Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Nedjelja, 31 Srpanj 2011 13:58

Europska udruga za energiju vjetra (EWEA) nedavno je objavila statistike iskorištavanja priobalne energije vjetra u prvoj polovini 2011. godini koje pokazuju rast instaliranih kapaciteta za ?ak 4,5% u odnosu na prvu polovinu 2010. godine.

Tijekom prvih šest mjeseci ove godine u Velikoj Britaniji, Njema?koj i Norveškoj postavljen je 101 vjetroagregat ukupne snage 348 MW.

U Europi je trenutno u izgradnji 11 priobalnih vjetroelektrana kapaciteta 2.844 MW ukupne vrijednosti 8,5 milijardi eura. Prosje?na snaga instaliranih vjetroagregata iznosi 3,4 MW, dok je u istom razdoblju 2010. godine iznosila 2,9 MW.

Christian Kjaer, izvršni direktor u EWEA, izjavio je da iako su pozitivni trendovi u sektoru priobalnog iskorištavanja energije vjetra u Europi vidljivi, još uvijek ne vlada potpuna sigurnost. Sektor izlazi iz financijske krize, no još uvijek mu prijeti globalna ekonomska kriza. Broj banaka koje su spremne dati investicijske kredite polagano raste, iako i dalje postoji potreba za privla?enjem ve?eg broja velikih institucijskih investitora – trenutno se najve?i projekti grade u Europi.

Ove godine ?e nekoliko vjetroelektrana u Njema?koj i Velikoj Britaniji zatvoriti financiranje, a financijske institucije ?e pružiti rekordan iznos financiranja u ovom sektoru – oko 3 milijarde eura. O?ekuje se završetak tri do pet transakcija do kraja godine. Kapitalno financiranje, uklju?uju?i i prodaju udjela u postoje?im projektima kako bi se zapo?eli novi, isti?e nove pristupe u financiranju me?u developerima i elektroenergetskim kompanijama.

Od 30. lipnja ove godine 1.247 vjetroagregata ukupne snage 3.294 MW u 49 vjetroelektrana iz 9 europskih država u potpunosti je spojeno na elektroenergetsku mrežu.

 

Izvor: http://www.ewea.org

Tags:     EWEA      EU      statistike      offshore
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?