Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Europska industrija energije vjetra suo?ava se s manjkom radne snage E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 06 Kolovoz 2013 10:44

Industrija energije vjetra u EU u prošlom je desetlje?u ostvarila zna?ajan porast zbog kojeg se trenutno suo?ava s manjkom stru?ne radne snage. Svake godine u industriji nedostaje 7.000 kvalificiranih radnika, te ukoliko se nešto ne promijeni u trendovima ta brojka mogla bi do 2030. godine porasti na 15.000.

Novo izvješ?e objavljeno je od strane platforme European Wind Energy Technology Platform (TPWind), a zasniva se na istraživanju koje je provela konzultantska kompanija za obnovljive izvore energije GL Garrad Hassan pod nazivom "Workers wanted: The EU wind energy sector skills gap". Svih 78% kompanija, koliko je odgovorilo na istraživanje, izjavilo je kako vrlo teško pronalaze kvalificirane radnike i sve to u Europskoj uniji koja se trenutno suo?ava sa stopom nezaposlenosti od 11%, dok kod mladih ta stopa iznosi ?ak 20,9% (5,5 milijuna ljudi od 15 do 24 godine).

Predvi?anja nedostatka radnih mjesta

Postoje razli?iti razlozi koji su doveli do ovakvog stanja, a oni uklju?uju ubrzani rast sektora – postavljeni kapaciteti porasli su sa 13 GW u 2000. godini na 100 GW u 2012. godini, što premašuje sva o?ekivanja; umirovljeni radnici nisu dobili nove zamijene zbog nedostatka novih inženjera, te op?eniti nedostatak studenata sa STEM vještinama (science, technology, engineering, mathematics), isti?e Filippo Gagliardi, voditelj projekta za EWEA-u i voditelj i koordinator TPWind.

Nedostatak inženjera sa STEM vještinama ve? sada predstavlja jedan od najve?ih problema koji ?e u budu?nosti postati još zna?ajniji sukladno rastu potražnje za poslovima održavanja i vo?enja vjetroelektrana. Kako bi se riješio ovaj problem u izvješ?u se predlaže uvo?enje više radionica, te?ajeva i poticaja za edukacijom, a samu edukaciju u odre?enim bi segmentima držali i vode?i stru?njaci industrije. Uz to, industrija i sveu?ilišta zajedno bi mogli osiguravati stipendiranja i školarine.

Dodatno je potrebno prilago?avanje zakonodavnog okvira kojim bi se koordinirala suradnja izme?u industrije i sveu?ilišta, te?ajeva na razini Unije, te stavio naglasak na te?ajeve upravljanja i održavanja. Provo?enjem ovih koraka i osiguravanjem pristupa novoj radnoj snazi energija vjetra ?e mo?i nastaviti imati klju?nu ulogu u prijelazu na sustav obnovljivih izvora energije, te ?e mo?i pomo?i daljnjem gospodarskom rastu i stvaranju stotine tisu?a novih radnih mjesta.

 

http://www.ewea.org

Tags:     TPWind      GL Garrad Hassan      istraživanje      radna mjesta      zapošljavanje      2030
 
Komentari (1)
FME-Nizozemska, za poslovnu suradnju
1Utorak, 20 Kolovoz 2013 11:55
Marijan Franceti?
Poštovani, moja kolegica iz Nizozemske Irena Roži? htjela bi ostvariti poslovnu suradnju sa Vama pa Vas molim da je kontaktirate na mail: ireni.rozic@gmail.com
Ona u Nizozemskoj ima kompaniju koja se bavi internacionalnim posredništvom na projektima vjetroelektrana na kopnu i na moru te ima jako veliku mrežu poslovnih subjekata u tom podru?ju.
Irena je u Nizozemskoj magistrilala mena?ment te ve? 20 godina živi tamo i radi u velikim korporacijama.
Molim Vas da je kontaktirate kako bi Vam mogla osobno predstaviti sebe i svoju kompaniju.
Hvala na razumjevanju.
Lijep pozdrav!
Marijan Franceti?
email. marijan.francetic@gmail.com

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?