Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 20 Rujan 2012 19:32

Dok neka europska tržišta vjetra polako dostižu zrelost, druga otvaraju nove mogu?nosti. Pierre Tardieu, koji je bio voditelj grupe za poticaje i tržišta na EWEA-i, je napravio pregled trenuta?nog stanja zrelih i nadolaze?ih tržišta.

Zrela tržišta

Italija je treunta?no u procesu prelaska sa tržišta zelenih certifikata na mehanizam koji ?e biti kombinacija Nizozemskih aukcija za instalacije ve?e od 5 MW i feed-in-tarife za sustave manje od 5 MW. Zbog toga se o?ekuju velike promjene u tom sektoru.

Španjolska i Portugal su imali prili?ne deficite u tarifi za elektri?nu energiju. Zadnjih godina cijena elektri?ne energije nije vjerno prikazala cijenu proizvodnje elektri?ne energije zbog politi?kih odluka. Sada su obnovljivi izvori optuženi za ubrzani rast cijena elektri?ne energije u tim zemljama. Državne vlasti stoga poduzimaju oštre mjere protiv rasta, pogotovo Španjolska koja razmišlja o diskrimacijskom porezu od 11% za svu proizvedenu elektri?nu energiju iz vjetroelektrana. Portugal je isto u procesu implementiranja velikih promjena u svojoj energetskoj legislativi. Naravno, ne treba zaboraviti da je u Portugalu de facto na snazi moratorij za nove vjetroelektrane s tim da se nezna kada ?e biti uklonjen (trenuta?no je situacija takva da ne?e biti izdana nijedna nova dozvola barem do 2014. godine).

Velika Britanija, koja je jedan od motora rasta EU sektora vjetra, posebno priobalnog, u potpunosti mijenja svoj sustav potpore sa Reformom tržišta elektri?ne energije. Sustav zelenih certifikata ?e se polagano ukinuti, a zamijeniti ?e ga Ugovor o Promjeni modela (to je kompleksna verzija feed-in-tarife). Promjena bi trebala postati službena 2017. U me?uvremenu je vlada odlu?ila modificirati vrijednost ROC-a (certifikata za obvezne obnovljive izvore energije), te je tako za vjetar na kopnu ROC smanjen za 10%, što je ipak puno manje od planiranih 25%.

Njema?ka i Danska su pak ostali otoci stabilnosti. Vlade tamo isto pomalo mijenjaju svoje sustave poticaja nakon diskusije sa sektorom vjetra, te predlažu o?ekivane i predvidive promjene. Kako raste koli?ina vjetroelektrana u tim državama, pomalo se okre?u feed-in premijama. Ove reforme orijentirane prema tržištu su dio razloga zašto su ove države ispred ostatka Europe u razvoju energije vjetra.

Nadolaze?a tržišta

U Rumunjskoj je predsjednik nedavno potpisao direktivu o implementaciji obnovljivih izvora energije. To ?e uvelike pomo?i investitorima, jer je dosada njihov sustav poticaja bio pod nadzorom Europske Komisije. Direktiva potvr?uje da ?e svaki MWh elektri?ne energije iz vjetroelektrana dobiti dva zelena certifikata po tržišnoj cijeni, ?ime ?e sektor imati dobar razvoj do 2017.

Poljska vlada je imala loš prijedlog novih zakona u prosincu prošle godine (uklju?uju?i retroaktivne promjene), ali izgleda da se sada ipak sve giba u pravom smjeru. Poljska planira izgraditi i 1 GW priobalnih vjetroelektrana do 2020.

Najve?i problemi ostaju administracija i razvoj elektri?ne mreže. To nije ekskluzivni problem isto?ne i srednje Europe nego cijelog kontinenta.

Najve?i potencijal u idu?ih 30 godina

Isto?na Europa, uklju?uju?i Ukrajinu imaju veliki potencijal jer imaju dobar vjetar i puno mjesta za razvoj. To tako?er uklju?uje Tursku koja ima ambiciozan cilj od 20.000 MW do 2023.

Izvor: www.ewea.org

Tags:     vjetar      italija      španjolska      portugal      turska      vjetroelektrane      budu?nost      europska tržišta
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?