Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Negativne kritike o energiji vjetra zanemaruju stvarne cijene i poticaje E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 20 SijeÄŤanj 2012 14:57

Posljednjih mjeseci izašlo je mnogo ?lanaka u kojima se tvrdilo kako je iskorištavanje energije vjetra skuplje i manje pouzdano od drugih izvora energije, te da upravo taj sektor koristi zna?ajnu koli?inu poticaja. Takve tvrdnje iskrivljuju percepciju ovog jeftinog i ?istog oblika energije, tvrdi EWEA.

U stvarnosti je energija vjetra, kao i drugi obnovljivi izvori energije, uspješna zbog investitora koji vide veliku konkurentnost iskorištavanja energije vjetra na kopnu u odnosu na plin i ugljen, a ujedno je i jeftinija od nuklearne energije, što je vrlo važna ?injenica s obzirom na odredbe o smanjenju emisija i jasne stavove javnosti o ?istoj energiji bez konstantnih promjena u cijeni, smatra Julian Scola, direktor Odnosa s javnoš?u u EWEA.

Trenutni Bloomberg-ovi podaci pokazuju kako se financiranje projekata zelene energije u svijetu prošle godine pove?alo za 5%, te sada iznosi 260 milijardi dolara. Bloomberg navodi i kako najbolje vjetroelektrane u svijetu ve? sada proizvode elektri?nu energiju koja je jednako isplativa kao ugljen, plin ili nuklearne elektrane, a svoju punu konkurentnost dose?i ?e 2016. godine.

Kada je rije? o nuklearnoj energiji, iz Citibank-a su nedavno izjavili kako ne vide komercijalnu ekonomsku isplativost nuklearnih elektrana za privatne investitore u Ujedinjenom Kraljevstvu, osim ukoliko sama vlada ne potpomogne u izgradnji, sigurnosnom riziku i cijenama.

Steve Sawyer, iz GWEC-a, nedavno je za ?asopis Recharge izjavio kako ?e se smanjenje cijena vjetroagregata i dalje nastaviti, te ?e, uz trenutni rast svega ostaloga, energija vjetra biti cijenom konkurentna bilo kojoj drugoj tehnologiji na sve ve?em broju tržišta. To ?e se dogoditi unato? tome što konvencionalne tehnologije ne moraju pla?ati naknadu za potrošnju vode, zaga?enje vode, zaga?enje zraka i degradaciju tla, i unato? tome što i dalje primaju stotine milijardi dolara vladinih poticaja.

Poticaji zapravo predstavljaju veliku prednost za neobnovljive izvore energije i stvaraju velike nepravilosti na tržištu kada je rije? o obnovljivim izvorima energije. Prema izvješ?u iz 2010. godine izdanom od strane Me?unarodne agencije za energiju, u 2009. godini poticaji za fosilna goriva su iznosili 312 milijardi dolara, dok su za obnovljive izvore energije iznosili tek 57 milijardi dolara. Drugim rije?ima, obnovljivi izvori energije primili su 1 dolar poticaja za svakih 5-6 dolara koje su primila fosilna goriva. Prema NGO Ecologistas en Acción, Španjolska je trenutno, zbog poticaja izdanih za proizvo?a?e elektri?ne energije koji koriste doma?i ugljen, pove?ala emisije CO2, ali i uvoz ugljena.

Kada govorimo o cijenama energije, glavna prednost obnovljivih izvora energije, posebice energije vjetra, je predvidivost troškova. Energija vjetra je sama po sebi besplatna, a 75% troškova ?ine vjetroagregat, temelji, dijelovi potrebni za spajanje na mrežu i sl. Takva jednokratna investicija uvelike se razlikuje od elektrane na prirodni plin kod koje se ?ak 40 do 70% troškova odnosi na rad i održavanje, zaklju?io je Scola.

 

Izvor: http://blog.ewea.org/

Tags:     EWEA      GWEC      IEA      fosilna goriva      poticaji      cijena energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?