Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Usporedba cijene energije vjetra i plina E-mail
Autor Iva Zelenko   
Četvrtak, 01 Ožujak 2012 20:07

Stru?njak iz Imperial College London, Dr Robert Gross, objavio je analizu cijena elektri?ne energije iz vjetra na moru i na kopnu, te cijenu energije iz elektrana na plin.

Analiza cijene energije vjetra na moru, energije vjetra na kopnu i plina izra?ena je za razdoblje od 1995. godine do danas, uz prikaz dodatnih predvi?anja do 2030. godine.

Uspore?uju?i dobivene rezultate vano je uzeti u obzir da su ukupni poticaji za fosilna goriva znatno vii u odnosu na poticaje za obnovljive izvore energije, kao i ?injenicu da je razvoj tehnologije iskoritavanja energije vjetra gotovo u po?ecima i trenutno napreduje zna?ajno ve?om brzinom u odnosu na razvoj tehnologije pridobivanja fosilnih goriva. Uzevi sve to u obzir, Dr Gross je doao do sljede?ih zaklju?aka.

Na Slici 1 prikazana je usporedba rezultata analize cijene svih triju izvora energije vjetra na moru, energije vjetra na kopnu i plina.

Usporedba cijena energije
Slika 1: Usporedba cijena energije

Slika 2 prikazuje analizu cijene energije vjetra na moru, koja je, zbog visoke cijene ?elika i slabog lanca dobave, imala zna?ajan rast u prolom desetlje?u; no, predvi?a se smanjenje od 25% do 2025. godine.

Cijena iskoritavanja energije vjetra na moru
Slika 2 Cijena iskoritavanja energije vjetra na moru

Kada je rije? o energiji vjetra na kopnu, o?ekuje se da ?e u slijede?im godinama cijene biti stabilne, te bi cijena ovog izvora energije mogla biti manja od cijene plina, kao to je prikazano na Slici 3.

Cijena iskoritavanja energije vjetra na kopnu
Slika 3: Cijena iskoritavanja energije vjetra na kopnu

Na Slici 4, koja prikazuje analizu i predvi?anje cijene plina, vidimo najvie mogu?ih scenarija, to je odraz konstantnog rasta cijene fosilnih goriva, promjena zakona o emisiji CO2, mogu?e promijene poticaja, ali i pove?anja iskoritavanja obnovljivih izvora energije.

Cijena plina
Slika 4: Cijena plina

Izvor: http://www.guardian.co.uk

Tags:     cijena energije      plin      fosilna goriva      energija vjetra na moru      energija vjetra na kopnu      predvi?anja      2030
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?