Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 05 SijeÄŤanj 2011 12:58

O?ekuje se da ?e Europska Unija premašiti cilj od 20% ukupnje potrošnje iz obnovljivih izvora do 2020. godine. EWEA  je ju?er objavila svoje analize 27 nacionalnih akcijskih planova obnovljivih izvora energije koje su ?lanice EU podnijele Europskoj komisiji.

Justin Wilkes, direktor politike u EWEA, rekao je kako spomenuti akcijski plan pokazuje da ?e EU-27 posti?i 20,7% potrošnje energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine.

Nacionalni akcijski plan pokazuje da ?e jedna tre?ina (34%) od ukupne potražnje elektri?ne energije u EU biti dobavljena iz obnovljivih izvora.

Energija vjetra ?initi ?e 14% ukupne europske potražnje elektri?nom energijom u 2020. godini, odnosno 494 TWh iz 213 GW instalirane snage, što je više od bilo kojeg drugog obnovljivog izvora. 2009. godine radilo se o samo 4,2%. Irska ?e biti zemlja sa najve?om upotrebom energije vjetra sa ?ak 36,4% od ukupne potrošnje elektri?ne energije, a pratit ?e je Danska sa 31%.

15 zemalja ?lanica EU planira premašiti zadane nacionalne ciljeve. Bugarska ?e imati najve?i postotak premašaja, od ?ak 2,8% više od planiranog, a pratiti ?e je Španjolska sa +2,7%, Gr?ka sa +2,2%, Ma?arska sa +1,7% i Njema?ka sa +1,6%. 10 zemalja ?lanica dosti?i ?e svoje nacionalne ciljeve, a Luksemburg (-2,1%) i Italija (-0,9%)  su izvjestile Europsku komisiju da koriste mehanizme suradnje kako bi dostigle svoje nacionalne ciljeve.

Wilkes je izjavio da je vrlo ohrabruju? podatak da ?e 25 zemalja dosti?i, ili ?ak premašiti svoje ciljeve. To pokazuje da ve?ina ?lanica EU razumije prednosti iskorištavanja obnovljivih izvora energije, posebice energije vjetra, nadodao je.

34% potražnje elektri?nom energijom ?initi ?e obnovljivi izvori, od toga 14% ?ini energija vjetra (10% energija vjetra na kopnu, a 4% energija vjetra na moru), 10,5% hidroenergija, 6,6% energija biomase, 2,4% energija Sunca (fotonaponske ?elije), 0,5% CSP (koncentrirana sun?eva energija), 0,3% geotermalna energija, i 0,1% energija oceana.

Udio obnovljivih izvora energije u postocima po ?lanici EU:


Izvor: www.ewea.org

Proizvodnja elektri?ne energije u 2020. godini:


Izvor: www.ewea.org

Izvor: www.ewea.org

Tags:     EWEA      EU      ciljevi      2020.
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?