Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 07 Travanj 2014 20:05

Nakon prošlogodišnjeg pada godišnje instalirane snage vjetroelektrana u svijetu nakon rekordne 2012. godine, ove godine se o?ekuje stabilizacija i porast instalacija vjetroelektrana u SAD-u i Kini, te nadolazak nekih novih tržišta.

Prošla godina je bila prva u zadnjem desetlje?u u kojoj je tržište vjetroelektrana palo i to ponajviše zbog pada tržišta SAD-a, te donekle stagnacije Kineskog tržišta.

Ova godina bi trebala biti mnogo bolja, iako možda ne kao rekordna 2012., pri ?emu se o?ekuje stabilizacija i rast tržišta u SAD-u i Kini, te rast nekih nadolaze?ih tržišta. Prema GWEC-u ove godine bi se trebalo instalirati 45-48 GW vjetroelektrana. Najve?a nepoznanica je tržište SAD-a. U Europi tržište i nadalje guraju Njema?ka i Velika Britanija, uz pomo? tržišta Švedske, Danske i Finske, te Poljske i Turske, dok se od Kine o?ekuje novi rast. U nastavku ?lanka se prezentira procjena analiti?ara po pojedinim regijama svijeta.

Europa – dva glavna tržišta i naglasak na priobalnom sektoru

U Europi se ove godine o?ekuje stagnacija tržišta zbog promjene sustava poticaja i politike u mnogim državama. Trebalo bi biti instalirano oko 2 GW priobalnih vjetroelektrana, pri ?emu ?e ve?ina biti u Njema?koj i Velikoj Britaniji, a koje su sve više u fokusu interesa. Primje?uje se poja?an razvoj projekata u sjevernim podru?jima koja zahtjevaju od developera i dobavlja?a da promjene strategije na tržištima uslijed druga?ijih uvjeta vjetra, a koji zahtijevaju implementaciju novih tehnologija.

Europsko tržište vjetroelektrana se tako prebacuje sa usporenih tržišta na jugu kao što su Španjolska i Italija na tržišta na sjeveru kao što su Njema?ka i Velika Britanija, te Norveška, Finska, Švedska i druge sjeverne zemlje. Osim njih o?ekuje se daljnji rast tržišta Turske i Francuske.

Ipak, potrebna je stabilizacija sektora i to posebno priobalnog, pošto Njema?ka ima problema sa izgradnjom priklju?aka na elektroenergetsku mrežu, a zbog ?ega je smanjen i cilj za 2020. godinu sa 8 na 6,5 GW priobalnih vjetroelektrana. S druge strane zbog reforme tržišta u Velikoj Britaniji (uvo?enje feed-in-tarife) su RWE, Scottish Power i Centrica odustali od ogromnih projekata u sektoru. Zbog toga su se pojavile bojazni da i Velika Britanija ne?e uspjeti posti?i cilj od 10 GW priobalnih vjetroelektrana do 2020. godine, što je ve? bio smanjeni cilj od po?etnih 18 GW.

Najve?i problem Europske Unije je ipak nepostojanje obnovljivih ciljeva iza 2020. godine, a rješenje tog problema se ne o?ekuje do 2015. godine, te revizija napretka 2020 ciljeva, koja se tako?er radi ove godine, a koja bi mogla pokazati poražavaju?e rezultate kod pojedinih država.

SAD: život nakon PTC-a

Razvoj energije vjetra u Sjedinjenim Ameri?kim Državama je prakti?ki obustavljen u prvoj polovici prošle godine zbog produženja njihove verzije poticaja (PTC – porezne olakšice za proizvodnju) u zadnji trenutak, ali je aktivnost sko?ila nakon što je revizijom utvr?eno da PTC dobivaju svi projekti koji krenu u izgradnju idu?e godine.

Ove godine se o?ekuje rast tržišta, koje ipak ne?e biti na razini 2012. godine kada je instalirano rekordnih 13 GW. Tako MidAmerican kani izgraditi 500 MW vjetroelektrana u Iowi ove godine, Iberdrola Renewables u razvoju ima više od 500 MW, te ?e uskoro dovršiti vjetroelektranu Baffin snage 202 MW.

Postoji zabrinutost o dugoro?noj budu?nosti tržišta vjetroelektrana u SAD-u zbog nepostojanja sigurnosti u dugoro?na investiranja na doma?em tržištu. Postoji prijedlog reformi energetskih poreza koji bi mogao popraviti situaciju, ali zbog nadolaze?ih izbora za Kongres, te šire pri?e oko cijelih reformi ne o?ekuje se veliki napredak do 2015. godine.

Iako je PTC glavni pokreta? razvoja, u SAD-u postoje i RPS-ovi (portfelj kojim se nalaže da odre?eni dio proizvodnje elektri?ne energije mora biti iz obnovljivih izvora energije) koje trenutno koristi Kalifornija, a uskoro ih uvode i Michigan, Minnesota i New York koji poti?u daljnji rast sektora.

 

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     europska unija      priobalni sektor      njema?ka      velika britanija      sjedinjene ameri?ke države      vjetroelektrane
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?