Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

VE u regiji

Vjetroelektrana Pometeno Brdo E-mail
Autor Edo Jerki?   
Utorak, 12 OĹľujak 2013 00:00

Vjetroelektrana Pometeno Brdo projekt je na kojem su po prvi puta korišteni vjetroagregati koji su proizvedeni i dizajnirani u Hrvatskoj. Zaslužan za to je Kon?ar koji je 2004. godine po?eo sa razvojem svojega vjetroagregata, a nešto kasnije i sa razvojem projekta vjetroelektrane na kojoj ?e iste te vjetroagregate i primijeniti. Prvi prototip vjetroagregata snage 1 MW, KO-VA57/1 postavljen je 2008. godine. 2011. godine postavljeno je još 5 vjetroagregata istoga tipa, a 2012. i dodatnih 9 vjetroagregata - ukupno 15 vjetroagregata sa snagom od 15 MW. 2012. je tako?er postavljen i jedan novi prototip vjetroagregata, K80 snage 2,5 MW. Od 1.1.2013. vjetroelektrana Pometeno Brdo radi svojim punim predvi?enim kapacitetom sa ukupno instaliranih 16 vjetroagregata i 17,5 MW.

Vjetroagregat KO-VA57/1 ima snagu od 1 MW, promjer rotora od 57 metara, a radi na brzinama vjetra od 2,5 m/s do 25 m/s, pri ?emu nazivnu snagu ostvaruje kod vjetra brzine 12 m/s. Ve?i vjetroagregat, K80 ima snagu 2,5 MW, promjer rotora od 92 metra, radni opseg mu je na istim brzinama vjetra kao i za KO-VA57/1, dok nazivnu snagu ostvaruje na brzinama vjetra od 12,5 m/s.

Oba vjetroagregata imaju neovisno upravljanje nagibom lopatica (pitch control), kao i sustav sa sinkronim direktno pogonjenim generatorom bez reduktora, te su na mrežu spojeni putem frekvencijskog pretvara?a.

Iako su na prvom prototipu vjetroagregata KO-VA57/1 bili korišteni sustavi upravljanja i frekvencijski pretvara? stranih proizvo?a?a, za proizvodnju ostalih vjetroagregata razvijen je vlastiti sustav upravljanja i frekvencijski pretvara?, kao i vlastiti SCADA sustav. Tako su danas na vjetroelektrani Pometeno Brdo postavljeni vjetroagregati koji su 85% hrvatski proizvod. Kon?ar za svoje vjetroagregate uvozi svega 15% opreme, i to lopatice i glavne ležajeve.

Dokumentacija, gra?evinski radovi, montažni radovi, priklju?ak na mrežu, zavarena konstrukcija, generator, oplata, frekvencijski pretvara? i sustav upravljanja spadaju pod doma?u komponentu opreme i radova na VE Pometeno Brdo.

Procijenjena godišnja proizvodnja ove vjetroelektrane iznosi 30,083 GWh elektri?ne energije, a ista je spojena na TS Konjsko. Investicijski troškovi iznosili su 28 milijuna eura.

Kompletna prezentacija projekta VE Pometeno Brdo nalazi se i na web stranicama Kon?ar-KET-a.

VE_Pometeno_Brdo_01.JPG VE_Pometeno_Brdo_02.JPG VE_Pometeno_Brdo_03.JPG VE_Pometeno_Brdo_04.JPG VE_Pometeno_Brdo_05.JPG VE_Pometeno_Brdo_06.JPG VE_Pometeno_Brdo_07.JPG VE_Pometeno_Brdo_08.JPG VE_Pometeno_Brdo_09.JPG VE_Pometeno_Brdo_10.JPG VE_Pometeno_Brdo_11.JPG VE_Pometeno_Brdo_12.JPG VE_Pometeno_Brdo_13.JPG VE_Pometeno_Brdo_14.JPG VE_Pometeno_Brdo_15.JPG VE_Pometeno_Brdo_16.JPG VE_Pometeno_Brdo_17.JPG VE_Pometeno_Brdo_18.JPG VE_Pometeno_Brdo_19.JPG VE_Pometeno_Brdo_20.JPG VE_Pometeno_Brdo_21.JPG VE_Pometeno_Brdo_22.JPG VE_Pometeno_Brdo_23.JPG VE_Pometeno_Brdo_24.JPG VE_Pometeno_Brdo_25.JPG VE_Pometeno_Brdo_26.JPG VE_Pometeno_Brdo_27.JPG VE_Pometeno_Brdo_28.JPG VE_Pometeno_Brdo_29.JPG VE_Pometeno_Brdo_30.JPG VE_Pometeno_Brdo_31.JPG VE_Pometeno_Brdo_32.JPG VE_Pometeno_Brdo_33.JPG VE_Pometeno_Brdo_34.JPG VE_Pometeno_Brdo_35.JPG VE_Pometeno_Brdo_36.JPG VE_Pometeno_Brdo_37.JPG VE_Pometeno_Brdo_38.JPG

Tags:     vjetroelektrana      Pometeno Brdo      Konjsko      Kon?ar      Kon?ar-KET      KO-VA57/1      K80      vjetroagregat
Vezane vijesti
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?