Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Vjetroelektrane u Hrvatskoj u 2013. E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 05 Rujan 2012 09:41

Prije nekih godinu dana pisali smo ?lanak o vjetroelektranama koje ?e se u Hrvatskoj graditi u sljede?ih godinu dana. Kraj ljeta i po?etak nove radne sezone dobra je prilika da se napravi novi pregled za sljede?ih godinu dana, ali i da se vidi što je od predvi?enog ostvareno, a što nije.

Trenutno Hrvatska ima 129,75MW vjetroelektrana, raspore?enih u 8 projekata (službeno 9, ali vjetroelektrane ZD2 i ZD3 zbog svog položaja smatramo jednom vjetroelektranom). Osim vjetroelektrane Pometeno brdo, koja trenutno ima instalirano 6 od planiranih 20MW, sve ostale smo predstavili u rubrici Vjetroelektrane u regiji.

Prošle godine smo najavili gradnju 7 novih vjetroelektrana. Od navedenih, vjetroelektrana Ponikve na Pelješcu je izgra?ena, te ovih dana treba pro?i probni pogon nakon ?ega ?e u kratkom razdoblju biti puštena u pogon. Radi se o vjetroelektrani ukupne snage 34MW, a to je ujedno i tre?a vjetroelektrana tvrtke WPD-Enersys.

Vjetroelektrana Jelinak je imala problema sa izmjenom regulative i isho?enjem dozvola, no gradnja je ipak po?ela krajem lipnja.

Vjetroelektrana Bruška (ZD2 i ZD3) je izgra?ena i u pogonu još od sredine velja?e ove godine.

Kon?ar je na vjetroelektrani Pometeno brdo izgradio dodatnih pet vjetroagregata, te ih sad ukupno ima 6, ukupne snage 6MW. O?ekuje se daljnja izgradnja ove vjetroelektrane i u sljede?oj godini.

Na vjetroelektrani Glun?a su tako?er otpo?eti radovi, no kako doznajemo svi detalji oko dozvola i vjetroagregata još nisu do kraja riješeni.

Vjetroelektrana Rudine zbog problema s dozvolama još nije spremna za gradnju, te se trenutno nalazi i na HEP-ovoj listi vjetroelektrana koje nisu ušle u kvotu. Iako do sada nije poznato kada ?e se ova vjetroelektrana po?eti graditi, po?etak gradnje se ipak može o?ekivati u sljede?ih godinu dana.

Vjetroelektrana Danilo je dobila financiranje Svjetske banke i ishodila sve dozvole potrebne za gradnju, te se po?etak radova o?ekuje u listopadu.

Sve ove vjetroelektrane u proteklih je godinu dana zahvatila promjena vlasti, te izmjena odre?enih dokumenata i pravila ponašanja birokracije i posebno promjene unutar HEP-OPS-a koje su usporile završne faze isho?enja dozvola. U potpunoj izgradnji uspjeli su samo projekti VE Ponikve i VE Bruška (ZD2 i ZD3), te Kon?ar s prvom fazom Pometenog brda. Na Jelinku su zapo?eti radovi, dok se polovi?an uspjeh može pripisati i VE Glun?a. Neuspjeh u odnosu na našu prognozu su doživjele VE Danilo i VE Rudine. I dok je kod VE Danilo barem poznat okvirni po?etak gradnje, za VE Rudine trenutno ni to nije poznato.

U me?uvremenu u tih godinu dana oformljena je i lista projekata za kvotu HEP-OPS-a, kao i usvojeni kriteriji ulaska na listu i konzumiranja priklju?ka na mrežu. Time je i sustav postao transparentniji, nakon što su brojni projekti godinama bili zaustavljeni u fazi isho?enja prethodne elektroenergetske suglasnosti bez pravog objašnjenja. A time je i procjena postrojenja koja ?e se graditi u sljede?oj godini lakša.

To bi trebale biti VE Danilo ?ija bi izgradnja trebala po?eti u listopadu, VE Glun?a za koju je gradilište ve? otvoreno, ali i neke nove vjetroelektrane koje su se pojavile na listi za kvotu.

Recimo VE Voštane i VE Kamensko koje su u kvoti, i sukladno zadanim rokovima bi se trebale po?eti graditi uskoro. Nositelj oba projekta je tvrtka Oštra Stina d.o.o. u privatnom vlasništvu, a ukupna snaga bi im trebala biti do 40MW.

Tako?er, vjetroelektrana koja bi se trebala po?eti graditi uskoro je i VE Zelengrad, a nositelj ovog projekta je tvrtka Eko-Energija d.o.o. u vlasništvu jedne tvrtke iz Luksemburga. Snaga ove vjetroelektrane trebala bi biti 42MW.

Na popisu za kvotu je i VE Ogorje, nositelj koje je tvrtka Aiolos Projekt d.o.o. u privatnom vlasništvu, a instalirana snaga bi trebala biti 44MW.

Tako?er u kvoti je i VE ZD4 sa priklju?kom na distribucijsku mrežu i planiranom snagom od 9,2 MW u vlasništvu privatne tvrtke Eko Zadar Dva d.o.o.

S obzirom na pravila oko kvote, svi bi se ovi projekti trebali po?eti graditi i izgraditi u sljede?ih godinu dana, ina?e šansu dobijaju drugi projekti koji ih mogu presti?i, a ima ih nekoliko kojima je gra?evinska dozvola u izradi.

Na listi za kvotu kao jedini projekt koji nije trenutno u kvoti se nalazi i VE Rudine, no s obzirom na uvjete kvote, te mogu?nost pomicanja iste, ostaje za vidjeti da li ?e se nešto promijeniti i da li ?e VE Rudine biti izgra?ena umjesto nekih navedenih projekata koji eventualno ne?e zadovoljiti kriterije ostanka u kvoti. Ve? sada se vidi da su neki projekti duže vrijeme na listi za kvotu, te ostaje za pratiti kako ?e se razvijati lista.

Tako?er, postavlja se i ozbiljno pitanje kada ?e se kvota povisiti. Jer osim ovih 400MW trenutno na listi, Hrvatska u sljede?ih 8 godina treba izgraditi dodatnih 800MW vjetroelektrana. S obzirom na dosadašnju dinamiku obilježenu ko?enjem tržišta, kvota, ali i cijeli sustav bi se trebali drasti?no promijeniti za ispunjenje ciljeva - i to u sljede?ih nekoliko mjeseci ukoliko se žele ostvariti ciljevi za 2020. Pri tome su klju?na pitanja na strani HEP-OPS-a - kako omogu?iti ve?u integraciju vjetroelektrana (na ?emu se u proteklim godinama jako malo, ili gotovo ništa nije radilo), te kako omogu?iti jednostavnije i transparentnije priklju?enje onim projektima koji imaju bržu dinamiku razvoja.

Tags:     Hrvatska      vjetroelektrane      Kon?ar      Ponikve      Bruška      Danilo      Rudine      Glun?a      Ogorje      Zelengrad      Voštane      Kamensko      Jelinak      Aiolos      Oštra Stina      WPD      EHN      Pometeno brdo
 
Komentari (1)
vjetroelektrane?
1Ponedjeljak, 04 VeljaÄŤa 2013 08:52
Davor Marži?
ja i moja familija imamo kod starigrada senjskog zemljišta 6 puta po cca 6000m2.
kako bi došao do informacije dali je mogu?e izgraditi vjetroelektrane na tom podru?ju ,koliko to košta,dali se može kombinirati s solarnim panelima,kako do?i do kredita ili dali postoje tvrtke partneri koji bi bili zainteresirani,i jasno koliko je povrat investicije
s poštovanjem davor marži?
0911385086

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?