Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Pregled plutaju?ih demonstracijskih projekata vjetroelektrana u svijetu - Japan E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 26 Studeni 2012 20:07

Japan ima malo plitkog mora koje bi se moglo iskoristiti za priobalne vjetroelektrane, te se zato tamo razvija ve?i broj projekata plutaju?ih vjetroelektrana. Plutaju?e strutkure se u Japanu razvijaju više od 20 godina, a ve?inu njih je financirala Japanska vlada. Ipak, Japanska industrija do sada nije htjela komercijalizirati ta istraživanja zato što nije bilo poticaja za priobalne vjetroelektrane, što se promijenilo nakon nukleanog incidenta u Fukushimi u ožujku prošle godine.

Japan je vrlo brzo nakon toga odlu?io podržati plutaju?e projekte vjetroelektrana, te je ve? u studenom prošle godine lansiran model u zaljevu Hakata u Kyushu. U lipnju ove godine je pušten u pogon prototip u omjeru 1:2 pokraj otoka Kabashime u Kyushu, a model u stvarnoj veli?ini se o?ekuje idu?e godine. U isto vrijeme ove godine je Mitsubishi pustio u pogon 2,3 MW priobalni vjetroagregat na gravitacijskom temelju pokraj grada Choshi na ulazu u zaljev Tokyo. Idu?e godine ?e pak krenuti pilot projekt plutaju?e vjetroelektrane koju financira Japanska vlada, a ?iji ?e rezultat biti vjetroelektrana sa dva vjetroagregata na tri razli?ita temelja do 2015. godine. Time ?e Japan postati predvodnik u tehnologiji plutaju?ih vjetroagregata stvarne veli?ine.

 

Projekt Fukushima

Japanska vlada u ovaj projekt ulaže oko 160 milijuna dolara, a o?ekuje se da ?e projekt koristiti feed-in-tarifu koja je stupila na snagu od srpnja ove godine te iznosi 23 yen (0,22 eura) po kWh na 20 godina. Prvi cilj ovog projekta je postaviti temelje za gradnju najve?e svjetske plutaju?e vjetroelektrane, te razvoj komponenti i tehnologije za gore navedeno. Drugi cilj je razviti elektri?ne sustave i razviti jednu platformu za plutaju?e vjetroelektrane, a testirat ?e se tri tehnologije. Potencijal vjetroelektrana na moru u Japanu se procjenjuje na ?ak 608 GW.

Projekt se nalazi na dubinama od 100-200 metara, udaljenost od obale je više od 20 kilometara, a o?ekuje se ukupna snaga projekta od oko 15 MW. Projekt vodi konzorcij predvo?en Marubeni Corporation, a sudjeluju i Sveu?ilište Tokyo, Mitsubishi Corporation i Mitsubishi Heavy Industries, IHI Corporation, Mitsui Engineering & Shipbuilding, Nippon Steel Corporation, Hitachi Ltd, Furukawa Electric Co, Shimizu Corporation i Mizuho Information & Research Institute.

U prvoj fazi projekta koja je u tijeku postavlja se jedna plutaju?a transformatorska stanica na naprednoj tehnologiji spar (potporanj u obliku jarbola) sa 25 MVA, i naponom od 66 kV, te jedan vjetroagregat snage 2 MW na polu uronjivoj platformi sa ?etiri stupa od Fujija/Hitachija. U drugoj fazi koja ?e trajati od 2013. do 2015.  ?e biti postavljena još dva hidrauli?ka vjetroagregata koja ?e proizvesti Mitsubishi na dvije razli?ite platforme, i to na polu uronjivu platformu sa tri stupa i na napredni spar.

Mitsubishi Zosen je samostalno po?eo razvijati svoj projekt polu uronjive platforme prije par godina. Paralelno s time je radio i na platformi preko pontona. Na kraju su se u ožujku ove godine priklju?ili projektu Fukushima sa svojom polu uronjivom platformom.

IHI Marine United je razvio svoju tehnologiju. Napredni spar u suradnji sa Sveu?ilištem u Tokyu. Još u travnju prošle godine je testiran model 1:50 u posebnom bazenu, te su planirali izgradnju dva umanjena pilot projekta u 2012. IHI-jev projekt je kao i Mitsubishijev u ožujku izabran za testiranje sa 7 MW vjetroagregatom kao dio Fukushima projekta. Osim toga je IHI mjesec dana ranije objavio da sa japanskom tvrtkom JSW radi na razvoju 2 MW priobalnog vjetroagregata za svoju spar platformu.

 

Projekt Kabashima

Projekt plutaju?e vjetroelektrane Kabashima predvode Japansko Ministarstvo okoliša, Kyoto University Marine Development Co., Fuji Heavy Industries, Toda Construction i National Maritime Research Institute of Japan. Me?u originalnim sudionicima projekta su bili Sasebo Heavy Industries, Toda Construction, Nippon Hume, J-Power te Kyoto University.


Slika 2: Kabashimin 100 kW vjetroagregat

Trenuta?no u pogonu imaju jedan 100 kW vjetroagregat, a tokom idu?e godine se planira pilot projekt u stvarnoj veli?ini sa 2 MW vjetroagregatom. Sam vjetroagregat ?e proizvesti Hitachi u suradnji sa Japan Steel Works. Lokacija se nalazi na dubinama od 80-100 metara, prosje?na brzina vjetra je 7,5 m/s, a visina valova je prosje?no oko 1 metar. Vjetroagregat koristi tehnologiju spar za usidravanje, a spar je razvijen od strane Kyoto Universitya i Toda Construction. Pilot projekt financira Japanska vlada.

 

Projekt Wind Lens, Kyushu

Ovaj projekt razvija Sveu?ilište Kyushu, odnosno tamošnji Odjel za dinamiku obnovljivih izvora energije. Sveu?ilište je 4. prosinca 2011. lansiralo pilot projekt na godinu dana koji koristi 18 metarsku plutaju?u platformu sa vjetroagregatima snage 3 kW, a nalazi se 600 metara od obale zaljeva Hakata. Sam pilot projekt uklju?uje i korištenje solarnih panela.


Slika 3: Wind Lens

Projekt je financiran od strane Japanskog Ministarstva okoliša, a sami vjetroagregati su ve? uspješni testirani u pustinjskim uvjetima u Kinu. Druga faza projekta ?e se raditi sa platformom od 60 metara koja ?e se nalaziti 2 km od obale, a imati ?e TL sidrenje.

 

Shimizu Corporation platforma

Shimizu Corporation zajedno sa Sveu?ilištem u Tokyu, Tokyo Electric Power Company i Penta Ocean Construction radi na projektu plutaju?e plaformu koja koristi polu uronjivu tehnologiju.

Vremenski razvoj ovog projekta još nije poznat, ali se pretpostavlja da Shimizu kao i ve?ina drugih projekata planira 2017. kao rok za lansiranje projekta. Glavni akademski savjetnik za projekt je Prof. Ishihara sa Sveu?ilišta u Tokyu.

 

Mitsui Shipbuilding platforma

Mitsui Shibuilding razvija TLP tehnologiju u suradnji sa Sveu?ilištem u Tokyu, Shimizu Corporation, Maritime Reseach Institute of Japan i Tokyo Electric Power Company.

Mitsui je dio projekta Fukushima te se tamo spominje kao isporu?itelj polu uronjive platforme, ali web stranica Mitsuija spominje TLP platformu, tako da situacija s ovime projektom nije u potpunosti jasna.

 

National Maritime Research Institute of Japan platforma

National Maritime Research Institute of Japan je nezavisni istraživa?ki institut kojeg financira Japanska vlada, te koji radi istraživanja za privatne tvrtke koje te usluge pla?aju.

Fokus im je na tehnologiji gradnje brodova i na sigurnosti mora i morskog okoliša. Institut je puno istraživao plutaju?e morske strukture, uklju?uju?i one za priobalne vjetroelektrane, te ima svoj vlastiti duboki bazen za testiranje.

Incijalno su razvijali plutaju?i šlep od kojeg su odustali zbog odre?enih problema, te su nakon toga prešli na izradu projekta plutaju?eg spara koji je sada glavni fokus. Testiranja u bazenu su napravljena, slijede?i korak je projektiranje lopatica. Prijavili su i patent, a NMRI sudjeluje i u projektu Kabashima.

 

Projekt Hitachi Zosen

Projekt Hitachi je zapo?et 2004. u odjelu za gradnju brodova Hitachija. Zbog restruktuiranja tvrtke projekt je prekinut i stopiran 2010. U prosincu 2011. Hitachi Zosen je objavio ponovni rad na projektu sa ciljem da platforma postane dostupna 2013. Glavni ?lanovi razvoja više nisu na projektu zbog njegove obustave 2010.

Hitachi je dio konzorcija Fukushima, ali samo za isporuku elektri?ne opreme za plutaju?u platformu transformatora.

Najpoznatije Japanske poslovne novine Nikkei Shimbun su 4. rujna 2012. objavile ?lanak u kojem tvrde da ?e Hitachi zajedno sa drugim tvrtkama kao što je Toshiba izgraditi priobalne vjetroelektrane u Japanu u vrijednosti 1,5 milijardi dolara. Pilot projekti snage 7,5 MW ?e biti gotovi do 2016., a tokom idu?ih 10 godina bi izgradili vjetroelektrane snage 300 MW. Hitachi bi isporu?io plutaju?e temelje, a Toshiba opremu za vjetroagregate. Toshiba je nedavno kupila 34% proizvo?a?a vjetroagregata Unison, te je time postala najve?i dioni?ar te tvrtke. Lokacija te vjetroelektrane još nije poznata.

Izvor: http://maine-intl-consulting.com

Tags:     projekti      japan      plutaju?e vjetroelektrane      fukushima      hitachi      wind lens      mitsubishi      kabashima
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?