Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Reakcije

E-mail
Autor Edo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 14 Travanj 2011 08:56

Ju?er, 13.04. je u rije?kom Novom listu objavljen ?lanak s naslovom "Vjetroelektrane skupe i (ne)isplative" u kojemu je iznesena zapanjuju?a koli?ina neistinitih informacija o vjetroelektranama i razvoju projekata istih. Nažalost, i ovoga puta glavnu rije? u ovakvom i sli?nim ?lancima imaju ekoaktivisti koji pri tome ne biraju sredstva i neargumentirano iznose neistine protiv jednog od ?istijih i jeftinijih na?ina proizvodnje elektri?ne energije, pri tome ne nude?i rješenja i ne poznavaju?i materiju o kojoj pri?aju. Ostaje žalostan dojam da se takve stvari pišu samo zbog ?itanosti i samopromocije, a za posljedice neistina niti itko odgovara, niti je ikoga briga.

Na ovom mjestu ?emo probati secirati ve?inu takvih tendencioznih izjava i napisa koji su se našli u ovom ?lanku. I da ne bi bilo zabune, o svim uo?enim "problemima" smo ve? više puta pisali i pokušali ih objasniti na što jasniji na?in, tako da sve skupa napisano nije ništa novo. Dapa?e, odgovor na ve?inu krivih informacija imamo sažeto u našim mitovima o vjetroelektranama. Samo se ovoga puta ve?ina tih mitova našla na istom mjestu, s tim da su neki i kreativno iskorišteni da se ubace i danas uobi?ajeno nepopularne rije?i kao što su "ekstraprofit" i "korupcija".

Tako se recimo u odvojenom okviru naglašava da se poticanjem gradnje vjetroelektrana poti?e korupcija jer se stranim investitorima omogu?uje "enormni ekstraprofit" i "vra?anje uloženog u iznimno kratkim rokovima". Mislim da bi se jednostavnom provjerom poslovanja tvrtki koje su vlasnici postoje?ih vjetroelektrana zaklju?ilo da tih "enormnih ekstraprofita" nema, a ve?ina studija isplativosti projekata bi svima pokazala povrat investicije od 8 do 11 godina - ovisno o kvaliteti projekta. Da li se to nekome ?ini kao iznimno kratko vrijeme? Toplo preporu?am novinarima da drugi put takve informacije provjere kod vlasnika i direktora tvrtki developera ili investitora. A da je Hrvatska mala zemlja za veliku korupciju - i nije neka novost. Dapa?e, ovakvi ?lanci samo pogoduju tome jer kod državnih službenika stvaraju dojam da bi se i oni mogli ogrebati za "ekstraprofit", te se stoga isti ti developeri susre?u i s takvim problemima u razvoju. A usput budi re?eno, dosadašnja praksa nije otkrila korupcijske afere povezane s vjetroelektranama.

U drugom odvojenom okviru navode se sljede?e stvari vezane za studiju utjecaja na okoliš: "Da bi se SUO mogla izraditi, prije je potrebno provesti dugotrajna istraživanja koja ?e obuhvatiti sva godišnja doba i sve ugrožene biljne i životinjske vrste." - što je sasvim to?no i ispravno. Studije utjecaja na okoliš za vjetroelektrane izgledaju upravo tako, te se u njih može dobiti i uvid. Dapa?e, zadnje ra?ene studije su po kompleksnosti i obuhvatu opsežne kao da se radi o puno ve?im investicijama i objektima. Navodi se i da "službeni stav u Hrvatskoj je takav da SUO ne treba dati odgovor da li se smije pristupiti izgradnji vjetroparka, nego samo odgovor na pitanje kako malo ublažiti negativne utjecaje vjetroparka." - ovo je recimo potpuno neto?na izjava, kao što je i neto?na izjava da se u Hrvatskoj nikad nije odustalo od gradnje nijedne planirane vjetroelektrane u procesu izrade SUO. Dapa?e, primjera vjetroelektrana koje nisu prošle studiju ili su na njih postavljena prevelika ograni?enja ima nekoliko. Svi mogu tu informaciju potražiti u Ministarstvu zaštite okoliša. Jedina istina u okviru o SUO je ta da investitor pla?a i sam bira izra?iva?a studije - što je i jedini logi?an slijed. Me?utim sama izrada studije ne garantira prolazak iste, jer je na kraju mora odobriti za tu svrhu odabrana komisija sastavljena od stru?njaka iz najrazli?itijih oblasti djelovanja, tako da postoji neovisno stru?no državno tijelo za odobravanje studije, iako se u ?lanku sugerira suprotno.

Slovenski ekoaktivist nas pak u ?lanku pokušava uvjeriti da ?e "gigantske vjetrenja?e" zauzeti sva dalmatinska brda, sukladno stanju u registru OIEKP pri Ministarstvu gospodarstva. Da vas odmah umirim - to je fizi?ki nemogu?e iz više razloga. Najve?i od tih razloga je nemogu?nost priklju?enja tolikog broja projekata na mrežu, a drugi razlog je nemogu?nost financiranja ve?ine tih projekata iz razno raznih razloga (preslab vjetar, zaštita prirode, itd.) A da ne spominjemo da bi toliki broj vjetroelektrana i instaliranih vjetroagregata proizvodio više elektri?ne energije nego što je Hrvatska uop?e treba tokom jedne godine. Što bi zna?ilo snažan rast ekonomije i izvoza ?iste elektri?ne energije, ali samo kada bi priklju?enje na sadašnji sustav HEP-a bilo uop?e mogu?e.Index ÄŤlanka
Novi list: još jedan tendenciozan i neistinama te paušalnim procjenama prožet ?lanak o vjetroelektranama
#2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?