Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Analiza: OIE poti?u razvitak sjeverne obale Njema?ke E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 17 Listopad 2011 22:12

Obnovljivi izvori energije su napravili atmosferu prave „zlatne groznice“ na sjeveroistoku Njema?ke, omogu?uju?i tom dijelu države koji je bio u depresiji dobre poslove i veliki potencijal.

Prirodni izvori koji privla?e investitore i industriju su jednostavni: vjetar, sunce i poljoprivredni proizvodi, kao npr. gnojivo iz farmi. Navala na zelene izvore energije u regiji Mecklenburg-Vorpommern pomalo podsje?a na na?in na koji se tr?alo za zlatom i naftom tokom prošlih stolje?a. To se može osjetiti u gradovima i novim tvornicama koje se nalaze svugdje po toj regiji koja se nalazi na Balti?kom moru.

Prema rije?ima ?elnika te regije Erwina Sellinga, obnovljivi izvori energije su postali jako korisni državi jer otvaraju nove poslove. Sa industrijskog stanovišta ta regija je bila jedna od slabijih, ali sada Njema?ka napuštanjem nuklearne energije mora poja?ati svoje ulaganje u obnovljive izvore energije koji ?e postati jedan od glavnih sektora u budu?nosti.

Njema?ka je jedan od predvodnika u obnovljivim izvorima energije, a trenuta?no dobija 20% elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije što je veliki skok s obzirom da je 2000. bilo 6%, a cilj je sko?iti na 35% do 2020.

Ipak postoje i problemi, pošto su smanjeni poticaji za pojedine obnovljive izvore energije, te postoje problemi i sa potrebom za ja?anjem državne mreže visokonaponskih dalekovoda od mjesta kao što su Mecklenburg-Vorpommern do podru?ja gdje je potrebno više energije na zapadu i jugu.

Obnovljivi izvori energije predvo?eni energijom vjetra daju novi optimizam Mecklenburg-Vorpommernu, te sada u toj regiji poznatoj po brodskoj baštini više ljudi radi u obnovljivim izvorima nego u brodogradalištima: trenuta?no ima 6.000 zaposlenih u 704 kompanije, s tim da se o?ekuje da ?e do 2020. u tom sektoru raditi ?ak 22.000 ljudi. Na tom podru?ju ima više od 1.200 vjetroagregata na kopnu, a novi poticaj za razvoj priobalne energije vjetra ?e dodatno poja?ati taj rast.

Po?etkom 1989. kada je Berlinski zid pao je u sektoru brodogradnje u regiji radilo 32.800 ljudi, ali ve?i dio tih poslova je nestao kada je industrija brodogradnje propala zbog konkurencije i troškova, te sada ima samo 3.300 zaposlenih u toj industriji. Broj nezaposlenih je sko?io na ?ak 20 posto tokom 2004., što je duplo od državnog prosjeka, te se 250.000 ljudi iselilo. Ipak koli?ina ljudi koja se iseljava je u padu, te je 8.000 ljudi otišlo u 2008., a samo 3.500 u 2010., a koli?ina nezaposlenih je smanjena za pola te više nije na zadnjem mjestu od svih Njema?kih regija.

Cijeli istok države ima beneficije od kada je uveden zakon o obnovljivim izvorima energije, a razvoj priobalnih vjetroelektrana ?e još dodatno pomo?i tome. Prva priobalna vjetroelektrana u Njema?koj pod nazivom Baltic 1 je izgra?ena  ove godine i ima 21 Siemensov vjetroagregat, te je koštala 48 milijuna eura. EnBW je investitor i operator te vjetroelektrane, a do 2013. isti investitor kani izgraditi još 80 vjetroagregata u projektu Baltic 2 koji ?e se nalaziti 32 km od obale. Njema?ka do 2030. kani imati nekih 25 GW priobalnih vjetroelektrana, odnosno oko 4.000 vjetroagregata.

Mecklenburg-Vorpommen trenutno dobija pola svoje elektri?ne enegije iz obnovljivih izvora energije, skoro 4 GWh, što je peterostruki porast od 2000. Izme?u 2015. i 2017. bi sve potrebe za elektri?nom energijom trebale do?i iz obnovljivih izvora energije, te ?e se višak onda izvoziti dalje. Do 2020. se o?ekuje da ?e Mecklenburg-Vorpommern proizvoditi 12 GWh elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije.

Izvor: www.reuters.com

Tags:     vjetroelektrane      energija vjetra      njema?ka      obnovljivi izvori energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?