Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Pregled plutaju?ih demonstracijskih projekata vjetroelektrana u svijetu - Amerika E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 14 Prosinac 2012 17:18

Vlada Sjedinjenih Ameri?kih Država planira posti?i udio energije vjetra u proizvodnji elektri?ne energije od 20% do 2030. godine, a to uklju?uje i energiju vjetra na moru. Ipak, 61% potencijala vjetra SAD-a je u dubokim morima.

To je jedan od razloga zašto su Vlada SAD-a i privatni sektor po?eli prou?avati tehnologiju plutaju?ih temelja. Državni laboratorij za obnovljive izvore energije (NREL), koji je dio organizacije Vlade SAD-a je jedan od glavnih sudionika u tom podru?ju. NREL je više od 35 godina bio jedini državni laboratorij u SAD-u koji se bavio isklju?ivo obnovljivim izvorima energije i energetskom efikasnoš?u i to od koncepta do komercijalnog korištenja. NREL je i partner u mnogim projektima plutaju?ih vjetroelektrana kao što je Sway.

Plutaju?a tehnologija vjetroelektrana bi trebala imati važnu ulogu u postizanju  državnog cilja prema NREL-ovom izvještaju iz srpnja 2008. NREL vjeruje da bi dugoro?no plutaju?a tehnologija mogla prili?no smanjiti troškove priobalne energije vjetra, i to zbog ušteda u visokospecijaliziranim brodovima za instalalciju koji ne bi bili potrebni za plutaju?u tehnologiju, a jesu potrebni za priobalnu.

Ve?ina stanovništva SAD-a živi na obali, te je i to razlog zašto vjetroelektrane na moru imaju smisla, jer bi proizvodnja bila relativno blizu potrošnji. Plutaju?i temelji riješili bi problem potencijala vjetra na Havajima, Zapadnoj obali i Sjevernom dijelu New Englanda koji su pretežno na dubinama ve?im od 60 metara, te se standardni temelji ne mogu koristiti na tim lokacijama.

Projekt WindFloat, SAD/Portugal

Principle Power iz Seattlea je developer tehnologije koji je fokusiran na srednje i velike dubine mora (ve?e od 40 metara) za tržište vjetroelektrana. Principle Power razvija temelj plutaju?eg vjetroagregata koji koristi polu uronjivu tehnologiju WindFloat, koji se može postaviti neovisno o dubini mora, te tako može iskoristiti najbolje svjetske potencijale vjetra.


Slika 1: WindFloat sa Vestasovim 2 MW vjetroagregatom

WindFloat sadrži patentirane plo?e za hvatanje vode u bazi svakog stupa. Ove plo?e jako poboljšavaju stabilnost sustava zbog prigušiva?kog utjecaja prilikom valovitog mora. Zbog te stabilnosti se za ovu tehnologiju mogu koristiti današnji komercijalni vjetroagregati. Dodatno, WindFloatov sustav smanjuje utjecaj udara vjetra, te tako osigurava optimalnu efikasnost konverzije elektri?ne energije. Sam dizajn WindFloata omogu?ava sastavljanje strukture na kopnu, te vu?u iste do kona?ne lokacije. Sustav sidrenja koristi konvencionalne komponente kako bi se minimizirali troškovi i kompleksnost.

Na WindFloatu bi se mogli koristiti vjetroagregati snage od 3 do 10 MW, sa promjerom rotora od 120 do 170 metara te visinom stupa od 80-90 metara. U velja?i 2011. Principle Power, EDP, InovCapital i Vestas su potpisali ugovor za demonstracijski projekt prvog 2 MW WindFloata pokraj obale Portugala. Pilot u prirodnoj veli?ini je u pogon ušao u listopadu prošle godine.

Projekt Pelastar, SAD

Glosten Associates, inženjerska tvrtka iz Seattlea od 2006. razvija projekt Glosten PelaStar koji koristi TLP tehnologiju.

Glavne  zna?ajke ovog projekta su stabilna platforma koja se može koristiti i za sadašnje i za budu?e vjetroagregate, mogu?nost sastavljanja cijele platforme u luci, ?eli?na struktura uobi?ajena za tipi?ne metode gradnje u lukama, troškovna konkurentnost, projektiranje za rad na 25 godina, mogu?nost korištenja sa razli?itim vjetroagregatima, dubinama mora i uvjetima okoliša, te sidrenje korištenjem ?eli?ne cijevi ili sinteti?kih tetiva.


Slika 2: Primjer izgleda Pelastara

U srpnju prošle godine su Glosten Associates objavili planove za komercijalizaciju svoje plutaju?e platforme, a krajem prošle godine su dobili nagradu od SAD-ovog odjela za energiju za smanjenje troškova energije. Osim toga je Pelastar prošle godine odabran od strane Sveu?ilišta Maine za demonstracijski projekt plutaju?eg vjetroagregata i to izme?u 14 projekata. I za kraj je Glosten izabran kao projekt za program Velike Britanije pod nazivom UK Carbon Trust Offshore Wind Accelerator Program koji ?e financirati demonstracijski projekt.

Projekt DeepCwind, SAD

Misija DeepCwind konzorcija je postaviti saveznu državu Maine za državnog predvodnika u plutaju?im tehnologijama vjetroelektrana preko istraživa?ke incijative koju financiraju SAD-ov Odjel za energiju, Državna znanstvena fondacija i drugi. Konzorcij predvo?en Sveu?ilištom Maine uklju?uje sveu?ilišta, elektroprivrede i neprofitne organizacije; veliki spektar industrijskih predvodnika u morskom projektiranju, proizvodnji i gradnji te tvrtke sa iskustvom u projektima vjetroelektrana, analizi okoliša i zakonima, kompozitnim materijalima i investicijama u energetiku.

Glavni ciljevi projekta su parcijalno potvrditi aeroelasti?ne/hidrodinami?ke modele koje je razvio NREL, optimizirati dizajn platformi integracijom lakših, dugotrajnijih i hibridnih kompozitnih materijala, te razviti cijeli projekt jedne ili više platformi u manjoj veli?ini za vjetroagregate snage od 10 kW do 250 kW koje bi se testirale na testnoj lokaciji Sveu?ilišta Maine na dubinama od 60 metara.

U svibnju prošle godine je Sveu?ilište Maine odradilo veliku koli?inu testiranja u bazenu na lokaciji u Nizozemskoj, a testirale su se razli?iti modeli plutaju?ih platformi koje koriste TLP tehnologiju.

Projekt AFT, SAD

Nautica Windpower je razvila digitalne prototipove za izvo?enje ekstenzivnih studija pogona i optimizaciju dizajna. AFT (tehnologija Spar) koji je nastao iz toga postiže mnogo niže troškove zbog ve?e koli?ine proizvodnje u samoj luci, transporta jednostavnim barkama i eliminacije kranova i specijalnih brodova iz procesa postavljanja vjetroagregata. Jedno mjesto za sidrenje u moru tako?er smanjuje troškove izgradnje pod morem.


Slika 3: Zamišljeni izgled AFT vjetroagregata

Nautica Windpower je tako?er napravila mnogo u pogledu testiranja vjetroagregata u okolišu na modelima. U prvoj fazi su se koristili mali modeli tornja u bazenima kako bi se istražila stati?ka stabilnost razli?itih komponenti. Kasnije su stvoreni veliki modeli sa rotorskim sustavom koji su se prvo koristili u mirnim vodama malih jezera, a onda na velikim valovima velikih jezera. Testiranja na velikim Ameri?kim jezerima su pokazala stabilnost AFT-a u teškim uvjetima na na?in da se procjenjuje da bi AFT u prirodnoj veli?ini bez problema prošao uvjete uragana. Sam AFT ima dvije lopatice, te koristi 75% manje materijala (u ukupnoj masi) ?ime se uvelike smanjuju troškovi.

Trenuta?no je u razvoju srednji model AFT-a, a sada su u fazi preliminarnog inženjerskog projektiranja. Tako?er se traži A runda investiranja za gradnju i demonstraciju AFT-a pokraj obale SAD-a, Azije ili Europe.

Nautica Windpower o?ekuje da ?e u?i u tržište sa limitiranim prvim serijama 5 MW plutaju?eg vjetroagregata u 2014.

 

Zaklju?ak

Ovaj pregled plutaju?ih demonstracijskih projekata vjetroelektrana pokazuje da postoji veliki broj potencijalno isplativih tehnologija koje bi mogle postati komercijalne tokom ovog desetlje?a, a usto i cjenovno konkurentne. Ve?ina projekata u višoj fazi razvoja se nalaze u Europi, ali ih nekoliko ima i u SAD-u i Japanu. Biti ?e vrlo zanimljivo vidjeti koja tehnologija i koji projekti ?e se izboriti za prve komercijalne projekte plutaju?ih vjetroelektrana u svijetu, a koji ?e se najvjerojatnije prvo izgraditi u Velikoj Britaniji u sklopu njihove 3. runde projekata priobalnih vjetroelektrana.

Tags:     windfloat      plutaju?e vjetroelektrane      sjedinjene ameri?ke države      vestas      demonstracijski projekti      pelastar      deepcwind      aft
Vezane vijesti
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?