Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

EWEA-ina statistika za vjetroelektrane u Europi 2013. - drugi dio E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 17 VeljaÄŤa 2014 20:42

EWEA je ovaj mjesec izdala svoju godišnju statistiku za instaliranu snagu vjetroelektrana u Europi, te  danas nastavljamo pregled njihovog istraživanja.

Godišnje instalacije 2013.

Tokom prošle godine je instalirano 12.030 MW vjetroelektrana u Europi od ?ega je 11.159 MW instalirano u Europskoj Uniji, što je rezultat 8% slabiji nego prošle godine.

Od 11.159 MW instaliranih u Europskoj Uniji, 9.592 MW je bilo na kopnu, a 1.567 MW priobalnih vjetroelektrana. Tokom prošle godine je kopneno tržište u EU palo za 12%, dok su priobalne instalacije rasle za ?ak 34%. Ukupno gledano tržište vjetroelektrana je palo 8% u odnosu na instalacije 2012. godine. Investicije u EU vjetroelektrane su iznosile izme?u 13 i 18 milijardi eura, pri ?emu su kopnene vjetroelektrane ostvarile instalacije u iznosu od 8 do 12 milijardi eura, dok su priobalne ?inile udio od 4,6 do 6,4 milijarde eura.

Što se ti?e godišnjih instalacija Njema?ka je bila najve?e tržište sa instaliranom snagom od 3.238 MW, od ?ega je 240 MW (7%) bilo priobalnih vjetroelektrana. Velika Britanija je bila druga sa 1.883 MW od ?ega je 733 MW (39%) bilo priobalnih vjetroelektrana, Poljska je instalirala 894 MW, Švedska 724 MW, Rumunjska 695 MW, Danska 657 MW, Francuska 631 MW i Italija 444 MW.

Nadolaze?a tržišta središnje i isto?ne Europe, uklju?uju?i Hrvatsku su instalirale 1.755 MW što je 16% ukupnih instalacija. Njihov udio je za 2% manji nego pretprošle godine. Dodatno je 46% svih novih instalacija u EU ostvareno u samo dvije države (Njema?ka i Velika Britanija), što je puno ve?i udio nego prijašnjih godina kada su instalacije bile raširene kroz cijelu Europu. Takav slu?aj nije se desio još od 2007. godine kada su Danska, Njema?ka i Španjolska zajedno ostvarile 58% svih novih instalacija.

Nekoliko velikih tržišta kao što su Španjolska, Italija i Francuska su imala veliki pad instalacija prošle godine, i to 84%, 65% i 24%. Priobalne vjetroelektrane su imale udio od 14% ukupnih instalacija vjetroelektrana, što je 4% više nego pretprošle godine, ?ime se dodatno potvr?uje velika koncentracija instalacija u pojedinim državama.

Instalirana snaga elektrana u Europi

Ukupno gledano je tokom prošle godine instalirano 35 GW novih elektrana unutar EU, što je 10 GW manje nego prije dvije godine.

Vjetroelektrane su ostvarile najve?i udio od 32% (11,2 GW), druge na listi su sun?ane elektrane sa udjelom od 31% (11GW), a tre?e se plinske elektrane sa udjelom od 21% (7,5 GW). Što se ti?e novih instalacija nijedan drugi izvor energije nije ni blizu vjetroelektranama, solaru i plinu. Termoelektrana na ugljen je instalirano 1,9 GW (5%), biomase 1,4 GW (4%), hidroelektrana 1,2 GW (4%), CSP-a (solarnih termalnih elektrana) 419 MW (1%), nuklearki 120 MW, geotermalnih elektrana 10 MW, elektrana na naftu 220 MW i oceanskih elektrana 1 MW.

Tokom prošle godine je ugašeno ?ak 10 GW plinskih elektrana, 7,7 GW termoelektrana na ugljen, 2,7 GW na naftu i 750 MW biomase. Cijeli pregled po svakom izvoru energije prikazan je na grafu.

Kada se gledaju samo obnovljivi izvori energije, ukupno ih je prošle godine instalirano 25,4 GW. To je bila šesta godina za redom da je preko 55% ukupne nove instalirane snage u EU ostvareno iz obnovljivih izvora energije.

Izvor: www.ewea.org

Tags:     vjetroelektrana      europska unija      europa      instalirana snaga      godišnje instalacije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?