Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

Najava: Problematika integracije vjetroelektrana u elektroenergetski sustav Hrvatske E-mail
Autor Iva Zelenko   
Nedjelja, 18 OĹľujak 2012 22:09

U utorak, 20. ožujka u 12 sati u Sivoj vije?nici Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva biti ?e održano predavanje pod nazivom “Problematika integracije vjetroelektrana u elektroenergetski sustav Hrvatske”. Predavanje su organizirali Odjel za elektroenergetiku i Odjel za obrazovanje, a održati ?e ga Marko Lovri?, pomo?nik direktora HEP–OPS-a.

Integracija vjetroalektranaIskorištavanje energije vjetra jedno je od najbrže rastu?ih oblika obnovljivih izvora energije, sukladno tome postaju jedan od izvora energije s kojim svaka elektroenergetska mreža mora ra?unati. Kako bi se zainteresiranima što bolje približila ova problematika, predavanje ?e obuhvatiti slijede?a podru?ja:

 • Širi aspekti uklapanja vjetroelektrana u elektroenergetski sustav;
 • Lokalni utjecaji na prijenosnu i distribucijsku mrežu;
 • Izgradnja i rekonstrukcije okolne elektroenergetske mreže;
 • Sistemski utjecaji - stabilnost EES-a;
 • Sistemski utjecaji - planiranje i vo?enje EES-a;
 • Planiranje rada EES-a;
 • Integracija VE u EES;
 • Vjetroelektrane u pogonu u RH i ostvarenje proizvodnje u 2011. godini i 2012. godini;
 • Prognoza proizvodnje VE i greška u prognozi;
 • Rezerva i regulacija u EES-u;
 • Tehnologije vjetroagregata;
 • Tehni?ki uvjeti za priklju?enje VE na mrežu;
 • Provjere prije priklju?enja i u pogonu;
 • Centri vo?enja (planiranje, nadzor i upravljanje ) VE;
 • Mogu?a snaga integracije VE u RH u narednom razdoblju sa tehni?kog, ekonomskog i regulatornog aspekta;
 • Potrebni razvoj prijenosne mreže za priklju?enje VE;
 • Zaklju?ci.

 

O predava?u: Marko Lovri? ro?en je 19. travnja 1949. Završio je elektrotehni?ki fakultet u Splitu 1972. i nakon odsluženja vojnog roka postaje zaposlenik HEP-a, 1974. godine. Radio je u Dispe?erskoj službi HEP-a u Zagrebu i Splitu 26 godina, od 1974. godine do 2000. godine. Direktorom Prijenosnog podru?ja Split postaje 2000. godine, a 2008. godine imenovan je pomo?nikom direktora HEP - OPS-a.

Tags:     FER      HEP      IEEE      predavanje      integracija vjetroelektrana      elektroenergetski sustav
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?