Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Reakcije

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Ponedjeljak, 20 Prosinac 2010 09:11

Portal Analitika prenosi vijesti sa seminara na temu „Uklapanje vjetroelektrana u životnu sredinu, sa specijalnim fokusom na ptice“ koji organizira Ministarstvo ekonomije Crne Gore u suradnji sa Zavodom za zaštitu prirode.

Cilj seminara je da ukaže na mogu?e utjecaje vjetroelektrana na Možuri i Krnovu na životnu sredinu, sa fokusom na zaštitu ptica, kako bi se došlo do zaklju?ka kojim tehni?kim i drugim rješenjima se ti utjecaji mogu smanjiti na što manju mjeru, kako bi se onda ti zahtjevi postavili pred investitore.

Pohvalno je za Crnu Goru da ?e na seminaru svoja iskustva prezentirati stru?njaci u podru?ju održivog razvoja iz zemalja EU i regije koji ?e predstaviti primjere tehni?kih rješenja primijenjenih pri izgradnji i pogonu vjetroelektrana kako bi se na najbolji mogu?i na?in o?uvala životna sredina i istovremeno omogu?io održivi razvoj obnovljivih izvora energije.

Prenosi se i da direktor Zavoda za zaštitu prirode Zlatko Buli? kaže da je to upravo i bila ideja kada se krenulo u realizaciju seminara, te da ?e svi zaklju?ci i prezentacije biti publicirani kako bi se i ostale zemlje mogle voditi upravo tim primjerima.

Ravne 1

Borut Rubini? iz organizacije Birdlife iz Belgije kaže i sljede?e: „Da su sve zemlje radile po principu koji je ovim seminarom predstavila Crna Gora, sigurno je da ne bi imale problema u gradnji vjetroelektrana.“.

Tako?er se prenosi da je "predstavnik zagreba?kog BIOM-a Krešimir Mikuli? podsjetio da Hrvatska ima pet aktivnih vjetroelektrana sa 53 vjetroagregata, te da su u taj posao krenuli još 2004. godine. Ono što je glavni nedostatak u Hrvatskoj su ekološke studije i upravo je ovaj seminar dobar na?in da se razgovara i o tom pitanju."

Kako smo nedavno pisali o nekim problemima koji se javljaju u Hrvatskoj prilikom izrade studija utjecaja na okoliš, baš po pitanju životinjskog svijeta, posebno ptica i šišmiša, tako je i ovaj seminar putokaz kojim putem bi se trebalo krenuti i u Hrvatskoj da se takvi problemi sa neznanjem i neinformiranoš?u više ne javljaju.

Isto tako, umjesto da se u studijama "izmišlja topla voda" krajnje je vrijeme da ministarstva u Hrvatskoj poduzmu dodatne korake u obrazovanju kadrova kroz iskustva s okolišem iz zemalja sa zna?ajnim brojem i udjelom vjetroelektrana. Tada bi i sami saznali zašto veliki broj vjetroelektrana i njihov utjecaj na ptice ne brinu Dance, koji su ustanovili da su im u tom smislu daleko ve?i problem primjerice autoceste.

A bilo bi vrijeme i da se objave i rezultati motrenja i smrtnosti ptica na postoje?im vjetroelektranama u Hrvatskoj. Iz informacija dostupnih od samih investitora u zadnjih nekoliko godina rada broj takvih slu?ajeva je zanemariv.

Za kraj, još jednom treba ?estita Crnoj Gori što je na vrijeme konzultirala stru?njake s iskustvom kako sami sebi ne bi stvorili problem tamo gdje ga nema, tj. gdje je on ve? riješen.

Tags:     uklapanje vjetroelektrana      životna sredina      ptice      zaštita okoliša      utjecaj vjetroelektrana
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?