Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Priobalna energija vjetra u Europi ?e se udeseterostru?iti E-mail
Autor Nives Jerki?   
Ponedjeljak, 11 Siječanj 2010 00:00

Izjavom Britanske vlade o podrci razvoju podru?ja priobalnih vjetroelektrana (i to sa ukupnom snagom deset puta ve?om od postoje?e instalirane snage priobalnih vjetroelektrana) ostvaren je veliki korak naprijed za priobalnu energiju vjetra u Europi.

Ukupno se radi o 9 razvojnih zona sa ukupnom snagom preko 32 GW koje su dodijeljene u korist dvanaest Europskih kompanija putem javnog natje?aja.

"Ovo pribliava Europu iskoritavanju snage naih mora i razvoja nove Europske priobalane industrije vjetra. Priobalni vjetar je najve?i neiskoriteni izvor energije u Europi. Na Europskim morima ima dovoljno vjetra da sedam puta opskrbi cijelu Europu."

Tih 32 GW je dio od preko 100 GW planiranih priobalnih vjetroelektrana koje se trenuta?no planiraju u Europi od strane proizvo?a?a i vlada, najvie u Sjevernom Moru. Kada budu operativne one ?e proizvoditi 10% Europskih potreba za elektri?nom energijom. Da bi se sve te vjetroelektrane uspjeno spojile na elektroenergetsku mreu EWEA je predloila dvadesetogodinji razvojni plan mree. Europska komisija ?e ove godine izdati Plan za Sjevernomorsku mreu. Plan je prema drugom Stratekom Energetskom Izvjetaju predstavljen sa ciljem da "spoji nacionalne elektroenergetske mree u sjevero-zapadnoj Europi i da priklju?i mnogobrojne planirane priobalne vjetroelektrane na tu mreu."

Na piobalnoj konferenciji EWEA-e u rujnu 2009. godine, EU Energetski Povjerenik Andris Piebalgs je izjavio: "Koritenje Europskih obalnih vjetrova bi dalo odgovor na globalni problem promjene klime, nestanak klasi?nih energenata, pove?anih cijena goriva i opasnost od prekida opskrbe energijom".

Kompanije koje su dobile natje?aje za razvoj vjetroelektrana u Velikoj Britaniji uklju?uju Vattenfall (vedska), EDP (Portugal), RWE i E-ON (obje iz Njema?ke), Mainstream (Irska), Statkraft i StatoilHydro (Norveka), Siemens (Danska), te RES, Centrica, Scottish and Southern Energy i Sea Energy (sve iz Velike Britanije).

Izvor:http://www.ewea.org

Tags:     priobalne vjetroelektrane      energija vjetra      Europa
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?