Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Energija vjetra

E-mail
Autor Iva Zelenko   

Vjetar najjednostavnije možemo opisati kao strujanje zra?nih masa koje nastaje uslijed razlike temperatura odnosno tlakova. Strujanjem zraka dolazi do trenja, odnosno gubitka kineti?ke energije u doticaju sa ?vrstom podlogom, što rezultira razlikama u brzini strujanja u prostoru i vremenu.

Uslijed nejednolikog zagrijavanja Zemljine površine dolazi do zagrijavanja zra?nih masa. Topli zrak uzdiže se na desetak km u ekvatorijalnom pojasu, te se usmjerava prema polovima i zakre?e pod utjecajem Zemljine rotacije, odnosno Coriolisove sile. Hladni zrak popunjava nastale praznine i na taj na?in uzrokuje stalne vjetrove.

vjetar

Lokalni vjetrovi nastaju zbog globalne raspodjele tlaka i putuju?ih cirkulacijskih sustava, odnosno, uvelike ovise o topografskom i geografskom obilježju kao što su: drve?e, zgrade, jezera, more, planine i kotline.

Zna?ajke vjetra:

Vjetar se naj?eš?e opisuje dvjema jednostavnim komponentama: smjerom i ja?inom. Za odre?ivanje smjera koristi se vjetrulja, a ozna?avamo ga stranom svijeta sa koje dolazi.

ruza vjetrova

Ja?inu vjetra odre?ujemo anemometrom ili pomo?u Beaufortove ljestvice, oznakama od 0 do 12, gdje 0 ozna?ava brzinu vjetra od 0-14 km/h, a 12 ozna?ava orkanski vjetra ja?i od 154, 8 km/h.

brzine vjetra - Beaufort-ova ljestvica

 Index ÄŤlanka
Što je vjetar i kako nastaje
#2
Sve stranice
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?