Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Budu?nost vjetra u Europi je kratkoro?no siva E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 17 Prosinac 2012 22:52

Ove godine se nastavio trend smanjivanja me?unarodnih tržišta za financiranje, te je investicijsko bankarstvo tako?er smanjilo koli?inu zajmova, a uz to su se pojavile i politi?ke nesigurnosti, te je kombinacijom svega toga ova godina bila teška za energiju vjetra.

Tom Mulrey iz HG Capitala je izjavio da postoji više opreza na tržištu, te smatra da je ulaganje u vjetroelektrane postalo riskantnije. Sama situacija na tržištu nije gora, ali nije ni bolja u odnosu na prošle godine. S druge strane ovime se sve više otvara prostor novim igra?ima na tržištu kao što su umirovljeni?ki fondovi i osiguranja. Ipak, Murley kaže da umirovljeni?ki fondovi vjerojatno ne?e biti spasitelji tržišta energije vjetra pošto su prili?no konzervativni, a obnovljivi izvori energije se još smatraju ne?im novim.

Ukupno gledaju?i zrela tržišta u Europi se dosta usporavaju, tržište SAD-a je nesigurno zato što se ne zna ho?e li produžiti poticaje, a i Kinesko tržište je u fazi nesigurnosti. Što se ti?e Europskih tržišta, Španjolsko tržište je mrtvo, kao i Gr?ko, Njema?ka i Francuska rastu usporeno, a i Švedska je usporila. S druge strane dobro napreduju Poljska, Rumunjska i Finska.

Postoje dva osnovna na?ina kako energetski sektor vjetra može osigurati bolji izvor financiranja, te posti?i ve?e razumijevanje investicijskog društva. Kao prvo, trebali bi uzeti vremena da dobro shvate kako funkcioniraju financijska i investicijska tržišta. Kao drugo, trebali bi investirati vrijeme i trud da se napravi partnerstvo od po?etka kako bi osigurali kompetitivno financiranje i kako bi imali efektivno dugoro?no partnerstvo. Isto tako treba dodatno uklju?iti osiguravatelje i umirovljeni?ke fondove kako bi u potpunosti shvatili rizike i prednosti tehnologije.

Christopher Mansfield iz DIF-a je dodao još jednu dimenziju u pri?u s izjavom da sektor energije vjetra mora proizvesti tok novca u skladu sa o?ekivanjima, posebno u poboljšanju dugoro?ne procjene preciznosti proizvodnje iz vjetra. Svjestan je da je to komplicirano, ali to bi uvelike pomoglo samom sektoru.

S druge strane državne vlade moraju osigurati stabilnu shemu poticaja za obnovljive izvore energije, što je daleko od situacije u nekim državama danas, te bi trebale imati u vidu da ako žele zeleni rast moraju postaviti uvjete da se otvori kapital iz banaka i da se usmjeri na obnovljive izvore energije. Na širokom nivou EU obvezuju?i cilj za OIE do 2030. bi omogu?io takav standard.

Zbog toga svega izgleda da ?e se sektor vjetra morati suo?iti sa novom realnoš?u, a ta je da ?e u idu?ih godinu dvije imati mnogo problema i da ?e se tvrtke morati jako boriti za osiguranje financiranja. Ali Europa još uvijek ima cilj gradnje obnovljvih izvora energije: EU aktivno raspravlja o produživanju ciljeva za OIE, a Europska Komisija je identificirala vjetar kao primarnu tehnologiju za proizvodnju elektri?ne energije do 2050., te je ujedno i cilj od smanjivanja emisija CO2 za 80-95% do 2050. tako?er aktualan. Politi?ari na lokalnoj i EU razini moraju shvatiti da adekvatna politika za OIE omogu?ava investiranja unutar Europe, ?ime se otvaraju poslovi u sektoru i u svim sektorima povezanim s njima. Naravno i sektor vjetra mora potražiti invoativna financijska rješenja, te u?i u dijalog sa financijskim sektorom kako bi ih uvjerili da je energija vjetra atraktivna za investicije.

Izvor: www.ewea.org

Tags:     europa      vjetar      budu?nost      sektor energetike
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?