Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 11 Rujan 2012 20:53

Od izgradnje prve priobalne vjetroelektrane Vindeby od 5 MW u Danskoj prošla je dvadeset i jedna godina. Danas je na svijetu postavljeno više od 4.620 MW priobalnih vjetroagregata, koji predstavljaju otprilike 2% ukupno instalirane snage vjetroagregata u svijetu. Više od 90% instalirane snage je u sjevernoj Europi na Sjevernom, Balti?kom i Irskom moru te u Engleskom kanalu.

Ve?ina ostalih vjetroagregata se nalazi u dva demonstracijska projekta na isto?noj obali Kine. Osim njih velika su o?ekivanja za razvoj drugdje, i to ponajviše u Japanu, Koreji, SAD-u, Kanadi, Taiwanu i Indiji koje su i pokazale interes za razvoj priobalnog sektora. Prema najambicioznijim planovima do 2020. bi moglo biti izgra?eno ?ak 80 GW priobalnih vjetroelektrana, od ?ega ?e tri ?etvrtine biti u Europi.

Postavlja se pitanje zašto priobalni sektor vjetra postaje toliko zanimljiv sada kada kopneni dio postaje kompetitivan sa konvencionalnim izvorima energije u sve ve?em broju država svijeta? Prednosti priobalnih vjetroelektrana su više brzine vjetra i manje turbulencija i utjecaja na okoliš i životnu sredinu. Osim toga priobalne vjetroelektrane su pogodne za razvoj velikih vjetroelektrana blizu velikih centara potrošnje, kao što su veliki lu?ki gradovi, te se tako izbjegava potreba za duga?kim prijenosnim mrežama što je ?esti problem kopnenih vjetroelektrana. Priobalni sektor je relativno nova tehnologija koja nudi mnoge prilike za smanjenje troškova, tehni?ke inovacije i „revolucionarni“ razvoj koji bi mogao promijeniti cijeli obnovljivi sektor u nekim dijelovima svijeta.

Europa predvodnik razvoja

U Europi trenuta?no ima 1.503 priobalnih vjetroagregata ?ija je ukupna snaga 4.336 MW, a nalaze se u 10 europskih država, i na podru?ju od 56 vjetroelektrana. Najve?a tržišta su Velika Britanija i Danska, a slijede ih Belgija, Nizozemska, Njema?ka, Švedska, Finska i Irska. Norveška i Portugal imaju pak demonstracijske projekte plutaju?ih vjetroagregata.

Priobalni vjetar je jedna od klju?nih komponenti u cilju Europske Unije da 20% elektri?ne energije dobije iz OIE do 2020. U gradnji je trenuta?no 6 GW priobalnih vjetroelektrana, 17 GW je dobilo dozvole, a postoje planovi za dodatnih 114 GW. Europa bi u idu?e ?etiri godine trebala instalirati 16,2 GW, a do 2020. bi samo Velika Britanija trebala imati 18 GW. Ukupno gledano Europa bi do 2020. trebala imati oko 40 GW priobalnih vjetroelektrana.Index ÄŤlanka
Svjetsko priobalno tržište - trenuta?ni status i budu?a perspektiva
#2
#3
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?