Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

Windbelt - energija vjetra bez lopatica E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 10 VeljaÄŤa 2011 19:31

Povijest:

Windbelt tehnologija postoji od 2004., kada je Shawn Frayne, kao dio MIT-ovog tima bio u Petite Anse, Haitiju. To selo na obali Haitija nije spojeno na elektri?nu mrežu i svoje svjetlo je dobivalo na osnovu motora na kerozin i na dizel.

Shawn je došao na ideju da umjesto takvog osvjetljenja napravi mali vjetroagregat, ali je ispalo da je nemogu?e napraviti tako mali vjetroagregat da osvjetli cijelo selo a da bude efikasan i da ne bude skup. Nakon toga se domislio nove ideje da bi riješio taj problem, te je nastao prvi svjetski vjetroagregat bez lopatica ?ija je osnova opna. Od tada je tehnologija WindBelta prošla kroz nekoliko faza, te su nastali microBelt, Windcell i najnoviji Windcell Panel. Cilj WindBelt projekta je da postane jedan od glavnih alata u korištenju elektri?ne energije u 21. stolje?u. Vlasnik WindBelta je Humdinger Wind Energy, kompanija na Havajima.


Slika 1: Crtež jednog od prvih Windbelta

Osnova tehnologije:

Do nedavno sve komercijalne tehnologije za korištenje vjetra su koristile vjetroagregate s lopaticama. Humdingerov WindBelt je prvi ure?aj koji koristi energiju vjetra na novi na?in. Umjesto korištenja lopatica koje se vrte pod utjecajem vjetra, Windbelt koristi aerodinami?ki fenomen koji se zove aeroelasti?no treperenje. Taj fenomen je poznat kao rušila?ki pošto su se zbog njega znali rušiti mostovi, ali on je i jak mehanizam za pretvorbu energije vjetra u elektri?nu na potpuno druga?ijim tehni?kim i ekonomskim osnovama od uobi?ajenih vjetroagregata.

Samo srce Windbelta je opna pod pritiskom koja treperi te time "lovi" energiju iz vjetra. Princip rada je sli?an kao kada se od vlati trave radi zviždaljka. Time Windbelt dobija energiju iz vjetra, a drugi korak je pretvaranje energije trepere?e opne u elektri?nu energiju, što se radi pomo?u nove vrste pobudnih generatora. WindBelt je tako?er jako tih. Njegova glasno?a je u razini pozadinske buke iz drugih izvora.


Slika 2: Osciliraju?i profil Windbelt tehnologije

Sam Windbelt dolazi u veli?inama od onih usporedivih s mobitelima do velikih koji mogu imati više stotina kilovata pa ?ak i više megavata. Postoje tri osnovne vrste WindBelta: mali microBelt,  srednji Windcells i veliki Windcells Panel.

microBelt:

Svrha microBelt-a je riješiti napajanje milijuna beži?nih senzora koji sada koriste baterije. Oni konstantno mogu davati elektri?nu energiju raznim senzorima, a samo im treba mali tok zraka pokraj autoceste ili unutar klime ili nekakav sli?an izvor. Samo jedna microBelt jedinica veli?ine baterije može proizvesti elektri?ne energije ekvivalentno nekoliko desetaka do stotina AA baterija. Sam microBelt se uklju?uje na brzinama od 6 milja na sat (2,68 m/s), a radi do brzina od 20-ak milja na sat (8,94 m/s). Proizvodi 100-200 Wh elektri?ne energije tokom 20 godina, sa 30% vremenom rada i pri prosje?noj brzini od 10 milja na sat (4,47 m/s).


Slika 3: MicroBelt

Windcells:

Windcells spadaju u srednje velike ure?aje koji su duga?ki oko 1 metra te mogu raditi sami ili u grupama, ovisno da li je potrebno 0,1 kWh elektri?ne energije mjese?no ili 1 kWh. Time mogu napajati WiFi repetitore kada je samo jedna jedinica ili oceanske bove za navigaciju kada ih je više.


Slika 4: Windcell

Windcells Panel

Windcell Panels su najve?i agregati koji imaju troškove proizvodnje elektri?ne energije od samo 0,05 dolara po kWh pri brzinama vjetra od oko 6 m/s. Samo jedan WindCell panel se sastoji od 20 jedan metarskih Windcellova u 1x1 metara okviru kao što se i može vidjeti na slici.  Njihov izgled je sli?an vertikalno postavljenim solarnim panelima, samo on koristi vjetar, te se tako može koristiti na mjestima gdje se ne mogu primijeniti druge tehnologije. Windcell Paneli dolaze u veli?ini 1x1 m, a u tom slu?aju pri prosje?noj brzini od 6 m/s proizvode mjese?no oko 7,2 kWh elektri?ne energije. Prva eksperimintalna instalacija Windcell Panela je dovršena sredinom 2010. u industrijskom sektoru Hong Konga.


Slika 5: Windcell Panel

Izobrazba:

Studenti, nastavnici i ostali zainteresirani mogu iskoristiti Windbelt eksperimentalni pribor pomo?u kojeg se demonstriraju osnovni principi proizvodnje elektri?ne energije, fiziku vibracija i energiju vjetra bez lopatica. Ako ste u SAD-u taj alat možete koristiti na www.kidwind.org, a ako živite u ostatku svijeta posjetite alat Windbeltovog partnera Seeed Studio (www.seeedstudio.com).

Više informacija o samom projektu i o mogu?nostima sudjelovanja u istom možete na?i na: www.humdingerwind.com.

Tags:     windbelt      mali vjetroagregat      windcell      humdinger      vjetroagregat bez lopatica
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?