Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Novi standard pove?ati ?e pouzdanje u razvoju plutaju?ih vjetroagregata E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 02 Srpanj 2013 11:43

DNV KEMA objavila je novi standard za plutaju?e vjetroagregate koji bi trebao tom sektoru pružiti potrebno pouzdanje za nastavak razvoja do komercijalne zrelosti.

Obnovljivi.comZbog sve ve?e potrebe za energijom predvi?a se da ?e vjetroagregati na moru biti postavljeni na sve ve?e dubine i sve dalje od obale; upravo zbog toga postoji potreba za postavljanjem odre?enih standarda u dizajnu koji ?e osigurati sigurnu i pouzdanu budu?nost vjetroagregata na moru, smatra John Sandberg, direktor obnovljivih izvora energije u DNV KEMA.

Iz tog razloga kroz projekt Joint Industry Project (JIP) razvijaju se novi standardi. U projekt je uklju?eno 10 kompanija koje u cilju imaju stvoriti okvire koji ?e odgovarati najboljim dosadašnjim iskustvima, tehni?kim zahtjevima, smjernicama u dizajnu, izgradnji, samoj usluzi i kontroli.

Sandberg isti?e kako dasadašnja iskustva pokazuju mnoge probleme kod vjetroagregata fiksno smještenih na morskom tlu, bilo da je rije? o problemima sa samim tlom, lokacijama ili utjecaju na lokalno stanovništvo, a nedavna uspješna ispitivanja velikih prototipova plutaju?ih vjetroagregata dokazuju kako upravo takve jedinice mogu bti dostojno rješenje ovih problema. Nekoliko kompanija i istraživa?kih instituta ve? je uklju?eno u razvoj programa, projekata i planiranje komercijalnog razvoja plutaju?ih vjetroagregata.

Osim što bi novi standardi trebali pove?ati pouzdanost industrije, o?ekuje se da ?e privu?i i nove ulaga?e u ovaj sektor. Kreiranje standarda odvijati ?e se prate?i smjernice DNV Guideline for Offshore Floating Wind Turbine Structures i DNV-OS-J101 Design of Offshore Wind Turbine Structures. Uklju?ivati ?e široki raspon problema, uklju?uju?i sigurnost i principe dizajniranja, materijale i zaštitu od korozije, strukturalni dizajn, te prijevoz i postavljanje.

 

Izvor: http://www.renewableenergyfocus.com/

Tags:     plutaju?i vjetroagregati      standard      razvoj      DNV KEMA      offshore      vjetroagregati na moru      priobalje
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?