Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Energija vjetra

Povijest - strana 4 E-mail
Autor Edo Jerki?   

Moderna industrija vjetra

Moderno iskorištavanje energije vjetra kakvo poznajemo i danas je po?elo u 1970-tim godinama kao odgovor na svjetsku naftnu krizu 1973.

Od 1973. do 1986. godine tržište vjetroagregata se razvilo od malih pojedina?nih vjetroagregata za upotrebu na farmama snaga 1 do 25 kW sve do polja me?usobno povezanih vjetroagregata (vjetroelektrane) koji su bili srednjih snaga od 50 pa sve do 600 kW. Vjetroelektrane izgra?ene u Kaliforniji su predstavljale veliku ve?inu instalirane snage svjetskih vjetroagregata sve do ranih 1990-tih. Na vrhuncu razvoja industrije vjetra u Kaliforniji je u 1980-tima bilo instalirano 17 000 vjetroagregata ukupne snage 1 700 MW koji su proizvodili preko 3 TWh elektri?ne energije godišnje, što je bilo dovoljno za napajanje grada od 3 000 000 stanovnika. Taj nagli razvoj industrije vjetra u Kaliforniji bio je neo?ekivani fenomen koji se desio uslijed povoljne ekonomske i zakonske klime.

Razvoj vjetroagregata u zadnjih 25 godina
Razvoj vjetroagregata u zadnjih 25 godina (izvor: Bundesverband Wind Energie e.v.)

No taj fenomen je ujedno pokrenuo industriju vjetra. Ameri?ki proizvo?a?i su ve? u to vrijeme nastupili sa vjetroagregatima velikih dimenzija i snaga, sa razli?itim dizajnerskim rješenjima, no brzopletost i nedovoljno ulaganje u razvoj tih rješenja rezultiralo je cijelim nizom katastrofalnih, nesigurnih i neprimjenjivih vjetroagregata. S druge strane Danske tvrtke sa klasi?nim Danskim tipom vjetroagregata koji je i danas najrašireniji diljem svijeta su imale gotov, provjeren i certificirani proizvod od strane Risoe instituta (koji je i danas najpriznatiji svjetski institut za energiju vjetra). Naknadno se ustanovilo da su Danski vjetroagregati bili loše rješenje za visoke brzine vjetra u Kaliforniji. No kota?i? je pokrenut i razvoj energije vjetra je uzeo maha te se do kraja 20. stolje?a samo ubrzavao, s tim da se težište proizvodnje i instalacije nove snage preselio u sjevernu Europu koju se i danas smatra kolijevkom modernih vjetroagregata i industrije vjetra.

U 21. stolje?u, tj. u zadnjih 10 godina razvoj energije vjetra poprima neslu?ene razmjere, snaga pojedina?nih vjetroagregata se u manje od 20 godina pove?ala za 10 puta, a dimenzije su narasle više od dva puta. Danas se slobodno može re?i da vjetar kao izvor energije krupnim koracima postaje jedan od uobi?ajenih izvora energije, te ?e u skorijoj budu?nosti po svim kriterijima mo?i stati uz bok i ?ak i nadmašiti klasi?ne centralizirane izvorie energije koje smo ve?inom koristili do sada.

Moderni vjetroagregat
Moderni vjetroagregat

Isto tako instalirana snaga u vjetroelektranama u svijetu svake godine bilježe ogroman rast u prvih 10 godina 21. stolje?a, a broj zaposlenih u toj industriji u EU se bliži brojci od 200 000 ljudi.

U Hrvatskoj je Kon?ar još 1988. godine postavio prvi vjetroagregat u Uljaniku koji se i danas tamo nalazi, no onda je razvoj istoga obustavljen. Danas Kon?ar ima postavljen prvi prototip svog modernog vjetroagregata na lokaciji Pometeno brdo u blizini Splita i pokušava uhvatiti korak s ostalim renomiranim proizvo?a?ima vjetroagregata. Dodatno u Hrvatskoj je do ljeta 2010. godine instalirano tek nešto manje od 30 MW vjetroelektrana koje su spojene na elektroenergetsku mrežu (Ravne1 na Pagu – 5,75 MW, Trtar-Krtolin kod Šibenika 11,2MW, Orlice kod Šibenika 9,6 MW, Pometeno brdo kod Splita 1 MW) i jedna ve?a od 42 MW koja ?e uskoro biti spojena na mrežu (Vrataruša kod Senja, 42 MW).

Tags:     energija vjetra      povijest      vjetroelektrane
Vezane vijesti


Index ÄŤlanka
Povijest
strana 2
strana 3
strana 4
Sve stranice
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?