Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

EWEA-ina statistika za vjetroelektrane u Europi 2013. - ?etvrti dio E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 02 OĹľujak 2014 14:24

EWEA je ovaj mjesec izdala svoju godišnju statistiku za instaliranu snagu vjetroelektrana u Europi, a u ovom ?lanku prenosimo zadnji dio njihove statistike.

Bliži pogled na instaliranu snagu vjetroelektrana

Godišnje instalacije vjetroelektrana u Europskoj Uniji su postojano rasle tokom zadnjih 13 godina, sa 3,2 GW u 2000. godini do 11 GW u 2013. godini, pri ?emu je postignut godišnji rast od preko 10%. Pregled godišnjih instalacija može se vidjeti na slici ispod.


Slika 1: Godišnja instalacija vjetroelektrana u EU od 2000. do 2013.

Prije trinaest godine je godišnja instalacija vjetroelektrana u tri pionirske države (Danska, Španjolska i Njema?ka) predstavljala 85% ukupne instalirane snage vjetroelektrana u EU. Prije dvije godine je njihov udio u ukupnim instalacijama bio 29%. Prošle godine je unato? velikom padu Španjolskog tržišta (pad od 84%), udio tri pionirske države bio 36%, a za što je ponajviše zaslužna Njema?ka ?ije je tržište raslo za 36%.

Dodatno je u 2000. godini 13 novih ?lanica EU bilo bez ijednog instaliranog megavata vjetroelektrana, dok sada imaju udio od 16% u ukupnom tržištu EU. Ipak, 90% svih instalacija u tih 13 država je ostvareno u Poljskoj i Rumunjskoj.

Ove brojke pokazuju da je nestabilnost u politici za obnovljive izvore energije potaklo ve?u koncentraciju instalacija vjetroelekrana u samo nekoliko država.

Godišnja tržišta vjetroelektrana na kopnu i na moru

Prošla godina je bila rekordna za priobalne instalacije, pri ?emu je spojeno ?ak 1.567 MW na elektroenergetsku mrežu. Priobalne instalacije vjetroelektrana su predstavljale 14% godišnjeg tržišta vjetroelektrana što je rast od 10% u odnosu na 2012. godinu. Pregled kopnenih i priobalnih instalacija možete vidjeti na slici ispod.


Slika 2: Godišnja instalacija vjetroelektrana u EU - crveno prioblane vjetroelektrane, plavo kopnene vjetroelektrane

Ukupna instalirana snaga vjetroelektrana

Ukupno trenutno u pogonu ima 117 GW vjetroelektrana u Europskoj Uniji, što je rast od 10% u odnosu na godinu ranije uz manji rast u odnosu na godinu prije kada je isti bio 12%. Njema?ka ostaje zemlja s najve?om instaliranom snagom  vjetroelektrana, a prate je Španjolska, Velika Britanija i Italija. Još jedanaest EU država ima instaliranu snagu ve?u od 1 GW (Austrija, Belgija, Danska, Francuska, Gr?ka, Irska, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska i Švedska).

Osam država ima instaliranu snagu ve?u od 4 GW (Danska, Francuska, Njema?ka, Italija, Portugal, Španjolska, Švedska  i Velika Britanija). Njema?ka ima 34,3 GW, a Španjolska 23 GW ?ime imaju udio od 49% ukupne instalirane snage EU. Slijede Velika Britanija, Italija i Francuska sa snagom od 10,5 GW (udio 9%), 8,6 GW (7%), i 8,3 GW (7%). Od novih ?lanica EU Poljska ima instaliranu snagu od 3,4 GW (2,9%), te je time na devetom mjestu, dok je Rumunjska jedanaesta sa 2,6 GW (2%).

Ukupna instalirana snaga vjetroelektrana u EU bi u prosje?noj vjetrovitoj godini proizvela 257 TWh elektri?ne energije, što bi bilo dovoljno za pokriti 8% ukupne potrošnje elektri?ne energije u Europskoj Uniji.

Cijeli izvještaj na engleskom jeziku u pdf formatu možete na?i ovdje.

Tags:     ewea      instalirana snaga      vjetroelektrane      europska unija      kopno      more
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?