Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

E-mail
Autor Iva Zelenko   
ÄŚetvrtak, 17 OĹľujak 2011 11:43

Prema novom izvješ?u projekta financiranog od strane EU, UpWind, vjetroagregati snage 20 MW su izvedivi. Izvješ?e je objavljeno na godišnjem doga?anju EWEA 2011 u Briselu.

Projekt UpWind istražio je granice dizajna vjetroagregata do 20 MW i utvrdio da bi takav vjetroagregat imao rotor promjera oko 200 metara. Današnji vjetroagregati snage 5 MW imaju rotore promjera 120 metara.

vjetroagregat

Takvi vjetroagregati mogli bi biti rješenje za rastu?e instalirane snage priobalnog vjetra u Europi, pružaju?i nekoliko puta više elektri?ne energije uz manju cijenu troškova od današnjih vjetroagregata.

EWEA predvi?a da ?e energija vjetra dose?i 26-34% europske energetske potražnje do 2030. godine, sa gotovo jednakom koli?inom elektri?ne energije pružene od strane priobalnih izvora i od strane kopnenih izvora.

Vjetroagregati snage 20 MW mogli bi biti ekonomski u?inkovit na?in dosezanja navedenih razina proizvodnje. No, prema izvješ?u UpWind projekta, takvi vjetroagregati zahtjevaju novi, inovativan, prilago?en dizajn kako bi funkcionirali.

UpWind je utvrdio da proizvodnja vjetroagregata snage 20 MW nije jednostavna kao nadogradnja današnjih vjetroagregata snage 5 MW, izjavio je Jos Beurskens iz Nizozemskog energetskog istraživa?kog centra (ECN), koji vodi projekt zajedno sa UpWind koordinatorom, Peter Hjuler Jensenom iz danskog tehi?kog sveu?ilišta Risoe DTU. Do sada su ustanovljene klju?ne inovacije u dizajnu, materijalu i na?inu rada vjetroagregata, nadodao je Beurskens.

Neke od važnijih inovacije koje UpWind predlaže su:

Lopatice:

Smanjenje optere?enja na lopatice omogu?ava ugradnju dužih i lakših lopatica. Optere?enje je mogu?e smanjiti na slijede?e na?ine:

  • Predsavijanjem lopatica i korištenjem fleksibilnijih materijala moglo bi se smanjiti optere?enje za 10%
  • Korištenjem individualnih kontrola lopatica optere?enje bi se moglo smanjiti dodatnih 20-30%
  • Postavljanjem lopatica u dva dijela (kao što su krila aviona), omogu?avaju?i zasebnu kontrolu svakog dijela, što bi smanjilo optere?enje za 15%, te pojednostavilo transport lopatica

Adaptacija:

„Inteligentni“ vjetroagregati bi u budu?nosti trebali mo?i prilagoditi poziciju i visinu lopatice prema lokalnim uvjetima vjetra.

Izgled vjetroelektrane:

Smanjenje snage prvom redu vjetroagregata omogu?ilo bi ve?u ukupnu u?inkovitost vjetroelektrana.

Kontrola i održavanje:

  • Postavljanje senzora na jedan vjetroagregat omogu?ava procjenu optere?enja na drugim vjetroagregatima ukoliko je poznat odnos optere?enja izme?u vjetroagregata.
  • Optere?enje može bit preventivno ublaženo procjenom nadolaze?eg udara vjetra prije nego je on ostvaren. LIDAR postavljen na ku?ište dovoljno je to?an za procjene snage vjetra.

Iako su potrebna dodatna istraživanja, Beurskens vjeruje da bi vjetroagregat snage 20 MW mogli vidjeti u pogonu do 2020. godine, pod uvjetom da su najjeftinije rješenje.

No, vjetroagregati bi mogli biti opcija samo na papiru ukoliko EU ne investira više u istraživanja na podru?ju energije vjetra, istaknuo je Christian Kjaer, glavni izvršni direktor EWEA-a.

Otkri?a projekta UpWind omogu?avaju industriji zna?ajan napredak znanja kako razviti u?inkovitije i ve?e vjetroagregate koji se najviše o?ekuju kod velike ekspanzije iskorištavanja priobalne energije vjetra. No, ovo znanje nikada se ne?e iskoristiti u stvarnosti ukoliko EU ne donese jasnu obvezu istraživanju energije vjetra, izjavio je Kjaer.

Industrija energije vjetra odlu?na je financirati svoj dio od 6 milijardi eura za European Wind Initiative. Sada je vrijeme na EU i zemljama ?lanicama da financiraju svoj dio kako bi se osigurao daljnji razvoj i primjena UpWind projekta, te drugih sli?nih projekata, nadodao je Kjaer.

 

Izvor: www.ewea.org

Tags:     UpWind      20 MW      EWEA 2011
Vezane vijesti
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?