Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 13 Studeni 2013 18:23

Premda se ?ini daleko o tome razmišljati, za mnoge institucije i udruženja u Europskoj uniji 2030. godina ve? sada ima veliko zna?enje, posebice kada je rije? o energetskom sektoru. Sama Unija ve? razmatra postavljanje novih klimatskih i energetskih ciljeva i zakonodavnih okvira, koji ?e biti uvedeni nakon 2020. godine.

Vjetroelektrane.comDugoro?ni planovi investitora u energetskom sektoru zahtijevaju poznavanje podataka o tome gdje ?e kroz slijede?ih 20 godina njihove investicije biti najisplativije, stoga je važno da se zakonodavni okviri koji ?e vrijediti do 2030. godine objave što ranije.

EWEA, Europsko udruženje energije vjetra, poziva da se zakonodavni okviri za 2030. godinu najviše usmjere na tri glavna cilja: obnovljive izvore energije, smanjenje emisija stakleni?kih plinova i energetsku u?inkovitost. Pozitivni zakonodavni okviri za ova tri cilja pove?ali bi ulaganja u sektor energije vjetra, ?ime bi se pove?alo i europsko vodstvo u razvoju tehnologije i izvozu, a što bi dodatno stvorilo nova „zelena“ radna mjesta, smanjilo ovinost o uvozu fosilnih goriva, te pomoglo ostvarenju cilja o smanjenju emisija za 80-95% do 2050. godine.

Zašto je potrebno stvoriti ciljeve?

Odgovor na ovo pitanje nalazi se u jednostavnoj ?injenici da se u Europi gotovo svi zadani ciljevi i ostvaruju. Upravo zbog toga su ciljevi o obnovljivim izvorima energije iz 2010. godine i obvezuju?i ciljevi za 2020. godinu (20%) omogu?ili sektoru energije vjetra da postane vode?a industrija i jedna od najzna?ajnijih energetskih tehnologija, što je rezultiralo slijede?im:

 • 7% elektri?ne energije u Europi proizvedeno je iz energije vjetra,
 • energija vjetra smanjila je uvoz fosilnih goriva u iznosu od 5,71 milijardi eura,
 • sektor energije vjetra otvorio je 250.000 ovih radnih mjesta u Europi,
 • energijom vjetra smanjene su emisije CO2 za 140 milijuna tona.

 

Tako?er, predvi?a se da ?e upravo zbog obvezuju?ih ciljeva za 2020. godinu energija vjetra dodatno Europi doprinijeti slijede?e:

 • smanjenje uvoza fosilnih goriva za 25,3 milijardi eura,
 • u 2020. godini energija vjetra zadovoljavati ?e ?ak 14% europskih potreba za elektri?nom energijom,
 • do 2020. godine u sektoru energije vjetra trebalo bi biti otvoreno ukupno 520.000 radnih mjesta,
 • o?ekuje se smanjenje emisija u iznosu od oko 646 milijuna tona.

 

Što bi se moglo posti?i ciljevima za 2030. godinu?

EWEA smatra da bi donošenje obvezuju?ih energetskih ciljeva za 2030. godinu trebalo potaknuti slijede?e:

 • smanjenje dugoro?nih troškova procesa dekarbonizacije, te smanjenje cijene tehnologija obnovljivih izvora energije, posebice energije vjetra na kopnu i na moru,
 • promoviranje energetske sigurnosti, te zelenog rasta, radnih mjesta i tehnološkog vodstva kod kojih Europa mora nastaviti jednakom konkurentnoš?u,
 • nastavak dostignu?a 2020. godine, što bi trebalo pokazati ulaga?ima da su obnovljivi izvori energije dugoro?ni prioritet Europske Unije,
 • smanjiti ovisnost o poticajima za obnovljive izvore energije.

 

Ambiciozni ciljevi o emisijama stakleni?kih plinova za 2030. godinu trebali bi:

 • osigurati Europi postizanje ciljeva o smanjenju emizija za 80-95% do 2050. godine,
 • pomo?i osigurati snažan sustav trgovanja emisijama, koji dugoro?no smanjuje emisije,
 • odrediti cijenu uglji?nog dioksida i cijenu drugih emisija prema njihovom realnom utjecaju na okolinu i društvo.

 

Uz to, ciljevi za 2030. godinu pomo?i ?e prepoznavanju prednosti obnovljivih izvora energije nad fosilnim gorivima i nuklearnom energijom koji ve? dugo dobivaju podršku u obliku zašti?enih tržišta, visokih poticaja, te tržišta i elektroenergetskih mreža osmišljenih i prilago?enih u potpunosti njima.

 

Dodatni ciljevi

Kako bi osigurala uspješne zakonodavne okvire, uz ova tri osnovna cilja, Europska unija morati ?e odrediti klju?ne korake u podru?jima kao što su energetska infrastruktura, elektroenergetska tržišta, te istraživanje i razvoj.

Države ?lanice moraju održati svoju klimatsku i energetsku politiku stabilnom kako bi ostvarile svoje ciljeve za 2020. godinu i uspješno nastavile s ciljevima za 2030. godinu, a Europska komisija trebala bi osigurati njihov napredak.

Sama Europska unija trebala bi pove?ati elektrifikaciju gospodarstva i pove?ati upotrebu obnovljivih izvora energije kako bi smanjila ovisnost o fosilnim gorivima.

Klimatski i energetski „paket“ za 2030. godinu trebao bi uklju?ivati i smjernice za razvoj infrastrukture i elektroenergetske mreže, koje bi trebale biti razvijene u pravo vrijeme kako bi se osigurala financijski u?inkovita integracija energetskog miksa za 2030. godinu.

Kako bi se dodatno potaknuo razvoj sektora industrije energije vjetra potrebni su ambiciozni ciljevi za podru?je istraživanja i razvoja i to na razini Europske unije, ali i na državnim razinama zemalja ?lanica, a Europska unija trebala bi financirati i primjeniti svoj strateški energetski tehnološki plan.

 

Izvor: http://www.ewea.org/

Tags:     ciljevi      2030      2020      EU      klimatske promijene      emisije      energetska u?inkovitost
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?