Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

EWEA-ina statistika za vjetroelektrane u Europi 2013. - tre?i dio E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 24 VeljaÄŤa 2014 20:15

EWEA je ovaj mjesec izdala svoju godišnju statistiku za instaliranu snagu vjetroelektrana u Europi, te  ovim putem nastavljamo daljnji pregled njihovog istraživanja.

U 2000. godini su nove instalacije elektrana koje koriste obnovljive izvore energije bile samo 3,6 GW. Od 2010. su godišnje instalacije pak bile izme?u 24,7 i 35,2 GW što je deset puta više nego 2000. godine.

Udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj godišnjoj instaliranoj snazi elektrana je tako?er narastao. 2000. godine je udio OIE u ukupnim godišnjim instalacijama bio 22,4%, dok je prošle godio udio bio ?ak 72%.

Od 2000. godine je u EU instalirano 385 GW elektrana, a od tog je bilo 28% vjetroelektrana, 55% elektrana na sve obnovljive izvore energije i 92% elektrana kada se obnovljivim izvorima pridodaju elektrane na prirodni plin.


Slika 1: Godišnja instalirana snaga elektrana u EU od 2000. do 2013.

Kada se gleda neto rast od 2000. godine je instalirano 131,7 GW elektrana na plin, 115,4 GW vjetroelektrana i 80 GW solarnih fotonaponskih elektrana i to ponajviše nauštrb termoelektrana na naftu kojih danas ima 28,7 GW manje nego 2000. godine, termoelektrana na ugljen (19 GW manje) i nuklearnih elektrana (9,5 GW manje). Druge tehnologije koje koriste obnovljive izvore energije (hidroelektrane, biomasa, CSP i ostali) su tako?er imale porast instalirane snage tokom zadnjih trinaest godina, ali ipak u manjem obujmu naspram vjetra i solarnog fotonapona.

EU energetski sektor se stoga sve više udaljava od nafte, ugljena i nuklearnih elektrana pri ?emu se sve više pove?ava udjel OIE i plinskih elektrana.

Udio vjetroelektrana u ukupnoj instaliranoj snazi elektrana se upeterostru?io od 2000. godine, i to sa 2,4% te godine na 13% u 2013. godini. U istom periodu je udio obnovljivih izvora energije sko?io za 61%,  sa 24,5% udjela prije ?etrnaest godina na 39,6% udjela na kraju prošle godine.


Slika 2: Ukupna instalirana snaga elektrana u EU (lijevo - stanje 2000., desno - stanje 2013.)

Idu?i tjedan donosimo zadnji dio pregleda o instaliranoj snazi vjetroelektrana u EU prošle godine.

Izvor: www.ewea.org

Tags:     eu      vjetroelektrane      instalirana snaga      solarni FN      ugljen      plin      elektrane      trendovi
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?