Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

VE za po?etnike

Mali vjetroagregati - situacija u Hrvatskoj E-mail
Autor Edo Jerki?   
Četvrtak, 02 Veljača 2012 23:34

U Hrvatskoj se ugradnja malih vjetroagregata u principu ne poti?e, te se isti mogu na?i samo vrlo rijetko kao plod entuzijazma pojedinaca ili djelomi?nog rjeenja napajanja potroa?a izoliranih i udaljenih od elektro energetske mree (npr. mobilne stanice). Trenutno tako?er nema nijednog sustava koji koristi male vjetroagregate za proizvodnju energije i isporuku iste u mreu po poticajnoj cijeni.

Više...
 
Mali vjetroagregati - razvoj i mogu?nosti E-mail
Autor Edo Jerki?   
Četvrtak, 26 Siječanj 2012 23:54

Na svjetskom tritu se moe primijetiti zna?ajno pove?ana ponuda malih vjetroagregata upravo namijenjenih urbanim i naseljenim sredinama. Takvi vjetroagregati se koriste za postavljanje na ku?e, na stupove javne rasvjete, u dvorita, a kombinaciju svega toga je mogu?e vidjeti u nekim novim naseljima koja tee energetskoj neovisnosti od elektroenergetske mree.

I dok se veliki vjetroagregati koriste gotovo isklju?ivo u svrhu gradnje ve?ih ili manjih vjetroelektrana ?ija je prvenstvena namjena prodaja elektri?ne energije krajnjem kupcu, uz odre?ene iznimke od pravila, mali vjetroagregati imaju i mogu imati puno ve?u slobodu i na?in primjene. Tako se malih vjetroagregata moe na?i u irokom rasponu jedini?nih snaga, modela izvedbe elemenata za konverziju energije vjetra u kruno gibanje (namjerno je izbjegnuta rije? lopatica, jer se ne radi uvijek o lopaticama), namjene i cijena.

Više...
 
E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 18 Siječanj 2012 23:59

Prednosti ugradnje malih vjetroagregata u urbanim i naseljenim sredinama su brojne. Potronja na mjestu proizvodnje, lagana instalacija, privatne investicije, manje optere?enje elektroenergetske mree i relativno mala ukupna ulaganja su oni detalji koje mali vjetroagregati dijele s krovnim fotonaponskim instalacijama. Prednost im je tako?er i ve?a mogu?nost instalirane snage po jedinici povrine, posebno u slu?aju vjetroagregata s vertikalnom osi vrtnje. Tako?er su u ve?ini slu?ajeva mali vjetroagregati po jedinici proizvedene snage jeftiniji od fotonaponskih modula (makar to nije pravilo). Isto tako postoje mjesta gdje se zbog omjera sun?anih dana i koli?ine vjetra daleko vie isplati koristiti energiju vjetra, nego Sunca. Na mjestima gdje ima puno i jednog i drugog izvora energije, solarna energija se moe koristiti za grijanje/hla?enje prostora pomo?u daleko jeftinijih instalacija sa solarnim kolektorima topline, a elektri?na energija se istovremeno moe proizvoditi iz malih vjetroagregata koji su prakti?ki to?kasti objekti na povrini krova ili u dvoritu.

Više...
 
Mali vjetroagregati - uvod E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 11 Siječanj 2012 23:24

Urban Green EnergyRazvojem obnovljivih izvora energije i njihovom sve ve?om popularizacijom, a posebno promoviranjem distribuirane proizvodnje (struja se troi na mjestu proizvodnje) sve ve?u panju ireg kruga ljudi privla?i mogu?nost proizvodnje elektri?ne energije u "svom dvoritu".

Tako je recimo u Njema?koj velika ve?ina snage solarnih fotonaponskih sustava instalirana na krovovima fizi?kih osoba, a proces dobijanja dozvola za takvu malu solarnu elektranu je izuzetno jednostavan i kratak. I mada nitko ne osporava potrebu za velikim sustavima za proizvodnju energije da bi se pokrile sve potrebe ?ovje?anstva za elektri?nom energijom, mali sustavi za proizvodnju energije su u ve?ini zemalja donekle zapostavljeni, a njihov potencijal za poboljanje kvalitete ljudskog ivota je izniman.

Više...
 
E-mail
Autor Edo Jerki?   
Ponedjeljak, 20 Lipanj 2011 21:09

Vestas je na internetu stavio na raspolaganje seriju kratkih edukativnih flash filmi?a koji po?etnicima jako jednostavno i lijepo objanjavaju sve bitne aspekte iskoritavanje energije vjetra.

Više...
 
Vjetroagregati sa dvije lopatice E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 12 Veljača 2011 12:21

Vjetroagregati se uobi?ajeno grade sa tri lopatice, koje su prihva?ene kao standard za razvoj, ali od nedavno je par tvrtki ponovno pokrenulo razvoj vjetroagregata sa dvije lopatice koje pokazuju odre?eni potencijal.

Više...
 
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>

Stranica 1 od 2

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?