišta.

Konkurencija sa proizvodnjom iz fosilnih goriva ?e se nastaviti i dokle god se ne postavi svjetska cijena na emisija stakleni?kih plinova, vjetroelektrane a i obnovljivi izvori energije ?e biti u nepovoljnom položaju. Ipak, po?eo je razvoj regionalnih i državnih tržišta stakleni?kih plinova iako ?e trebati još vremena da ista po?nu utjecati na tržište. „Zlatno doba plina“ se po svemu sude?i ne?e dogoditi s obzirom na utjecaje na okoliš i klimu istoga, pogotovo kod moderne proizvodnje plina „frackingom“ koja je krenula u SAD-u. Isto tako je cijena plina po?ela rasti, te uz politi?ke probleme u pojedinim regijama gdje su velika nalažišta plina dolazi do ve?e konkurentnosti cijena iz samih obnovljivih izvora energije.

Konkurentnost vjetroelektrana sa tradicionalnim izvorima energije je velika prednost u Brazilu, Južnoafri?koj Republici, Turskoj i Meksiku gdje se izravno nose sa fosilnim elektranama koje dobivaju velike poticaje. Vjetroelektrane su tako u Južnoafri?koj Republici 30% jeftinije nego termoelektrane na ugljen koje financira Svjetska banka.  Ali s obzirom da nema svjetske klimatske politike, odnosno poticaja, državni i regionalni poticaji su još uvijek glavni pokreta? razvoja vjetroelektrana. U SAD-u tržište radi na principu toplo-hladno ovisno o poticajima, Kina pak konstantno raste zbog poticaja, dok  se u EU još vodi debata oko klimatskih ciljeva koji spre?avaju perspektivni rast. Stoga se procjenjuje da ?e rast tržišta tokom idu?ih pet godina biti ponajviše u Aziji, Latinskoj Amertici i Africi gdje se o?ekuje brzi rast zbog jakog ekonomskog rasta i pove?anja potražnje za energijom.


Slika 1: Predvi?anje za svjetsko tržište vjetroelektrana od 2014-2018.

Kao što se vidi na grafu iznad, ove godine se o?ekuje oporavak tržišta i rast istoga za 34,0% na nekih 47,3 GW. To ?e se ponajviše posti?i zbog oporavka tržišta Sjeverne Amerike i rasta Azije, te sve ve?eg probijanja tržišta Meksika, Brazila i Južnoafri?ke Republike. Nakon ove godine se o?ekuje polagani daljnji rast tržišta u iznosu od 6-10% do 2018. godine. Ukupna instalirana snaga bi se trebala udvostru?iti do 2018., sa današnjih 300 GW na skoro 600 GW.


Slika 2: Godišnje instalacije vjetroelektrana po regijama u periodu od 2014. do 2018.

Na grafu su prikazane procijenjene instalacije po regijama do 2018. godine, iz ?ega se vidi da ?e najviše rasti tržišta na Bliskom Istoku i Africi, te Latinskoj Americi ?iji ?e ukupni udio ipak biti još relativno mali. Najviše instalacija godišnje uz konstantan rast se pak o?ekuje u Aziji, dok ?e Europa i Sjeverna Amerika manje više stagnirati.

Ova procjena predvi?a rast tržišta u skladu sa umjerenim scenarijom koji je predstavljen u zadnjem dokumentu imena "Svjetski pogled na energiju vjetra" koji je objavljen 2012. godine. Kako bi se vratio jaki rast iz prošlog desetlje?a potrebno je uspostaviti ili obvezuju?e tržište stakleni?kih plinova na svjetskoj razini ili se treba desiti neo?ekivano veliki rast potražnje i ekonomije, ali nijedno od toga nije vjerojatno u idu?ih pet godina.

CIjeli izvještaj na engleskom u PDF formatu dostupan je na GWEC.net.

Tags:     vjetroelektrane      instalirana snaga      rast tržišta      kina      europa      brazil      sjeverna amerika      gwec
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?