Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Reakcije

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 16 VeljaÄŤa 2011 00:32

To ukazuje na potrebu druga?ije evaluacije obnovljivih izvora energije i njihove uloge u ekonomskoj strukturi proizvodnih pogona elektri?ne energije. Jer, iako je istina da su zbog jako velikih kapitalnih troškova oni u po?etku skuplji, dugoro?no gledano kroz cijeli vijek rada su itekako konkurentni bilo kojem drugom izvoru elektri?ne energije. Razlog je i opet – besplatno gorivo! A s obzirom da i ovdje spomenute Srbija i Hrvatska nužno moraju pove?ati svoje proizvodne pogone elektri?ne energije vrlo je upitno da li bi novi proizvodni pogoni mogli proizvoditi struju jeftiniju od one poticajne za primjerice vjetroelektrane u periodu dok se isti ne bi amortizirali.

Argumenti o najskupljoj elektri?noj energiji u Danskoj isto ne govore cijelu pri?u. Jer Danska i sli?ne države nemaju samo najskuplju elektri?nu energiju za potroša?e. Me?u najskupljima su u tim državama i nekretnine, automobili, gorivo, itd. To je više odraz standarda i socijalnog karaktera države nego upotrebe OIE. Istina je da je cijena elektri?ne energije trenutno sko?ila i da ?e se to desiti u svakoj zemlji koja po?ne zna?ajnije koristiti OIE, no ta ista Danska ?e zbog ranog starta prva po?eti osje?ati i prednosti manje cijene energije iz ve? amortiziranih obnovljivih izvora energije. Isto bi se vjerojatno desilo i gradnjom ve?eg broja novih termoelektrana, neovisno o gorivu koje pri tome koriste. A prva ?e osje?ati i prednosti ve?e sigurnosti opskrbe energijom uslijed sve nestabilnijeg tržišta fosilnim gorivima.

Zagarantirani povratak investicije OIE? Svatko tko se imalo ozbiljnije bavi ovim poslom mora znati da pri korištenju energije Sunca, vode, a posebno vjetra nema nikakvih garancija. Procjene proizvodnje iz tih izvora u dalekoj budu?nosti, odabir opreme i puno tehni?kih detalja prilikom korištenja takvih izvora utje?u na nesigurnost proizvodnje, samim time na nesigurnost i varijabilnost prihoda, pa i povrata investicije u garantiranom roku otkupa elektri?ne enrergije. I takvim problemima se sa tehni?kog aspekta mora pristupiti krajnje ozbiljno da bi projekt bio uspješan.

fotonaponski panel

Isto tako, izjave da bi pove?anje perioda otkupa sa 12 na 20 godina pove?alo cijenu elektri?ne energije za potroša?e nisu realne. Jer unato? silnom trudu teško je prona?i ijednu ozbiljnu procjenu koštanja fosilnih goriva za samo nekoliko godina unaprijed, a kamoli 12. A svi smo mi svjedoci velikih svakodnevnih potresa na tom tržištu, koje ?e po nekim procjenama i nestati za nekoliko desetlje?a zbog iskorištenosti ve?ine komercijalno dostupnih sirovina. Prema tome tko to danas može tvrditi da ?e sadašnja otkupna cijena elektri?ne energije iz OIE biti skuplja od struje proizvedene iz klasi?nih elektrana za 12 godina? Dapa?e, produljenjem otkupa možda bi si država dugoro?no osigurala jeftiniju elektri?nu energiju. A istovremeno bi se pojednostavilo trenutno izuzetno zahtjevno i komplicirano financiranje projekata OIE u našoj regiji koju banke smatraju nesigurnom, te sukladno tome name?u ve?e kamatne stope nego u razvijenim i stabilnim državama, što vrlo negativno utje?e na investicije.

I na kraju, iako je ovdje puno pažnje posve?eno ekonomici obnovljivih izvora energije, upotrebu istih ne bismo uop?e smjeli gledati (samo) kroz tu prizmu, nego i kroz prizmu ve?e društvene koristi, sigurnosti opskrbe, ?istijeg okoliša, kvalitetnijeg životnog prostora i sli?nih „sitnica“, na koje se (a nadam se da ve?ina misli isto) ne može staviti cijena.

Tags:     elektri?na energija      struja      obnovljivi izvori energije      vjetroelektrane      cijena      skupo      ekonomika      održivost


Index ÄŤlanka
Skupa elektri?na energija iz obnovljivih izvora energije – istina ili mit?
#2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?