Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 23 VeljaÄŤa 2015 23:45

GWEC (Svjetsko vije?e za energiju vjetra) je prošli tjedan predstavio izvještaj Pogled na politiku svjetskog priobalnog vjetra i procjena tržišta. Ovaj izvještaj je klju?an dokument za razvoj tog sektora u Indiji.

Sam izvještaj je napravljen kao dio FOWIND (Podupiranje priobalnog vjetra u Indiji) projekta koji je zapo?et u prosincu 2013. godine. Izvještaj radi pregled najrazvijenih tržišta priobalnih vjetroelektrana (Belgija, Kina, Danska, Nizozemska, Njema?ka i Velika Britanija), te stavlja cijeli taj sektor u kontekst cjelokupne industrije. Iako ?e tehni?ki, ekonomski i stvarni uvjeti na lokaciji biti druga?iji za svaku zemlju, FOWIND-ov izvještaj ima cilj izvu?i bitne politi?ke i regulatorne lekcije za Indiju.

Indija je peto najve?e tržište za kopnene vjetroelektrane na svijetu sa instaliranom snagom od 22.465 MW, a pošto je ondje potrebno razviti velike, ?iste izvore energije priobalne vjetroelektrane se ?ine kao dobar izbor. Priobalne vjetroelektrane su tek u po?etnoj fazi razvoja, sa skoro 8,7 GW instalirane snage u Sjevernom moru, Baltiku i Irskom moru. Jedino drugo ve?e tržište je u Kini, iako ima potencijala i u Japanu, Koreji i Tajvanu. Jedan od ciljeva projekta je stoga nau?iti maksimalno mogu?e iz Europskog primjera kako bi se na najefektivniji na?in iskoristilo tržište.

Specifi?ni ciljevi projekta su stvoriti okruženje za priobalni vjetar kroz procjenu resursa i validaciju istih, mjera za izgradnju projekata, procjenu infrastrukture i identifikaciju potrebnih napredaka. Dodatno projekt ?e izgraditi partnerstvo na tehni?kom, politi?kom i istraživa?kom nivou unutar Indije i izme?u Indije i EU tvrtki, istraživa?kih grupa i institucija sa kona?nim ciljem razvoja Pogleda na priobalni vjetar u Indiji, te razvoj tog sektora u Indiji do 2032. godine.

Izvor: www.gwec.net

Tags:     gwec      fowind      priobalne vjetroelektrane      vjetar      indija      europa
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?