Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

G.W.E.C. razo?aran odlukom Japana da zaobi?e energiju vjetra E-mail
Autor Iva Zelenko   
Ponedjeljak, 13 Lipanj 2011 18:10

Tajnik Svjetskog vije?a za energiju vjetra, Steve Sawyer, izrazio je razo?aranje u odluku Japana da se usredoto?i samo na pove?anje kapaciteta solarne energije, bez spomena bilo kakvih planova vezano za energiju vjetra.

Na forumu, koji prua priliku za izravne, neformalne rasprave me?u vo?ama grupe G8, odranom 26. svibnja u Deanuvilleu, japanski premijer Naoto Kan objavio je odluku Japana o naputanju nuklearne energije. Umjesto toga, Japan ?e se usredoto?iti na solarnu energiju kroz inicijativu pod nazivom Sunrise Plan.

Prema novinama The Mainichi Daily News, namjera ove inicijative je postavljanje solarnih ?elija na sve strukturno prihvatljive zgrade i ustanove u Japanu do 2030. godine.

Ovakav korak u obnovljive izvore energije u?injen je zbog nedavnog tragi?nog iskustva s nuklearnom energijom u nuklearnoj elektrani Fukushima. Prije ove tragedije, Japan je od nuklearnih elektrana dobivao 30% svoje ukupne elektri?ne energije, te je do 2030. godine planirana izgradnja dodatnih kapaciteta koji bi tada pokrivali ?ak 50% potreba za elektri?nom energijom.

G.W.E.C. je upozorio kako bi zbog usredoto?enosti na Sunrise Plan drugi obnovljivi izvori energije, kao to je energija vjetra, mogli biti zanemareni.

Gospodin Sawyer izrazio je razo?aranje ?injenicom da premijer Kan nije spomenuo nikakvu nadogradnju kapaciteta energije vjetra, te je naglasio kako Japan ne smije propustiti priliku za implementaciju bogatih potencijala vjetra na svom ku?nom pragu.

Prema nedavno objavljenom izvje?u japanske vlade, Japan ima goleme resurse energije vjetra, koji mogu pomo?i u ostvarenju zna?ajnog napretka u smjeru energetske neovisnosti. Izra?unato je da Japan ima potencijal ostvariti ?ak 1.900 GW energije iz energije vjetra, od ?ega je 300 GW na moru, a 1.600 GW na kopnu.

Me?utim, krajem 2010. godine, zemlja je imala samo 2.3 GW kapaciteta iz enegije vjetra. ?ak i prije incidenta u Fukushimi, japanska Udruga industrije vjetra izrazila je potrebu za razvojem 50 GW kapaciteta, od ?ega 25 GW na moru, i 25 GW na kopnu.

Vije?e energije vjetra istaknulo je da unato? nedavnim najavama za implementaciju tehnologija obnovljivih izvora energije, Japan ima vrlo niske slubene ciljeve za iskoritavanje obnovljivih izvora. Trenutno, drava ima cilj da tek 10% ukupnih potreba za energijom do 2020. godine dolazi iz obnovljivih izvora.

No, prema novinama The Japan Times, drava ?e postaviti nove ciljeve koji bi trebali ?initi 20% do 2020. godine.

Premijer Kan izjavio je kako ?e Japan sada preispitati svoj energetski plan, i postaviti nove ciljeve. Mobilizirati ?e sve svoje resurse kako bi razbili barijeru za prakti?nu primjenu zbog aspekata kao to su tehnologija ili financije, te ?e u?initi obnovljive izvore energije glavnim izvorom energije.

Izvor: http://www.ecoseed.org

Tags:     G.W.E.C.      Japan      solarna energija      energija vjetra      Fukushima
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?